• Leie båtplasser 2013

  Priser for faste helårsplasser og gjesteplasser.

  Prisene nedenfor gjelder båthavner som administreres av Larvik Havn KF.

  Det er ikke merverdiavgift på båtplasser.

  Priser for båtplassleie (pr. år):


   *) Breddemeter båtplass. **) Pr. meter brygge som disponeres. ***) Tillegg for strøm iht. målt forbruk (min. kr. 1.000,-).


  Priser for gjesteplasser (pr. døgn):  Merknader
  Fakturering: Forskuddsvis fakturering for båtplassleie.
  Innskudd: For mange båtplasser er det innskudd i tillegg til leie. Kontakt havneadministrasjonen ved Olaf Klunderud, tlf. 901 53 241 for nærmere informasjon.
   

 • Sikkerhetsgebyr (ISPS) og avfallsgebyr 2013

  Oversikt over ISPS-gebyr for skip og varer, samt gebyr for skipsrenovasjonsordning i Larvik Havn.

  Gjeldende ISPS-gebyr og avfallsgebyr (skipsrenovasjon), eks. mva:


   
  Kontakt maritim avdeling (send epost) for nærmere informasjon om adgangskort, sikkerhetsbestemmelser etc.

   

LARVIK HAVN KF

Havnegata 5, 3263 Larvik
Postboks 246, 3251 Larvik

Telefon: (+47) 33 16 57 50
e-post: post@larvik.havn.no


 

UN/LOCODE:
NOLAR

Posisjon (Revet):

59° 2'25''N  (59.04028 Lat)
10° 2'50''E  (10.04722 Long)