• Høring: Forskrift om fartsbegrensninger i Larvik kommunes sjøområde

  Forskrift om fartsbegrensninger i Larvik kommunes sjøområde er nå ute på høring.

  Larvik Havn sender med dette forslag til forskrift om fartsbegrensninger i Larvik kommunes sjøområde på høring.

  Følg linkene nedenfor for aktuelle dokumenter.

  Høringsfrist 16. april 2020.

 • 0

  Kaiforlengelsen åpner for en mer effektiv havn

  Containerkaia i Larvik havn, Revkaia, er nå utvidet med 35 meter, ny total kailengde er på 305 meter. Kaiforlengelsen er første skritt på veien for å styrke Larvik Havn som et effektivt logistikknutepunkt.

  Utvidelsen bidrar blant annet å kunne operere to skip til kai samtidig. Dette blir stadig viktigere ettersom godsvolumene og etterspørselen øker i Larvik. Videre blir det fokus på rehabilitering av eksisterende kai for å bringe den opp til tidsmessig standard, i tillegg til å fornye kranparken.

  -Som Norges nest største containerhavn er vi er svært glade for å ha kaiutvidelsen på plass. Dette gjør oss mer fleksible i møtet med kundene og befester vår posisjon som et effektivt logistikknutepunkt, sier havnedirektør Jan Fredrik Jonas

  Viktig for byen vår

  Larviks ordfører Erik Bringedal stod for den offisielle åpningen sammen med havnedirektør Jan Fredrik Jonas og daglig leder i Larvik Containerterminal AS, Thomas Arbo Høeg.

  -Kaiutvidelsen er en viktig utvikling for Larvik havn og byen vår. Det genererer en ny forretningsaktivitet som vi er veldig positive til, sier Bringedal. 

  Logistikknutepunkt

  Larvik Containerterminal AS drifter containerterminalen på Revet, i et tett samarbeid med Larvik Havn KF.

  -Alle i Larvik havn og Larvik containerterminal er stolte av dette. Takk til Larvik havn og kommunen for investeringen og et godt samarbeid. Nå kan vi opererer mer effektivt gjennom økt trafikk. Det kan bety mindre anløp på natt og mindre støy - noe som kommer lokalbefolkningen til gode, sier daglig leder i Larvik Containerterminal AS, Thomas Arbo Høeg.


  "Yara Birkeland"

  Utvidelsen er også et skritt i forberedelsene til å kunne ta imot og håndtere det autonome og helelektriske containerskipet "Yara Birkeland", som etter planen starter å anløpe Larvik havn første halvdel 2021. 

 • 1

  Økningen fortsetter i tredje kvartal

  Pilene peker fortsatt kraftig oppover for containertrafikken over Larvik havn. Så langt i år er det håndtert over 6 prosent flere containere TEU sammenlignet med tilsvarende periode i toppåret 2018.

  Containerveksten over Larvik Havn fortsetter. Med 63.100 TEUs per tredje kvartal, går det mot et nytt rekordår for containeraktivitetene på Revet, og trafikken vil trolig passere fjorårets nivå med god margin innen året er omme.

  Rundt 683.000 passasjerer reiste med ferge mellom Larvik og Hirtshals i samme periode, noe som er 2 prosent flere enn i fjor. Frakten falt imidlertid med 5 prosent.

  Ved utgangen av tredje kvartal er det lastet og losset i overkant av 1,4 millioner tonn gods over Larvik havn. Dette er en nedgang på 23 prosent fra 2018, men henger sammen med utviklingen i den prosjektavhengige bulktrafikken, som påvirker godsvolumene i stor grad.

  Totale driftsinntekter utgjør 50 millioner kroner ved utgangen av september. Dette er en svak nedgang mot fjorår og henger sammen med den samlede trafikkutviklingen over havnen.

 • 1

  Slik ser statsbudsjettet 2020 ut for havne-Norge

  I statsbudsjettet 2020 videreføres klima- og miljøsatsingen på å få mer gods over på sjø og jernbane. Totalt bevilges det 51 millioner kroner til effektive og miljøvennlige havner, samtidig som det er foreslått 50 millioner til godsoverføringstiltak.

  Tilskuddsordningen for godsoverføring fra vei til sjø, investeringer i effektive og miljøvennlige havner, samt havnesamarbeid legger til rette for reduserte kostnader og klimagassutslipp, økt effektivitet og økt konkurransekraft mot veitransporten. Dette vil kunne bidra til positive effekter på miljø, klima, trafikksikkerhet og fremkommelighet.

  Satsing på miljøtiltak i havner bidrar til innovasjon og økt sysselsetting med ny klimavennlig teknologi, og vi mener at det må ytterligere styrkes i årene som kommer for å kunne oppnå nasjonale og internasjonale klima- og miljømål.

  - Det grønne skiftet og satsningen på grønn skipsfart er viktig for Larvik Havn. Vi har et kontinuerlig fokus på klimautslipp og økt miljøvennlig sjøtransport, sier havnedirektør Jan Fredrik Jonas. 


  HANDLINGSPLAN FOR GRØNN SKIPSFART HER (pdf)

 • *

  Larvik havn med i landsomfattende omdømmeundersøkelse

  En omdømmeundersøkelse som byrået Apeland har utført for KS Bedrift Norske Havner viser at Larvik havn har et godt omdømme. 25 norske havner har deltatt i undersøkelsen som måler havnenes omdømme, drift og viljen til støtte i lokalbefolkningen.

  - Å ha et godt omdømme er viktig for Larvik havn. Det gjør at vi kan styre virksomhetens arbeid og samfunnsansvar i riktig retning, sier markedssjef i Larvik havn, Beate Palmgren.  

  Larvik havn fikk en omdømmescore på 74,9 poeng. Resultatet er tett opptil snittscoren for alle de 25 havnene som deltok i undersøkelsen nasjonalt på 77,8 poeng. 

  RepTrak-undersøkelse

  RepTrak-undersøkelsen måler kjennskap til den lokale havnen, hvilke assosiasjoner publikum har til havnen, samt hvilke emosjonelle og rasjonelle vurderinger de gjør av hver enkelt havn. I tillegg viser den publikums vilje til å støtte sin lokale havn, og hva de mener skal til for å forbedre omdømmet. Havner med 10 ansatte eller flere er målt med 300 respondenter brutto – 215 respondenter fra Larvik svarte på undersøkelsen.

  Støtte blant lokalbefolkningen 

  Undersøkelsen viser at 74 prosent kjenner Larvik havn godt eller litt. Dette er høyere enn samlet kjennskap for alle havnene, som endte på 62 prosent. De fleste som ble spurt assosierer Larvik havn med varetransport og Color Line.

  Undersøkelsen tar også for seg viljen til støtte blant lokalbefolkningen. Blant annet mener 66 prosent at Larvik havn bør få beholde området de har i dag, og 69 prosent mener Larvik havn er viktig for det lokale næringslivet. Det er kvinner og eldre som er mest positiv.

  Konkrete tilbakemeldinger 

  Tilbakemeldingene fra lokalbefolkningen går i stor grad på miljøhensyn og behov for informasjon. Dette gjelder både for Larvik havn og havnene nasjonalt. 

   - Det er fint med konkrete tilbakemeldinger. Vi skal jobbe enda bedre for å drive en bærekraftig havn og sørge for god informasjon til lokalbefolkningen, våre naboer og næringslivet, sier Palmgren.

   - I løpet av det siste året har vi blant annet hatt fokus på økt dialog med lokalbefolkningen gjennom sosiale medier. Der har vi i større grad forsøkt å formidle den daglige aktiviteten og verdiskapningen som skjer i havnen. Vi har også styrket oss på miljøsiden ved at vi har ansatt Agnes Hov Bjellvåg som miljø- og utviklingssjef.

 • Solid vekst i containertrafikken over Larvik havn andre kvartal 2019

  Pilene peker oppover for containertrafikken over Larvik havn. Totalt er det håndtert over 41.000 containere TEUs i første halvår. Dette er en økning på 5 prosent fra samme periode i toppåret 2018.

  - Vi fortsetter å befeste vår posisjon som et effektivt logistikknutepunkt på vestsiden av Oslofjorden, og er svært fornøyde med den positive utviklingen i containertrafikken, sier havnedirektør Jan Fredrik Jonas.

  I første halvår ble det lastet og losset i underkant av 1 million tonn gods over Larvik havn, en nedgang på 24 prosent fra 2018. Det er utviklingen i den prosjektavhengige bulktrafikken som trekker ned godsvolumet sammenlignet med fjoråret – container øker. Med 41.300 TEUs etter årets første seks måneder, går det nemlig mot nok et rekordår for containeraktivitetene på Revet.

  Også fergesegmentet kan vise til vekst. 316.000 passasjerer reiste med ferge mellom Larvik og Hirtshals i samme periode, noe som er 3 prosent flere enn i fjor. Frakten falt imidlertid med 4 prosent.

  Totale driftsinntekter utgjør 31,6 millioner i første halvår 2019. Nedgangen på 4 prosent mot fjorår henger sammen med den samlede trafikkutviklingen over havnen.

 • Agnes Hov Bjellvåg nyansatt miljø- og utviklingssjef

  Agnes Hov Bjellvåg er ansatt i den nyopprettede stillingen som miljø- og utviklingssjef i Larvik Havn. Bjellvåg starter opp 1. september.

  Agnes kommer fra stillingen som vannområdekoordinator for vannområdene i Vestfold og Telemark, Vannregion Vest Viken. Hun har lang erfaring med miljø- og sikkerhetsarbeid i private og offentlige virksomheter.

  - Med Agnes på laget styrker vi oss på miljøsiden med en dedikert person, i tråd med vår satsing for fremtiden, sier havnedirektør Jan Fredrik Jonas.

  Vi ønsker Agnes velkommen til Larvik Havn!

 • Poesiparken med 5 nye installasjoner på Revstien

  Onsdag 8. mai avduket Poesiparken 5 nye installasjoner langs Revstien. Totalt 12 dikt og sitat er nå å finne på den 1 km lange turstien.

  De nye installasjonene er plassert på gjerdet mot Larvik Impregnering, ut mot Lågens munning ved Vestre Halsen. Temaet er vandring og omhandler både fysisk vandring, vandring gjennom livet, ut i universet og helt til det hinsidige.

  Dikterne er alle bautaer innen norsk og utenlandsk litteratur:
   

  • Antonio Machado (Spania)
  • Karin Boye (Sverige)
  • Pär Lagerkvist (Sverige)
  • Rolf Jacobsen (Norge)
  • Olaf Bull (Norge)

  Poesiparken er et konsept hvor dikt og litterære sitater skal prege det offentlige rom og gi innbyggerne i Larvik og besøkende en ny opplevelsesdimensjon. Næringslivet i Larvik og kommunen gikk sammen om prosjektet i 2006.

  Ordfører Rune Høiseth, havnedirektør Jan Fredrik Jonas, styreleder i Larvik Havn Tove Lisbeth Vasvik og Louis Jacoby fra Poesiparken deltok på markeringen.

  Vi anbefaler å ta turen til Revstien for en annerledes turopplevelse.

 • *

  Fortsatt god containervekst i starten av 2019

  Antall containere over Larvik havn økte med 19 prosent i første kvartal 2019. Dermed går det mot nok et rekordår innenfor containertrafikk.

  I første kvartal ble det lastet og losset i alt 0,45 millioner tonn gods over Larvik havn, noe som var 13 prosent lavere enn i fjor. Årsaken til dette er mindre steineksport. Containerstatistikken viser imidlertid 22.200 TEUs per mars, dette er hele 19 prosent flere containere enn i fjor – som var et rekordår. Antall importcontainere TEU har isolert økt med 32 prosent, mens eksporten er 9 prosent høyere enn i 2018.

  - Det at vi igjen går mot nye rekordtall for containertrafikken over Larvik havn i 2019 er svært gledelig, sier havnedirektør Jan Fredrik Jonas. 

  Totalt 19.200 fraktenheter ble transportert med Color Line i årets tre første måneder, en nedgang på 2 prosent fra året før. 143.400 ferjepassasjerer reiste over Larvik havn i samme periode, det var 7 prosent færre enn i 2018. I fjor var imidlertid påsken i slutten av mars og dermed var denne trafikken med i tallene for første kvartal.

  Larvik Havn KFs omsetning ble 15,2 millioner kroner i første kvartal 2019, en vekst på 5 prosent mot fjorår og henger sammen med utviklingen i trafikken.

 • *

  Overtar flere båthavner, går ut av gjestehavndriften

  Fra 2020 overtar Larvik Havn KF tre båthavner fra Larvik kommune. Samtidig tar kommunen over gjestehavndriften i Stavern, Nevlunghavn og Helgeroa.

  Med bakgrunn i tidligere kommunestyrevedtak om overføring av forvaltningsansvar, har Larvik kommune og Larvik Havn KF blitt enige om at det skal gjennomføres en rekke eiendomsoverføringer mellom kommunen og havneforetaket. Hensikten er å rendyrke den offentlige forvaltningen – at den som er nærmest til å forestå forvaltningen av den aktuelle eiendommen av praktiske årsaker skal gjøre dette. For Larvik Havn KF sin del innebærer dette at kommunen, med sin eiendomsvirksomhet, overtar enkelte eiendommer som Larvik Havn KF har i dag som ikke er å anse som havnerelatert virksomhet. Samtidig overfører Larvik kommune sine tre båthavner til Larvik Havn KF.

  Med virkning fra 1. januar 2020 overføres dermed flere tomter og eiendommer i Stavern til Larvik kommune. Dette dreier seg blant annet om ulike festetomter til restauranter og annen næringsvirksomhet lokalisert rundt gjestehavna og på Risøya. De fleste av disse eiendommene har langsiktige kontraktsforhold, så endringen vil være lite merkbar for avtalepartnerne. Fra samme tidsrom overtar Larvik Havn KF båthavnene Agnes, Bjønnesstranda og Hølen fra Larvik kommune, som i alt har rundt 700 faste båtplasser. Dermed vil Larvik Havn KF eie i alt 13 båthavner fra neste år.

  Også innenfor gjestehavnsområdet blir det endringer. Når det gjelder drift av gjestehavner, besluttet nemlig kommunestyret i fjor høst at Larvik kommune skal overta service- og vertskapsfunksjoner. Fra og med 2020 er det derfor Larvik kommune som vil stå for drift og utvikling av Stavern og de andre gjestehavnene i Larvik. Inngåelse av avtaler med operatører, servicebedrifter og leieaktører vil altså heretter skje med Larvik kommune, mens Larvik Havn KF fortsatt vil ta seg av den maritime infrastrukturen (gjestebrygger m.v.).

  Alt i alt innebærer endringene at Larvik Havn KF i framtiden vil konsentrere sin båthavnvirksomhet om infrastruktur framfor eiendoms- og gjestehavndrift.

Viser fra 1 til 10 av totalt 171 artikler

LARVIK HAVN KF

Havnegata 5, 3263 Larvik
Postboks 246, 3251 Larvik

Telefon: (+47) 33 16 57 50
e-post: post@larvik.havn.no


 

UN/LOCODE:
NOLAR

Posisjon (Revet):

59° 2'25''N  (59.04028 Lat)
10° 2'50''E  (10.04722 Long)