Faste anløp Larvik Havn

 

Leie båtplasser 2013

Priser for faste helårsplasser og gjesteplasser.

Prisene nedenfor gjelder båthavner som administreres av Larvik Havn KF.

Det er ikke merverdiavgift på båtplasser.

Priser for båtplassleie (pr. år):


 *) Breddemeter båtplass. **) Pr. meter brygge som disponeres. ***) Tillegg for strøm iht. målt forbruk (min. kr. 1.000,-).


Priser for gjesteplasser (pr. døgn):Merknader
Fakturering: Forskuddsvis fakturering for båtplassleie.
Innskudd: For mange båtplasser er det innskudd i tillegg til leie. Kontakt havneadministrasjonen ved Olaf Klunderud, tlf. 901 53 241 for nærmere informasjon.
 

LARVIK HAVN KF

Havnegata 5, 3263 Larvik
Postboks 246, 3251 Larvik

Telefon: (+47) 33 16 57 50
e-post: post@larvik.havn.no


 

UN/LOCODE:
NOLAR

Posisjon (Revet):

59° 2'25''N  (59.04028 Lat)
10° 2'50''E  (10.04722 Long)