Anløpsavgift 2013 - Kai og varepriser 2013

Anløpsavgift 2013
Kai og varepriser 2013

Nedenfor følger pristabeller over havneomkostninger ved skipsanløp, vare- og passasjertrafikk.

NB! Kun selve prisene vises her - Merknader, rabatter og andre vilkår og bestemmelser fremkommer i de komplette prisdokumentene (følg denne linken).

Anløpsavgift, eks. mva:

Kr. 0,23 pr. BT (bruttotonnasje)

Kaivederlag - Priser for kaier, eks. mva:Varevederlag - Priser for varer, eks. mva:Passasjervederlag - Priser for passasjerer, eks. mva:


 
Følg denne linken til hovedsiden for priser, hvor komplette priser kan lastes ned.

 

LARVIK HAVN KF

Havnegata 5, 3263 Larvik
Postboks 246, 3251 Larvik

Telefon: (+47) 33 16 57 50
e-post: post@larvik.havn.no


 

UN/LOCODE:
NOLAR

Posisjon (Revet):

59° 2'25''N  (59.04028 Lat)
10° 2'50''E  (10.04722 Long)