Sikkerhetsgebyr (ISPS) og avfallsgebyr 2013

Oversikt over ISPS-gebyr for skip og varer, samt gebyr for skipsrenovasjonsordning i Larvik Havn.

Gjeldende ISPS-gebyr og avfallsgebyr (skipsrenovasjon), eks. mva:


 
Kontakt maritim avdeling (send epost) for nærmere informasjon om adgangskort, sikkerhetsbestemmelser etc.

 

LARVIK HAVN KF

Havnegata 5, 3263 Larvik
Postboks 246, 3251 Larvik

Telefon: (+47) 33 16 57 50
e-post: post@larvik.havn.no


 

UN/LOCODE:
NOLAR

Posisjon (Revet):

59° 2'25''N  (59.04028 Lat)
10° 2'50''E  (10.04722 Long)