10 prosent vekst i containermarkedet

Nasjonale statistikktall over containertrafikken for første kvartal 2010 viser en vekst på 10 prosent i antall containere TEUs sammenlignet med fjoråret. Målt i godsmengder (tonn) er økning mot fjorår 18 prosent.

I alt 157.100 TEUs ble fraktet over norske havner i årets første kvartal, en økning på 10 prosent - eller 13.900 TEUs - fra 2009. Containerne fraktet 1,18 millioner tonn gods, mens tilsvarende tall for fjorårets første kvartal var 1 million ifølge publiserte tall fra Statistisk Sentralbyrå 26. august 2010.

Målt i antall containere var Oslo landets største (46.500 TEUs), etterfulgt av Ålesund (14.100) og Larvik like bak (14.000). Disse tre havnene kontrollerte med dette til sammen 47,5 prosent av totalmarkedet.

Dersom godsmengder legges til grunn for måling, ble 304.100 tonn containergods fraktet over Oslo Havn, 150.000 over Larvik og 92.300 over Ålesund som nummer tre i landet.

Blant Oslofjordhavnene (Grenland i vest til Borg i øst) hadde Grenland størst vekst i antall containere (+50 %), mens Borg falt med 12 prosent. Tre største havner rundt fjorden var Oslo, Larvik og Moss (13.000 TEUs). Oslofjordhavnene hadde sett over ett 7 prosent vekst sammenlignet med samme kvartal i 2009 og markedet utgjorde med 90.300 TEUs 57,5 prosent av den norske containertrafikken målt i antall containere.

Link: Nasjonale statistikkoversikter

03.09.10 Knut Jørgen Heum (tekst og foto).

LARVIK HAVN KF

Havnegata 5, 3263 Larvik
Postboks 246, 3251 Larvik

Telefon: (+47) 33 16 57 50
e-post: post@larvik.havn.no


 

UN/LOCODE:
NOLAR

Posisjon (Revet):

59° 2'25''N  (59.04028 Lat)
10° 2'50''E  (10.04722 Long)