Betydelig vekst i godsvolumene over Larvik Havn

Larvik Havn har hatt en veldig god utvikling gjennom 2008 og ved utgangen av tredje kvartal viser akkumulerte trafikktall en vekst på hele 40 prosent i godsvolumer sammenlignet med fjorår.

Totalt 373 skipsanløp ble registrert i 3. kvartal, en økning på 28 prosent (82 anløp) fra andre kvartal og en økning på 24 prosent sammenlignet med fjorårets tredje kvartal. Color Lines’ SuperSpeed står for mesteparten av trafikkøkningen. Akkumulert per tredje kvartal utgjør antall skipsanløp 946, en økning på 16 prosent i forhold til i fjor. Trekkes ferjetrafikken ut, utgjør endring for øvrig skipstrafikk en økning på 6 prosent sammenlignet med fjoråret.

Samlet godsomsetning over havna gikk ned med 3 prosent (17.800 tonn) fra andre kvartal, som var selskapets beste kvartal noensinne. Årets tredje kvartal var 24 prosent bedre enn samme kvartal i fjor og denne økningen er relatert til ferjegods (+52.500 tonn eller 89 % ), skrotsteinaktivitet (+34.900 tonn eller 21 %) og containergods (+28.900 tonn eller 20 %).
Totalt 1,6 millioner tonn gods er skipet over havna ved utgangen av tredje kvartal, en økning på 40 prosent fra 2007. Trafikkvekst eksklusiv skrotsteineksport, som svinger sterkt med kontraktssituasjoner for kystsikringstiltak i utlandet, utgjør 15 prosent.

I 3. kvartal ble 13.700 TEUs lastet/losset over havna, dette er 8 prosent (1.300 containere) svakere enn andre kvartal, men en økning på 10 prosent fra tredje kvartal i fjor. Statistikken viser totalt 41.800 TEUs pr. 30.09.08, noe som er 15 prosent høyere enn 2007.

Containergods har ved utgangen av tredje kvartal samlet sett økt med 17 prosent (71.500 tonn) sammenlignet med fjoråret; endring for blokkstein eksportert i container utgjør isolert +13 % og øvrig containergods +19 %. Retningsbalansen for containergods var 24 prosent innførsel og 76 prosent utførsel (2007: 25 % og 75 %). For steineksporten ligger skrotstein, med hele 662.600 tonn pr. september, dobbelt så høyt som 2007-nivå for perioden, mens blokkstein i hellaster over Kanalen har falt med 14 prosent til i alt 72.500 tonn.

Antall ferjepassasjerer utgjorde 493.600 (+31 %) og antall bilenheter 162.500 (+45 %) ved utgang av tredje kvartal. Trafikkveksten er relatert til Color Lines' storsatsing, nye SuperSpeed på linjen Larvik-Hirthshals fra juni i år.

Link: Trafikkstatistikk

28.10.08 Knut Jørgen Heum (tekst og foto).
 

 

LARVIK HAVN KF

Havnegata 5, 3263 Larvik
Postboks 246, 3251 Larvik

Telefon: (+47) 33 16 57 50
e-post: post@larvik.havn.no


 

UN/LOCODE:
NOLAR

Posisjon (Revet):

59° 2'25''N  (59.04028 Lat)
10° 2'50''E  (10.04722 Long)