15 prosent vekst i containertrafikken

Over 50.000 TEUs ble fraktet over Larvik Havn i løpet av årets ni første måneder, en vekst på 15 prosent eller 6.800 TEUs sammenlignet med året før. Antall importcontainere står for den største prosentvise økningen.

I tredje kvartal, akkurat som i kvartalet før, ble 17.000 TEUs (20 fots containerenheter) lastet/losset over havna, dette er 2 prosent flere enn i fjor.
Statistikken over årets ni første måneder viser totalt 50.800 TEUs i 2011, en vekst på 15 prosent fra året før. Antall importcontainere har isolert økt med 13 prosent og eksport med 10 prosent. Endring i tomdeponireguleringer utgjør en økning 11 prosent. Trendanalysene per september viser at det går mot 65.000 TEUs over Larvik Havn i 2011.

Samlet godsomsetning over havna økte med 10 prosent fra andre til tredje kvartal i år, men er likevel 15 prosent svakere enn samme kvartal i fjor.
Totalt 1,3 millioner tonn gods er skipet over havna ved utgangen av tredje kvartal, en nedgang på 8 prosent fra 2010. Trekkes den prosjektavhengige (og dermed varierende) skrotsteineksporten ut av tallene, har vi en økning på 5 prosent i øvrig godstrafikk over Larvik Havn.

For steineksporten ligger skrotstein (storstein/armour rock), med 251.300 tonn per september, 40 prosent under 2010-nivå. Blokkstein i hellaster over Kanalkaia har økt med 6 prosent til i alt 36.200 tonn, mens blokkstein eksportert i container har falt med 8 prosent til i alt 189.600 tonn. Samlet nedgang i blokksteintrafikken er 6 prosent mot fjorår.

Antall ferjepassasjerer utgjorde 622.600 (-2 %) og antall bilenheter 254.000 (+1 %) ved utgangen av september. Color Line hadde redusert aktivitet i januar på grunn av ombygging av SuperSpeed 1.

Totalt 339 skipsanløp ble registrert i tredje kvartal, en nedgang på 3 prosent fra andre kvartal, men 3 prosent over antall anløp i fjorårets tredje kvartal.
Akkumulerte anløp per 30. september utgjør 1.081, noe som er 16 prosent høyere enn i 2010. Trekkes slepefartøyene ut, reduseres denne veksten til 1 prosent.

25.10.11 Knut Jørgen Heum (tekst og foto) 

LARVIK HAVN KF

Havnegata 5, 3263 Larvik
Postboks 246, 3251 Larvik

Telefon: (+47) 33 16 57 50
e-post: post@larvik.havn.no


 

UN/LOCODE:
NOLAR

Posisjon (Revet):

59° 2'25''N  (59.04028 Lat)
10° 2'50''E  (10.04722 Long)