• Solid vekst i containertrafikken over Larvik havn andre kvartal 2019

  Pilene peker oppover for containertrafikken over Larvik havn. Totalt er det håndtert over 41.000 containere TEUs i første halvår. Dette er en økning på 5 prosent fra samme periode i toppåret 2018.

  - Vi fortsetter å befeste vår posisjon som et effektivt logistikknutepunkt på vestsiden av Oslofjorden, og er svært fornøyde med den positive utviklingen i containertrafikken, sier havnedirektør Jan Fredrik Jonas.

  I første halvår ble det lastet og losset i underkant av 1 million tonn gods over Larvik havn, en nedgang på 24 prosent fra 2018. Det er utviklingen i den prosjektavhengige bulktrafikken som trekker ned godsvolumet sammenlignet med fjoråret – container øker. Med 41.300 TEUs etter årets første seks måneder, går det nemlig mot nok et rekordår for containeraktivitetene på Revet.

  Også fergesegmentet kan vise til vekst. 316.000 passasjerer reiste med ferge mellom Larvik og Hirtshals i samme periode, noe som er 3 prosent flere enn i fjor. Frakten falt imidlertid med 4 prosent.

  Totale driftsinntekter utgjør 31,6 millioner i første halvår 2019. Nedgangen på 4 prosent mot fjorår henger sammen med den samlede trafikkutviklingen over havnen.

 • Agnes Hov Bjellvåg nyansatt miljø- og utviklingssjef

  Agnes Hov Bjellvåg er ansatt i den nyopprettede stillingen som miljø- og utviklingssjef i Larvik Havn. Bjellvåg starter opp 1. september.

  Agnes kommer fra stillingen som vannområdekoordinator for vannområdene i Vestfold og Telemark, Vannregion Vest Viken. Hun har lang erfaring med miljø- og sikkerhetsarbeid i private og offentlige virksomheter.

  - Med Agnes på laget styrker vi oss på miljøsiden med en dedikert person, i tråd med vår satsing for fremtiden, sier havnedirektør Jan Fredrik Jonas.

  Vi ønsker Agnes velkommen til Larvik Havn!

 • Poesiparken med 5 nye installasjoner på Revstien

  Onsdag 8. mai avduket Poesiparken 5 nye installasjoner langs Revstien. Totalt 12 dikt og sitat er nå å finne på den 1 km lange turstien.

  De nye installasjonene er plassert på gjerdet mot Larvik Impregnering, ut mot Lågens munning ved Vestre Halsen. Temaet er vandring og omhandler både fysisk vandring, vandring gjennom livet, ut i universet og helt til det hinsidige.

  Dikterne er alle bautaer innen norsk og utenlandsk litteratur:
   

  • Antonio Machado (Spania)
  • Karin Boye (Sverige)
  • Pär Lagerkvist (Sverige)
  • Rolf Jacobsen (Norge)
  • Olaf Bull (Norge)

  Poesiparken er et konsept hvor dikt og litterære sitater skal prege det offentlige rom og gi innbyggerne i Larvik og besøkende en ny opplevelsesdimensjon. Næringslivet i Larvik og kommunen gikk sammen om prosjektet i 2006.

  Ordfører Rune Høiseth, havnedirektør Jan Fredrik Jonas, styreleder i Larvik Havn Tove Lisbeth Vasvik og Louis Jacoby fra Poesiparken deltok på markeringen.

  Vi anbefaler å ta turen til Revstien for en annerledes turopplevelse.

 • *

  Fortsatt god containervekst i starten av 2019

  Antall containere over Larvik havn økte med 19 prosent i første kvartal 2019. Dermed går det mot nok et rekordår innenfor containertrafikk.

  I første kvartal ble det lastet og losset i alt 0,45 millioner tonn gods over Larvik havn, noe som var 13 prosent lavere enn i fjor. Årsaken til dette er mindre steineksport. Containerstatistikken viser imidlertid 22.200 TEUs per mars, dette er hele 19 prosent flere containere enn i fjor – som var et rekordår. Antall importcontainere TEU har isolert økt med 32 prosent, mens eksporten er 9 prosent høyere enn i 2018.

  - Det at vi igjen går mot nye rekordtall for containertrafikken over Larvik havn i 2019 er svært gledelig, sier havnedirektør Jan Fredrik Jonas. 

  Totalt 19.200 fraktenheter ble transportert med Color Line i årets tre første måneder, en nedgang på 2 prosent fra året før. 143.400 ferjepassasjerer reiste over Larvik havn i samme periode, det var 7 prosent færre enn i 2018. I fjor var imidlertid påsken i slutten av mars og dermed var denne trafikken med i tallene for første kvartal.

  Larvik Havn KFs omsetning ble 15,2 millioner kroner i første kvartal 2019, en vekst på 5 prosent mot fjorår og henger sammen med utviklingen i trafikken.

 • *

  Overtar flere båthavner, går ut av gjestehavndriften

  Fra 2020 overtar Larvik Havn KF tre båthavner fra Larvik kommune. Samtidig tar kommunen over gjestehavndriften i Stavern, Nevlunghavn og Helgeroa.

  Med bakgrunn i tidligere kommunestyrevedtak om overføring av forvaltningsansvar, har Larvik kommune og Larvik Havn KF blitt enige om at det skal gjennomføres en rekke eiendomsoverføringer mellom kommunen og havneforetaket. Hensikten er å rendyrke den offentlige forvaltningen – at den som er nærmest til å forestå forvaltningen av den aktuelle eiendommen av praktiske årsaker skal gjøre dette. For Larvik Havn KF sin del innebærer dette at kommunen, med sin eiendomsvirksomhet, overtar enkelte eiendommer som Larvik Havn KF har i dag som ikke er å anse som havnerelatert virksomhet. Samtidig overfører Larvik kommune sine tre båthavner til Larvik Havn KF.

  Med virkning fra 1. januar 2020 overføres dermed flere tomter og eiendommer i Stavern til Larvik kommune. Dette dreier seg blant annet om ulike festetomter til restauranter og annen næringsvirksomhet lokalisert rundt gjestehavna og på Risøya. De fleste av disse eiendommene har langsiktige kontraktsforhold, så endringen vil være lite merkbar for avtalepartnerne. Fra samme tidsrom overtar Larvik Havn KF båthavnene Agnes, Bjønnesstranda og Hølen fra Larvik kommune, som i alt har rundt 700 faste båtplasser. Dermed vil Larvik Havn KF eie i alt 13 båthavner fra neste år.

  Også innenfor gjestehavnsområdet blir det endringer. Når det gjelder drift av gjestehavner, besluttet nemlig kommunestyret i fjor høst at Larvik kommune skal overta service- og vertskapsfunksjoner. Fra og med 2020 er det derfor Larvik kommune som vil stå for drift og utvikling av Stavern og de andre gjestehavnene i Larvik. Inngåelse av avtaler med operatører, servicebedrifter og leieaktører vil altså heretter skje med Larvik kommune, mens Larvik Havn KF fortsatt vil ta seg av den maritime infrastrukturen (gjestebrygger m.v.).

  Alt i alt innebærer endringene at Larvik Havn KF i framtiden vil konsentrere sin båthavnvirksomhet om infrastruktur framfor eiendoms- og gjestehavndrift.

 • `*

  Dokumentarserien HAVNA er premiereklar 2. april!

  Nå nærmer det seg premiere på dokumentarserien HAVNA hvor seerne få et unikt innblikk i den daglige driften i noen av Norges aller travleste havner. Serien går over 8 uker og sendes tirsdag, onsdag og torsdag på kanalen MAX fra 2. april.

  HAVNA følger de mange personene som jobber døgnet rundt for blant annet å holde Larvik havn i gang.

  - Vi er stolte av å få muligheten til å vise frem det viktige arbeidet som utføres i Larvik havn. Seerne får gjennom TV-dokumentaren en ærlig og nær fremstilling av den daglige jobben som gjøres, og ikke minst muligheten til å bli kjent med mange av de flotte menneskene som jobber her. Ønsker å rette en stor takk til alle våre ansatte og deltakerne i serien for en sporty og positiv innstilling til produksjonen. Jeg gleder meg veldig til premieren, sier havnedirektør Jan Fredrik Jonas.


  Dokumentarserien setter fokus på havnenes betydning for samfunnet vårt. Norge er en sjøfartsnasjon. Med mer enn 100 000 kilometer lang kystlinje har vi den nest lengste kysten i verden.

  - Maten vi spiser, klærne vi har på, bilene vi kjører og materialene vi bruker til å bygge husene våre – det aller meste går via havna. Men hvilke mennesker er det som holder disse hjulene i sving? Stemmer myten om den barske havnearbeideren med virkeligheten i 2019? Dette ønsker vi å sette fokus på i dokumentarserien, sier Executive Producer i MAX Evelina Mori.

 • 1

  Har inngått kontrakt om utvidelse av containerkaia på Revet

  Larvik Havn KF har inngått kontrakt med NRC Anlegg AS om utvidelse av containerkaia på Revet.

  Dagens kailengde er 270 meter, og med utvidelsen på 35 meter vil containerkaia få en total lengde på 305 meter når den ferdigstilles.

  Utvidelsen vil blant annet bidra til å bedre muligheten til å operere to skip til kai samtidig. Den er også et skritt i forberedelsene til å kunne håndtere det første autonome og helelektriske containerskipet "Yara Birkeland", som fra våren 2020 starter å anløpe Larvik havn.

  Anleggsarbeidet igangsettes i februar, og kaia er planlagt ferdigstilt innen 1. september 2019.

 • 1

  2018 – et rekordår for Larvik Havn

  Totalt 79.200 TEU ble fraktet over Larvik Havn i 2018. Dette er det høyeste antall containere i havnas historie. 65 millioner i driftsinntekter var ny omsetningsrekord for Larvik Havn KF.

  Over containerterminalen i Larvik ble det i 2018 håndtert 79.200 TEU, noe som var 8 prosent flere containere enn året før. Dermed ble den gamle containerrekorden fra 2017 passert med god margin – og nytt toppnivå satt.

  - Dette er svært hyggelige tall. Vi er stolte over nok en gang å være Norges nest største containerhavn med solid økonomi og god handlefrihet. Vi befester vår posisjon som en attraktiv havn med unik beliggenhet og kort innseiling. Gjennom lønnsom drift har vi hatt mulighet til å kontinuerlig investere i moderne fasiliteter for å bli det naturlig knutepunkt mellom sjø- og landtransport, sier havnedirektør Jan Fredrik Jonas.

   


  Stor økning
  Eksport av stein (bulklaster) økte med hele 42 prosent. Containergods, ferjegods og bark/tømmer hadde alle vekst mot året før. Til tross for dette endte totale godsmengder over Larvik Havn på 2,35 millioner tonn, tilnærmet likt som i 2017. Dette fordi særskilte prosjektlaster trakk opp godsomsetningen i 2017.

  Totalt 85 000 fraktenheter ble transportert med Color Line i 2018, en vekst på 5 prosent fra året før. 683.000 ferjepassasjerer reiste mellom Larvik og Hirtshals, det var 1 prosent flere enn i 2017. Dette gjør terminalen i Larvik til en av de største ferjehavnene i Norge på gods. 
   

  Omsetningsrekord 
  Som følge av den gode trafikkutviklingen 2017 økte Larvik Havn sine salgsinntekter med 1 million og passerte 65 millioner kroner i 2018. Dermed satte Larvik Havn KF ny omsetningsrekord for åttende året på rad.

  - Ringvirkningene av en lønnsom, effektiv og moderne havn i Larvik er store for Vestfold. Arbeidsplassene og ringvirkningene havna skaper for regionen bidrar til en positiv utvikling av lokalt næringsliv. Larvik Havn har en estimert sysselsettingseffekt på i overkant av 1000 årsverk, 412 av arbeidsplassene er direkte tilknyttet virksomheten på Revet, sier havnedirektør Jan Fredrik Jonas.

 • '

  En renere havn med automatisk søppelsamler

  Torsdag ble en automatisk søppelsamler, PortBin, sjøsatt i Larvik havn. PortBin fungerer som en flytende søppelbøtte og er et bidrag til en renere havn og et bedre miljø.

  Ordfører Rune Høiseth klippet snoren, og erklærte det nye anlegget for åpnet sammen med havnedirektør Jan Fredrik Jonas og representanter fra Greencarrier Shipping & Logistics AS.

  - Opp mot 15 tonn plast ender opp i havet hvert eneste minutt. Dette har blitt et av våre største miljøproblem. Vi er svært glade for å ta del i dette miljøprosjektet. I kampen for et renere og mer miljøvennlig hav er det viktig at vi sammen bidrar og tar vårt samfunnsansvar, sier havnedirektøren. 

  PortBin er robust og enkel, og fungerer som en søppeloppsamler i havoverflaten. Utstyret er bygget på en tilpasset oljevernteknologi og utviklet av Sandefjordsfirmaet Spilltech AS. Systemets prinsipp er en pumpe med dyse som skaper strømninger i overflaten, slik at avfallet trekkes mot oppsamleren og samles i en beholder. Beholderen tømmes manuelt. 

  Oppsamleren er flyttbar og kan benyttes i både trafikkhavnen og ute i småbåthavnene avhengig av årstid. 

  Miljøprosjektet er igangsatt av Greencarrier Shipping & Logistics AS og vil i løpet av 2019 videreføres til flere norske havner.  

                                    

  14.12.2018                                                       

 • Bilde fra filming i Larvik havn

  Larvik havn med i ny dokumentarserie

  Larvik havn deltar i en ny dokumentarserie som lar seerne få et unikt innblikk i den daglige driften i noen av Norges aller travleste havner.

  Serien har fått navnet Havna, og skal vises kanalen MAX våren 2019. 

  MAX ønsker å sette fokus på havnenes betydning for samfunnet vårt. Norge er en sjøfartsnasjon. Med mer enn 100 000 kilometer lang kystlinje har vi den nest lengste kysten i verden.

  -Siden vikingtiden har havnene vært det viktigste bindeleddet mellom oss og resten av verden, og vi er fortsatt avhengige av dem. Maten vi spiser, klærne vi har på, bilene vi kjører og materialene vi bruker til å bygge husene våre – det aller meste går via havna. Men hvilke mennesker er det som holder disse hjulene i sving? Stemmer myten om den barske havnearbeideren med virkeligheten i 2019? Dette ønsker vi å sette fokus på i dokumentarserien, sier Executive Producer i MAX Evelina Mori.

  -Dokumentarserien skal følge de mange personene som jobber døgnet rundt for å holde samfunnet i gang. Fra havnekapteinene på toppen til arbeiderne på kaia. Fra losbåtene som i allslags vær trekker og fører de store skipene inn i havna, til gutta og jentene som manøvrerer de massive kranene med millimeterpresisjon, fortsetter Mori.

  Produksjonsselskapet ITV Studios Norway og MAX har startet innspillingen i flere havner, og har fått unik tilgang til en rekke områder i Larvik Havn.

  -Vi er stolte av å få muligheten til å vise frem det viktige arbeidet som utføres i Larvik havn. Seerne får gjennom TV-dokumentaren en ærlig og nær fremstilling av den daglige jobben som gjøres, og ikke minst muligheten til å bli kjent med mange av de flotte menneskene som jobber her. Ønsker å rette en stor takk til alle våre ansatte og deltakerne i serien for en sporty og positiv innstilling til produksjonen. Vi gleder oss veldig til å følge serien til våren, sier havnedirektør Jan Fredrik Jonas.

  Foto: ITV Studios

Viser fra 1 til 10 av totalt 166 artikler

LARVIK HAVN KF

Havnegata 5, 3263 Larvik
Postboks 246, 3251 Larvik

Telefon: (+47) 33 16 57 50
e-post: post@larvik.havn.no


 

UN/LOCODE:
NOLAR

Posisjon (Revet):

59° 2'25''N  (59.04028 Lat)
10° 2'50''E  (10.04722 Long)