Hovedartikkel Om Larvik Havn

Kort om foretaket

Larvik Havn KF (LHKF) ble kommunalt foretak 17. september 2003. Foretaket har 16 ansatte. Havnestyret har 7 medlemmer.

LHKFs aktiviteter omfatter i hovedsak:

 • Holde farleden i orden og sørge for egnede kaiplasser for skip som anløper Larvik Havn
 • Stille til rådighet landarealer til lasting og lossing, samt mellomlagring av varer
 • Utførelse av kranløft, vannfylling og andre serviceoppgaver
 • Utleie av lager, areal og tomter
 • Drift av gjestehavner og fiskerihavner

Virksomheten i terminalområdene utføres av private selskaper. Ship to shore kraner eies og bemannes av LHKF.

Den operative virksomheten skjer i hovedsak på Revet, hvor havna er en viktig eiendomsbesitter og tilrettelegger for logistikkaktører. Krankjøring er prioritert aktivitet.

LHKF omsatte for 50,5 millioner kroner i 2012 (+ 2,7 millioner fra 2011).

Les mer om Larvik Havn i vår informasjonsbrosjyre (pdf).

Årsrapport 2011
Årsrapport 2010
Årsrapport 2009


Larvik Havn KF er medlem i Norsk Havneforening. Larvik Havn KF har leder for havneforeningens faggruppe økonomi og data (Knut Jørgen Solheim Heum), ett medlem i faggruppen havneteknikk og miljø (Fred Arne Sørum) og ett medlem i faggruppe marked og logistikk (Beate Palmgren Johannesen).

Les mer om Norsk Havneforening ved å følge denne linken. 

 • Rammesak Om Larvik Havn

  "Larvik Havn skal utvikles til den miljømessig og kommersielt foretrukne havn på vestsiden av Oslofjorden, og derigjennom bidra positivt til styrking av regionens næringsliv"

  (visjon)

  Larvik har firefelts motorveiforbindelse til Oslo 
  (unntatt parsell Sandefjord-Tønsberg)
  Link: Samlet oversikt over bestemmelser, priser og annen informasjon
  (iht. forskrift om publisering av opplysninger som kan være av betydning for den som bruker eller oppholder seg i havn)

LARVIK HAVN KF

Havnegata 5, 3263 Larvik
Postboks 246, 3251 Larvik

Telefon: (+47) 33 16 57 50
e-post: post@larvik.havn.no


 

UN/LOCODE:
NOLAR

Posisjon (Revet):

59° 2'25''N  (59.04028 Lat)
10° 2'50''E  (10.04722 Long)