2008 - Et rekordår for Larvik Havn

Flere nye rekorder ble satt for trafikken over Larvik Havn i fjor - den totale godsomsetningen passerte for første gang to millioner tonn og antall containere endte på 56 tusen TEUs.

Ialt 2,04 millioner tonn gods ble lastet og losset over Larvik Havn i 2008, en økning på 24 prosent fra året før. Dette ble ny rekord - selskapet har aldri tidligere vært over 1,75 millioner tonn (2005). Størst økning var det for stykkgods med ferje, som gikk opp med hele 58 prosent i 2008 til samlet 345.000 tonn. Veksten henger sammen med Color Lines nye konsept SuperSpeed, som ble startet opp i juni fra det nye ferjeterminalanlegget på Revet.  

Med 48 prosent oppgang, sto likevel tørrbulktrafikken for den største volumøkningen i fjor målt i tonn. Storsteineksporten endte på 766.000 tonn, noe som var 248.000 tonn over 2007-nivå. Det har ikke vært eksportert så store volumer over havna tidligere, og den gode utviklingen var relatert til flere store kystsikringsprosjekt i utlandet siste år.

Også containerisert gods kunne vise til solid vekst i foregående år, denne trafikken økte totalt med 13 prosent fra 2007 til totalt 0,65 millioner tonn, og utgjorde med dette 32 prosent av samlet godsvolum (2007: 35 %). Andel import gikk isolert sett opp med 4 prosent, stein eksportert i container med 12 prosent og øvrig eksportvolum 18 prosent. Den gode utviklingen er et resultat av vekst i markedet totalt sett, og Larvik Havns stadig større markedsandeler av containertrafikken i Oslofjorden.  

Øvrig godsomsetning over havna sto for i underkant av 0,3 millioner tonn, og besto hovedsakelig av blokkstein i hellaster over Kanalkaia, asfalt, korn og stykkgodstrafikk i rute på Skandinavia og Baltikum. Denne trafikken gikk samlet sett ned med 15 prosent sammenlignet med fjoråret.

Totalt 55.700 TEUs (20-fots containere) ble fraktet over havna i 2008, en økning på 9 prosent. Fjorårets rekord på 51.000 TEUs ble dermed passert med god margin.

Antall passasjerer som reiste med ferje utgjorde 591.500 personer i fjor, en vekst på 29 prosent. Biltrafikken økte med 52 prosent til ialt 163.400 person-, vare- og campingbiler (inkludert eventuelle medfølgende tilhengere).

Link: Trafikktall for 2008

21.01.09 Knut Jørgen Heum   

LARVIK HAVN KF

Havnegata 5, 3263 Larvik
Postboks 246, 3251 Larvik

Telefon: (+47) 33 16 57 50
e-post: post@larvik.havn.no


 

UN/LOCODE:
NOLAR

Posisjon (Revet):

59° 2'25''N  (59.04028 Lat)
10° 2'50''E  (10.04722 Long)