• 1

  Ledig stilling som miljø- og utviklingssjef

  Larvik Havn er i vekst, og miljø vil være et sentralt satsingsområde. Vi søker nå etter en miljø- og utviklingssjef som vil ha en viktig rolle i utviklingen av områder med grønn logistikk og spennende miljø- og klimaprosjekter.

  Du må sørge for en positiv utvikling av områder i tråd med kommunens planer for næringsstrategi og til ulike saksbehandlingsprosesser. Være en viktig ressurs og samarbeidspartner i virksomhetens områder. Du vil være prosjektleder for viktige og spennende prosjekter innen maritim næring. Få et bredt faglig nettverk gjennom samarbeid med ulike næringsaktører i området, samt i fagbransjen. Og bidra til effektiv og fremtidsrettet utvikling av næringsarealene og tilrettelegging av god infrastruktur.

  De viktigste arbeidsoppgavene vil være:

  • Eiendomsforvaltning- og utvikling
  • Samordne pågående og fremtidige prosjekter
  • Lede aktiviteter i maritim næring med satsning på klima og miljø
  • Miljøledelse
  • Saksbehandling og myndighetsutøvelse innen det maritime fagområdet (Havne- og
  • farvannsloven)
  • Innovasjon og utvikling
  • Lede arbeidet med langsiktige utviklingsplaner
  • Ivareta Larvik Havns interesser i kommunale og fylkeskommunale planprosesser

  Kvalifikasjoner:

  • Kompetanse innen miljøledelse og grønn næringsutvikling
  • Minimum 3 års relevant høyere utdanning
  • Erfaring fra prosjektledelse
  • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner

  Personlige egenskaper:

  • Du må ha evnen til å skape tillit og bygge relasjoner
  • Du må ha et engasjement for miljø og være samfunnsengasjert
  • Du må være en pådriver, og ha høy gjennomføringsevne
  • Du må være strategisk, og jobbe helhetlig og langsiktig samtidig som du er operativ, analytisk og handlekraftig
  • Du må være strukturert, og ta ansvar for eget arbeid og resultater
  • Du må være resultatbevisst og ha god økonomiforståelse

  Vi tilbyr
  Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver, konkurransedyktige betingelser og et hyggelig arbeidsmiljø i flotte lokaler med utsikt over Larvik Havn.

  Om Larvik Havn
  Larvik Havn er et kommunalt foretak som eies av Larvik kommune, hvor Larvik kommunestyre er foretakets øverste organ. Foretaket ledes av Larvik Havnestyre. Med sine moderne fasiliteter, sentrale beliggenhet og korte innseiling, er Larvik Havn et viktig og naturlig knutepunkt mellom sjø- og landtransport. Årlig håndteres 80.000 containerenheter over havnen, dette gjør oss til Norges nest største containerhavn. Havnen omsatte i 2018 for 65 millioner kroner.

  Spørsmål om stillingen
  Heriette Cecilie Austnes, Randstad AS 
  Telefon + 47 400 21 430

  Søknadsfrist 26. mai 2019.

  Søk på stillingen her!

   

 • Poesiparken med 5 nye installasjoner på Revstien

  Onsdag 8. mai avduket Poesiparken 5 nye installasjoner langs Revstien. Totalt 12 dikt og sitat er nå å finne på den 1 km lange turstien.

  De nye installasjonene er plassert på gjerdet mot Larvik Impregnering, ut mot Lågens munning ved Vestre Halsen. Temaet er vandring og omhandler både fysisk vandring, vandring gjennom livet, ut i universet og helt til det hinsidige.

  Dikterne er alle bautaer innen norsk og utenlandsk litteratur:
   

  • Antonio Machado (Spania)
  • Karin Boye (Sverige)
  • Pär Lagerkvist (Sverige)
  • Rolf Jacobsen (Norge)
  • Olaf Bull (Norge)

  Poesiparken er et konsept hvor dikt og litterære sitater skal prege det offentlige rom og gi innbyggerne i Larvik og besøkende en ny opplevelsesdimensjon. Næringslivet i Larvik og kommunen gikk sammen om prosjektet i 2006.

  Ordfører Rune Høiseth, havnedirektør Jan Fredrik Jonas, styreleder i Larvik Havn Tove Lisbeth Vasvik og Louis Jacoby fra Poesiparken deltok på markeringen.

  Vi anbefaler å ta turen til Revstien for en annerledes turopplevelse.

 • *

  Fortsatt god containervekst i starten av 2019

  Antall containere over Larvik havn økte med 19 prosent i første kvartal 2019. Dermed går det mot nok et rekordår innenfor containertrafikk.

  I første kvartal ble det lastet og losset i alt 0,45 millioner tonn gods over Larvik havn, noe som var 13 prosent lavere enn i fjor. Årsaken til dette er mindre steineksport. Containerstatistikken viser imidlertid 22.200 TEUs per mars, dette er hele 19 prosent flere containere enn i fjor – som var et rekordår. Antall importcontainere TEU har isolert økt med 32 prosent, mens eksporten er 9 prosent høyere enn i 2018.

  - Det at vi igjen går mot nye rekordtall for containertrafikken over Larvik havn i 2019 er svært gledelig, sier havnedirektør Jan Fredrik Jonas. 

  Totalt 19.200 fraktenheter ble transportert med Color Line i årets tre første måneder, en nedgang på 2 prosent fra året før. 143.400 ferjepassasjerer reiste over Larvik havn i samme periode, det var 7 prosent færre enn i 2018. I fjor var imidlertid påsken i slutten av mars og dermed var denne trafikken med i tallene for første kvartal.

  Larvik Havn KFs omsetning ble 15,2 millioner kroner i første kvartal 2019, en vekst på 5 prosent mot fjorår og henger sammen med utviklingen i trafikken.

 • *

  Overtar flere båthavner, går ut av gjestehavndriften

  Fra 2020 overtar Larvik Havn KF tre båthavner fra Larvik kommune. Samtidig tar kommunen over gjestehavndriften i Stavern, Nevlunghavn og Helgeroa.

  Med bakgrunn i tidligere kommunestyrevedtak om overføring av forvaltningsansvar, har Larvik kommune og Larvik Havn KF blitt enige om at det skal gjennomføres en rekke eiendomsoverføringer mellom kommunen og havneforetaket. Hensikten er å rendyrke den offentlige forvaltningen – at den som er nærmest til å forestå forvaltningen av den aktuelle eiendommen av praktiske årsaker skal gjøre dette. For Larvik Havn KF sin del innebærer dette at kommunen, med sin eiendomsvirksomhet, overtar enkelte eiendommer som Larvik Havn KF har i dag som ikke er å anse som havnerelatert virksomhet. Samtidig overfører Larvik kommune sine tre båthavner til Larvik Havn KF.

  Med virkning fra 1. januar 2020 overføres dermed flere tomter og eiendommer i Stavern til Larvik kommune. Dette dreier seg blant annet om ulike festetomter til restauranter og annen næringsvirksomhet lokalisert rundt gjestehavna og på Risøya. De fleste av disse eiendommene har langsiktige kontraktsforhold, så endringen vil være lite merkbar for avtalepartnerne. Fra samme tidsrom overtar Larvik Havn KF båthavnene Agnes, Bjønnesstranda og Hølen fra Larvik kommune, som i alt har rundt 700 faste båtplasser. Dermed vil Larvik Havn KF eie i alt 13 båthavner fra neste år.

  Også innenfor gjestehavnsområdet blir det endringer. Når det gjelder drift av gjestehavner, besluttet nemlig kommunestyret i fjor høst at Larvik kommune skal overta service- og vertskapsfunksjoner. Fra og med 2020 er det derfor Larvik kommune som vil stå for drift og utvikling av Stavern og de andre gjestehavnene i Larvik. Inngåelse av avtaler med operatører, servicebedrifter og leieaktører vil altså heretter skje med Larvik kommune, mens Larvik Havn KF fortsatt vil ta seg av den maritime infrastrukturen (gjestebrygger m.v.).

  Alt i alt innebærer endringene at Larvik Havn KF i framtiden vil konsentrere sin båthavnvirksomhet om infrastruktur framfor eiendoms- og gjestehavndrift.

 • `*

  Dokumentarserien HAVNA er premiereklar 2. april!

  Nå nærmer det seg premiere på dokumentarserien HAVNA hvor seerne få et unikt innblikk i den daglige driften i noen av Norges aller travleste havner. Serien går over 8 uker og sendes tirsdag, onsdag og torsdag på kanalen MAX fra 2. april.

  HAVNA følger de mange personene som jobber døgnet rundt for blant annet å holde Larvik havn i gang.

  - Vi er stolte av å få muligheten til å vise frem det viktige arbeidet som utføres i Larvik havn. Seerne får gjennom TV-dokumentaren en ærlig og nær fremstilling av den daglige jobben som gjøres, og ikke minst muligheten til å bli kjent med mange av de flotte menneskene som jobber her. Ønsker å rette en stor takk til alle våre ansatte og deltakerne i serien for en sporty og positiv innstilling til produksjonen. Jeg gleder meg veldig til premieren, sier havnedirektør Jan Fredrik Jonas.


  Dokumentarserien setter fokus på havnenes betydning for samfunnet vårt. Norge er en sjøfartsnasjon. Med mer enn 100 000 kilometer lang kystlinje har vi den nest lengste kysten i verden.

  - Maten vi spiser, klærne vi har på, bilene vi kjører og materialene vi bruker til å bygge husene våre – det aller meste går via havna. Men hvilke mennesker er det som holder disse hjulene i sving? Stemmer myten om den barske havnearbeideren med virkeligheten i 2019? Dette ønsker vi å sette fokus på i dokumentarserien, sier Executive Producer i MAX Evelina Mori.

 • 1

  Har inngått kontrakt om utvidelse av containerkaia på Revet

  Larvik Havn KF har inngått kontrakt med NRC Anlegg AS om utvidelse av containerkaia på Revet.

  Dagens kailengde er 270 meter, og med utvidelsen på 35 meter vil containerkaia få en total lengde på 305 meter når den ferdigstilles.

  Utvidelsen vil blant annet bidra til å bedre muligheten til å operere to skip til kai samtidig. Den er også et skritt i forberedelsene til å kunne håndtere det første autonome og helelektriske containerskipet "Yara Birkeland", som fra våren 2020 starter å anløpe Larvik havn.

  Anleggsarbeidet igangsettes i februar, og kaia er planlagt ferdigstilt innen 1. september 2019.

 • 1

  2018 – et rekordår for Larvik Havn

  Totalt 79.200 TEU ble fraktet over Larvik Havn i 2018. Dette er det høyeste antall containere i havnas historie. 65 millioner i driftsinntekter var ny omsetningsrekord for Larvik Havn KF.

  Over containerterminalen i Larvik ble det i 2018 håndtert 79.200 TEU, noe som var 8 prosent flere containere enn året før. Dermed ble den gamle containerrekorden fra 2017 passert med god margin – og nytt toppnivå satt.

  - Dette er svært hyggelige tall. Vi er stolte over nok en gang å være Norges nest største containerhavn med solid økonomi og god handlefrihet. Vi befester vår posisjon som en attraktiv havn med unik beliggenhet og kort innseiling. Gjennom lønnsom drift har vi hatt mulighet til å kontinuerlig investere i moderne fasiliteter for å bli det naturlig knutepunkt mellom sjø- og landtransport, sier havnedirektør Jan Fredrik Jonas.

   


  Stor økning
  Eksport av stein (bulklaster) økte med hele 42 prosent. Containergods, ferjegods og bark/tømmer hadde alle vekst mot året før. Til tross for dette endte totale godsmengder over Larvik Havn på 2,35 millioner tonn, tilnærmet likt som i 2017. Dette fordi særskilte prosjektlaster trakk opp godsomsetningen i 2017.

  Totalt 85 000 fraktenheter ble transportert med Color Line i 2018, en vekst på 5 prosent fra året før. 683.000 ferjepassasjerer reiste mellom Larvik og Hirtshals, det var 1 prosent flere enn i 2017. Dette gjør terminalen i Larvik til en av de største ferjehavnene i Norge på gods. 
   

  Omsetningsrekord 
  Som følge av den gode trafikkutviklingen 2017 økte Larvik Havn sine salgsinntekter med 1 million og passerte 65 millioner kroner i 2018. Dermed satte Larvik Havn KF ny omsetningsrekord for åttende året på rad.

  - Ringvirkningene av en lønnsom, effektiv og moderne havn i Larvik er store for Vestfold. Arbeidsplassene og ringvirkningene havna skaper for regionen bidrar til en positiv utvikling av lokalt næringsliv. Larvik Havn har en estimert sysselsettingseffekt på i overkant av 1000 årsverk, 412 av arbeidsplassene er direkte tilknyttet virksomheten på Revet, sier havnedirektør Jan Fredrik Jonas.

 • '

  En renere havn med automatisk søppelsamler

  Torsdag ble en automatisk søppelsamler, PortBin, sjøsatt i Larvik havn. PortBin fungerer som en flytende søppelbøtte og er et bidrag til en renere havn og et bedre miljø.

  Ordfører Rune Høiseth klippet snoren, og erklærte det nye anlegget for åpnet sammen med havnedirektør Jan Fredrik Jonas og representanter fra Greencarrier Shipping & Logistics AS.

  - Opp mot 15 tonn plast ender opp i havet hvert eneste minutt. Dette har blitt et av våre største miljøproblem. Vi er svært glade for å ta del i dette miljøprosjektet. I kampen for et renere og mer miljøvennlig hav er det viktig at vi sammen bidrar og tar vårt samfunnsansvar, sier havnedirektøren. 

  PortBin er robust og enkel, og fungerer som en søppeloppsamler i havoverflaten. Utstyret er bygget på en tilpasset oljevernteknologi og utviklet av Sandefjordsfirmaet Spilltech AS. Systemets prinsipp er en pumpe med dyse som skaper strømninger i overflaten, slik at avfallet trekkes mot oppsamleren og samles i en beholder. Beholderen tømmes manuelt. 

  Oppsamleren er flyttbar og kan benyttes i både trafikkhavnen og ute i småbåthavnene avhengig av årstid. 

  Miljøprosjektet er igangsatt av Greencarrier Shipping & Logistics AS og vil i løpet av 2019 videreføres til flere norske havner.  

                                    

  14.12.2018                                                       

 • Bilde fra filming i Larvik havn

  Larvik havn med i ny dokumentarserie

  Larvik havn deltar i en ny dokumentarserie som lar seerne få et unikt innblikk i den daglige driften i noen av Norges aller travleste havner.

  Serien har fått navnet Havna, og skal vises kanalen MAX våren 2019. 

  MAX ønsker å sette fokus på havnenes betydning for samfunnet vårt. Norge er en sjøfartsnasjon. Med mer enn 100 000 kilometer lang kystlinje har vi den nest lengste kysten i verden.

  -Siden vikingtiden har havnene vært det viktigste bindeleddet mellom oss og resten av verden, og vi er fortsatt avhengige av dem. Maten vi spiser, klærne vi har på, bilene vi kjører og materialene vi bruker til å bygge husene våre – det aller meste går via havna. Men hvilke mennesker er det som holder disse hjulene i sving? Stemmer myten om den barske havnearbeideren med virkeligheten i 2019? Dette ønsker vi å sette fokus på i dokumentarserien, sier Executive Producer i MAX Evelina Mori.

  -Dokumentarserien skal følge de mange personene som jobber døgnet rundt for å holde samfunnet i gang. Fra havnekapteinene på toppen til arbeiderne på kaia. Fra losbåtene som i allslags vær trekker og fører de store skipene inn i havna, til gutta og jentene som manøvrerer de massive kranene med millimeterpresisjon, fortsetter Mori.

  Produksjonsselskapet ITV Studios Norway og MAX har startet innspillingen i flere havner, og har fått unik tilgang til en rekke områder i Larvik Havn.

  -Vi er stolte av å få muligheten til å vise frem det viktige arbeidet som utføres i Larvik havn. Seerne får gjennom TV-dokumentaren en ærlig og nær fremstilling av den daglige jobben som gjøres, og ikke minst muligheten til å bli kjent med mange av de flotte menneskene som jobber her. Ønsker å rette en stor takk til alle våre ansatte og deltakerne i serien for en sporty og positiv innstilling til produksjonen. Vi gleder oss veldig til å følge serien til våren, sier havnedirektør Jan Fredrik Jonas.

  Foto: ITV Studios

 • Aktivitet i Larvik Havn

  Fortsatt vekst i godsvolumene i tredje kvartal

  Ferske tall over trafikksituasjonen per tredje kvartal viser en solid vekst fra fjoråret. Innenfor container kan Larvik Havn gå mot et nytt rekordår.

  Trafikken over Larvik Havn har gjennom 2018 vist en svært positiv trend. Ved utgangen av tredje kvartal er det lastet og losset i alt 1,86 millioner tonn, en oppgang på 4 prosent fra 2017. Veksten er relatert til økt containergods, bark/tømmer og steineksporten. 

  Samlet containertrafikk står for 59.300 TEUs per september, dette er 8 prosent flere containere enn i 2017, som var et rekordår for Larvik HavnLarvik Havn tilbyr ukentlige anløp av containerlinjer til Hamburg, Bremerhaven, Rotterdam og Antwerpen.

  Totalt 63.000 fraktenheter ble transportert med Color Line i årets ni første måneder, en vekst på 5 prosent fra året før. 586.000 ferjepassasjerer reiste over Larvik Havn, det var 1 prosent flere enn i samme periode i fjor. Dette gjør terminalen i Larvik til en av de største ferjehavnene i Norge på gods. Som følge av den gode trafikkutviklingen, økte Larvik Havn KFs omsetning med 3 prosent til i alt 50,9 millioner kroner per tredje kvartal.

Viser fra 1 til 10 av totalt 165 artikler

LARVIK HAVN KF

Havnegata 5, 3263 Larvik
Postboks 246, 3251 Larvik

Telefon: (+47) 33 16 57 50
e-post: post@larvik.havn.no


 

UN/LOCODE:
NOLAR

Posisjon (Revet):

59° 2'25''N  (59.04028 Lat)
10° 2'50''E  (10.04722 Long)