Besøk fra Hirtshals Havn

Styre og ledelse i Hirtshals Havn besøkte nylig Larvik Havn. Formålet med besøket var blant annet å knytte nærmere kontakt mellom de to havnene og drøfte felles interesser.

Hirtshals og Larvik havner er, via Color Lines ferjeforbindelse, lokalisert på hver sin side av samme transportkorridor og har derfor mange felles interesser. Disse havnenes strategiske posisjon i henholdsvis Danmark og Norge utgjør en viktig betydning for godsstrømmene mellom det sentrale østlandet og Kontinentet. Mens Hirtshals i flere år har vært tilknyttet det omfattende og effektive motorveisystemet i Danmark, kan også Larvik nå vise til full motorveiforbindelse til Oslo.

Den danske havnen hadde lagt sitt strategiseminar til Larvik og det var da naturlig å besøke havna samtidig for å bli nærmere kjent - og drøfte felles problemstillinger, muligheter og potensielle områder for samarbeid.

Hirtshals er en stor ferje/ro-ro havn, med to ferjeleier og 1,8 millioner ferjepassasjerer per år (2008). Havnen er også Danmarks største fiskerihavn og har gode fasiliteter innenfor håndtering og logistikkfunksjoner for fisk. Omsetning utgjorde 52 millioner DKK i 2008.

 

> Se også oversikt over Larvik Havns fiskerihavner

Fra begge havnene deltok styret og administrativ ledelse. Dette var et meget hyggelig og interessant besøk fra vår nabohavn i sør.

28.08.09 Knut Jørgen Heum (tekst og foto).

På bildet:
Fra venstre: Adm. direktør Jens Kirketerp Jensen (Hirtshals Havn), styreleder Knud Størup (Hirtshals Havn), styreleder Knut Anvik (Larvik Havn KF) og havnedirektør Jan Fredrik Jonas (Larvik Havn KF).  

LARVIK HAVN KF

Havnegata 5, 3263 Larvik
Postboks 246, 3251 Larvik

Telefon: (+47) 33 16 57 50
e-post: post@larvik.havn.no


 

UN/LOCODE:
NOLAR

Posisjon (Revet):

59° 2'25''N  (59.04028 Lat)
10° 2'50''E  (10.04722 Long)