Rammesak Om Larvik Havn

"Larvik Havn skal utvikles til den miljømessig og kommersielt foretrukne havn på vestsiden av Oslofjorden, og derigjennom bidra positivt til styrking av regionens næringsliv"

(visjon)

Larvik har firefelts motorveiforbindelse til Oslo 
(unntatt parsell Sandefjord-Tønsberg)
Link: Samlet oversikt over bestemmelser, priser og annen informasjon
(iht. forskrift om publisering av opplysninger som kan være av betydning for den som bruker eller oppholder seg i havn)

LARVIK HAVN KF

Havnegata 5, 3263 Larvik
Postboks 246, 3251 Larvik

Telefon: (+47) 33 16 57 50
e-post: post@larvik.havn.no


 

UN/LOCODE:
NOLAR

Posisjon (Revet):

59° 2'25''N  (59.04028 Lat)
10° 2'50''E  (10.04722 Long)