Støy

Larvik Havn har døgnkontinuerlig aktivitet og mange aktører er involvert i den daglige driften. Aktiviteter fra skip, kraner, kjøretøy, håndtering av gods og passasjerer er en del av støybildet. Støy fra havna vil variere og støysensitive driftssituasjoner vil måtte påberegnes i en normal driftssituasjon. 

Larvik Havn har fokus på å redusere støy fra anlegg og aktiviteter, og dette forutsetter et godt samarbeid mellom aktørene. Det avholdes derfor jevnlige møter med fokus på støyreduserende tiltak. Larvik Havn jobber for at summen av støy ikke overstiger gjeldende støybegrensninger. I gjeldende reguleringsplan for Larvik Havn gjelder veileder og retningslinjer for støy T-1442 fastsatt av Klima- og miljødepartementet 26.01.2005 med revideringer. 

Varsling av støy 

Dersom du ønsker å melde ifra om sjenerende støy fra våre anlegg ber vi deg gjøre dette ved å benytte vårt støyskjema nedenfor.

Her kan du melde inn din støyklage

Hvilket område gjelder støyen?  

LARVIK HAVN KF

Havnegata 5, 3263 Larvik
Postboks 246, 3251 Larvik

Telefon: (+47) 33 16 57 50
e-post: post@larvik.havn.no


 

UN/LOCODE:
NOLAR

Posisjon (Revet):

59° 2'25''N  (59.04028 Lat)
10° 2'50''E  (10.04722 Long)