18 prosent godsøkning

I første kvartal 2015 ble det lastet og losset 18 prosent mer gods over Larvik Havn enn i samme periode i fjor.

I første kvartal ble det lastet og losset i alt 449.700 tonn gods, noe som var 18 prosent høyere enn i 2014. Bulktrafikken, med 97.000 tonn, er fordoblet mot fjorår, mens det er en nedgang på henholdsvis 4 prosent for containergods (til 182.000) og 1 prosent for ferjegods (til 120.000 tonn).

Totalt 280 skipsanløp ble registrert i første kvartal, en økning på 4 prosent fra i fjor. Når ferjetrafikken trekkes ut av totaltallene, er økningen på 19 prosent mot fjorår for øvrig skipstrafikk.

Samlet containertrafikk viser 16.100 TEUs per første kvartal, dette er 13 prosent færre containere enn i fjor. Importen har isolert økt med 20 prosent, mens eksporten har falt med 12 prosent.

Totalt 18.700 cargoenheter ble fraktet med Color Line i årets tre første måneder, en vekst på 3 prosent fra året før. 161.000 ferjepassasjerer benyttet Larvik Havn i samme periode; akkurat likt som året før.

22.04.2015 Knut Jørgen Solheim Heum

LARVIK HAVN KF

Havnegata 5, 3263 Larvik
Postboks 246, 3251 Larvik

Telefon: (+47) 33 16 57 50
e-post: post@larvik.havn.no


 

UN/LOCODE:
NOLAR

Posisjon (Revet):

59° 2'25''N  (59.04028 Lat)
10° 2'50''E  (10.04722 Long)