70.000 containere i 2011

Antall containere over Larvik Havn økte med hele 20 prosent i 2011 til i rundt 70.000 TEUs. Containere fraktet 0,7 millioner tonn gods og sto dermed for 40 prosent av av havnas samlede godsomsetning.

Totalt 69.300 TEUs (20 fots containerenheter) ble registrert lastet og losset over Larvik Havn i fjor, mot 57.900 TEUs i 2010. Medregnet frysecontainere og farlig gods, passerte containeromsetningen imidlertid 70.000 TEUs ifølge terminalselskapet Larvik Containerterminal AS. Antall importcontainere sto alene for 12.700 TEUs, en økning på 14 prosent fra året før, og antall eksportcontainere 31.200 TEUs (+13 prosent). Tomcontainere utgjorde 37 prosent av samlet containertrafikk.

Samlet godsomsetning over Larvik Havn endte på 1,8 millioner tonn, en nedgang på 5 prosent eller 88.000 tonn fra 2010. Steineksporten - inkludert stein i containere - utgjorde 748.000 tonn mot 867.000 tonn året før. 561.000 tonn gods ble fraktet med ferje (86.100 fraktenheter), en økning på 2 prosent fra året før. Containere fraktet i alt 735.000 tonn (derav 313.000 tonn stein), en økning på 14 prosent.

Totalt 726.200 passasjerer reiste over Larvik Havn i 2011, en nedgang på 1 prosent fra 2010. (Det var halv aktivitet i januar 2011 pga. ferje under ombygging).

19.01.12 Knut Jørgen Solheim Heum (tekst og foto).

LARVIK HAVN KF

Havnegata 5, 3263 Larvik
Postboks 246, 3251 Larvik

Telefon: (+47) 33 16 57 50
e-post: post@larvik.havn.no


 

UN/LOCODE:
NOLAR

Posisjon (Revet):

59° 2'25''N  (59.04028 Lat)
10° 2'50''E  (10.04722 Long)