Arbeidet med ny kai på Revet godt igang

Byggingen av den nye 140-meters container-/flerbrukskaia startet opp i høst. I alt 75 millioner kroner investeres i kai- og molo løsninger på Revet frem til sommeren 2010.

Prosjektet med bygging av ny kai på 140 meter på Revet (som erstatning for gamle Revkai Vest) ble startet opp tidligere i høst og akkurat nå arbeides det med å etablere de circa 50 pelene som kaia skal stå på.

Kaia skal stå ferdig til sommeren 2010 og innebærer at Larvik Havn KF kan tilby plass til to containerskip, hvor skipene kan betjenes samtidig med bruk av containerkran og mobilkran. Den nye kaia vil også kunne benyttes til eksport av steinprodukter, skipning av store prosjektlaster og annen trafikk over Revet. Totalbudsjettet for den nye kaia er 55 millioner kroner. I tillegg kommer riving- og gravingskostnader med 8,5 millioner. Entreprenør er AF-gruppen.

Når kaia er ferdig vil Larvik Havn KF kunne tilby en samlet kailengde på nesten 300 kaimeter på Revet (eksklusiv ferjekai).

Ny 50-meters molo Revhakan er etablert sydvest på Revet i henhold til reguleringsplan og festeavtale med Color Line om nytt ferjeterminalanlegg. Prosjektet har kostet i overkant av 10 millioner kroner og har bidratt til roligere farvannsforhold for både ferje og øvrig trafikk på Revet.

Ytterst på den nye moloen er det planlagt en circa 20 meters høy skulptur/markering av Thor Heyerdahl i samarbeid med Prosjekt Heyerdahl-byen. Moloen vil være tilgjengelig for publikum via en planlagt gangvei fra det nye grøntområdet/friarealet på Revet, som vil stå ferdig våren 2010.

24.11.09 Knut Jørgen Heum (tekst og foto).

LARVIK HAVN KF

Havnegata 5, 3263 Larvik
Postboks 246, 3251 Larvik

Telefon: (+47) 33 16 57 50
e-post: post@larvik.havn.no


 

UN/LOCODE:
NOLAR

Posisjon (Revet):

59° 2'25''N  (59.04028 Lat)
10° 2'50''E  (10.04722 Long)