Aktuelt

Følg med hva som skjer i Larvik Havn! På denne siden legges det ut informasjon om større begivenheter og aktuelle nyhetssaker. Du finner også et nyhetsarkiv med eldre nyheter.

Ved å følge våre nyhetssider kan du holde deg oppdatert om havnen. Les mer i nyhetsarkivet.

Les mer om Larvik Havn i vår informasjonsbrosjyre (pdf).

Larvik Havn KF har banebrytende IT-løsninger innenfor havnedrift. Her kan du lese mer om dette.


Nyhetsartikler og meldinger:
 

LINK - NYHETSARKIV 2013

LINK - INVESTERINGER PÅ REVET

LINK - DRIFTSMELDINGER


Havnestyremøter:
 

LINK - SAKSKART HAVNESTYREMØTER 2013


Bestemmelser og retningslinjer:

LINK - SAMLET OVERSIKT OVER GJELDENDE BESTEMMELSER FOR BRUK AV LARVIK HAVN
 

Investeringer for 280 millioner på seks år!

I perioden 2006-2011 har Larvik Havn KF investert for hele 280 millioner kroner.

Oversikt over investeringer:

 • Kaier: 128 millioner
  • Forlengelse av Revkaia med 140 meter (til totalt 270 meter)
  • Ny 90-meters stykkgodskai
  • Rehabilitering av Kanalkaia m.m. 
 • Eiendom og areal: 127 millioner
  • Tomt og grunnerverv med 50 mål
  • Utfylt sjøareal med 40 mål
  • Nytt grøntområde (friareal) ytterst på Revet
  • Oppgradering av areal og infrastruktur m.m. 
 • Bygg: 9 millioner
  • Nytt 1.500 m2 lager/terminalbygg for stykkgods
 • Kraner: 8 millioner
  • Overtakelse av 104-tonns mobilkran (etter leasing)
  • Oppgradering av gantrykrana m.m.
 • Båthavner: 6,5 millioner
  • Diverse tiltak i Stavern båthavn (4,5 M)
  • Diverse tiltak i øvrige båthavner (2,0 M)  
 • Øvrige tiltak: 1,5 millioner
  • Ny arbeidsbåt
  • IT m.m.  

Følg denne linken for å lese nærmere om gjennomførte prosjekter på Revet og videre planer for utvikling av Larvik Havn.
 

 

 • *

  Informasjonsmøte 9. april

  Tirsdag 9. april avholder Larvik Havn KF informasjonsmøte med tema støy.

  Møtet finner sted på Bølgen kulturhus, Sanden Scene fra kl. 17:00 - 19:00.

  Av hensyn til planleggingen bes interesserte kontakte Fred Arne Sørum, Larvik Havn KF på e-post: fas@larvik.havn.no eller telefon 917 10 472 for påmelding.

 • *

  Overtar flere båthavner, går ut av gjestehavndriften

  Fra 2020 overtar Larvik Havn KF tre båthavner fra Larvik kommune. Samtidig tar kommunen over gjestehavndriften i Stavern, Nevlunghavn og Helgeroa.

  Med bakgrunn i tidligere kommunestyrevedtak om overføring av forvaltningsansvar, har Larvik kommune og Larvik Havn KF blitt enige om at det skal gjennomføres en rekke eiendomsoverføringer mellom kommunen og havneforetaket. Hensikten er å rendyrke den offentlige forvaltningen – at den som er nærmest til å forestå forvaltningen av den aktuelle eiendommen av praktiske årsaker skal gjøre dette. For Larvik Havn KF sin del innebærer dette at kommunen, med sin eiendomsvirksomhet, overtar enkelte eiendommer som Larvik Havn KF har i dag som ikke er å anse som havnerelatert virksomhet. Samtidig overfører Larvik kommune sine tre båthavner til Larvik Havn KF.

  Med virkning fra 1. januar 2020 overføres dermed flere tomter og eiendommer i Stavern til Larvik kommune. Dette dreier seg blant annet om ulike festetomter til restauranter og annen næringsvirksomhet lokalisert rundt gjestehavna og på Risøya. De fleste av disse eiendommene har langsiktige kontraktsforhold, så endringen vil være lite merkbar for avtalepartnerne. Fra samme tidsrom overtar Larvik Havn KF båthavnene Agnes, Bjønnesstranda og Hølen fra Larvik kommune, som i alt har rundt 700 faste båtplasser. Dermed vil Larvik Havn KF eie i alt 13 båthavner fra neste år.

  Også innenfor gjestehavnsområdet blir det endringer. Når det gjelder drift av gjestehavner, besluttet nemlig kommunestyret i fjor høst at Larvik kommune skal overta service- og vertskapsfunksjoner. Fra og med 2020 er det derfor Larvik kommune som vil stå for drift og utvikling av Stavern og de andre gjestehavnene i Larvik. Inngåelse av avtaler med operatører, servicebedrifter og leieaktører vil altså heretter skje med Larvik kommune, mens Larvik Havn KF fortsatt vil ta seg av den maritime infrastrukturen (gjestebrygger m.v.).

  Alt i alt innebærer endringene at Larvik Havn KF i framtiden vil konsentrere sin båthavnvirksomhet om infrastruktur framfor eiendoms- og gjestehavndrift.

 • `*

  Dokumentarserien HAVNA er premiereklar 2. april!

  Nå nærmer det seg premiere på dokumentarserien HAVNA hvor seerne få et unikt innblikk i den daglige driften i noen av Norges aller travleste havner. Serien går over 8 uker og sendes tirsdag, onsdag og torsdag på kanalen MAX fra 2. april.

  HAVNA følger de mange personene som jobber døgnet rundt for blant annet å holde Larvik havn i gang.

  - Vi er stolte av å få muligheten til å vise frem det viktige arbeidet som utføres i Larvik havn. Seerne får gjennom TV-dokumentaren en ærlig og nær fremstilling av den daglige jobben som gjøres, og ikke minst muligheten til å bli kjent med mange av de flotte menneskene som jobber her. Ønsker å rette en stor takk til alle våre ansatte og deltakerne i serien for en sporty og positiv innstilling til produksjonen. Jeg gleder meg veldig til premieren, sier havnedirektør Jan Fredrik Jonas.


  Dokumentarserien setter fokus på havnenes betydning for samfunnet vårt. Norge er en sjøfartsnasjon. Med mer enn 100 000 kilometer lang kystlinje har vi den nest lengste kysten i verden.

  - Maten vi spiser, klærne vi har på, bilene vi kjører og materialene vi bruker til å bygge husene våre – det aller meste går via havna. Men hvilke mennesker er det som holder disse hjulene i sving? Stemmer myten om den barske havnearbeideren med virkeligheten i 2019? Dette ønsker vi å sette fokus på i dokumentarserien, sier Executive Producer i MAX Evelina Mori.

 • 1

  Har inngått kontrakt om utvidelse av containerkaia på Revet

  Larvik Havn KF har inngått kontrakt med NRC Anlegg AS om utvidelse av containerkaia på Revet.

  Dagens kailengde er 270 meter, og med utvidelsen på 35 meter vil containerkaia få en total lengde på 305 meter når den ferdigstilles.

  Utvidelsen vil blant annet bidra til å bedre muligheten til å operere to skip til kai samtidig. Den er også et skritt i forberedelsene til å kunne håndtere det første autonome og helelektriske containerskipet "Yara Birkeland", som fra våren 2020 starter å anløpe Larvik havn.

  Anleggsarbeidet igangsettes i februar, og kaia er planlagt ferdigstilt innen 1. september 2019.

 • 1

  2018 – et rekordår for Larvik Havn

  Totalt 79.200 TEU ble fraktet over Larvik Havn i 2018. Dette er det høyeste antall containere i havnas historie. 65 millioner i driftsinntekter var ny omsetningsrekord for Larvik Havn KF.

  Over containerterminalen i Larvik ble det i 2018 håndtert 79.200 TEU, noe som var 8 prosent flere containere enn året før. Dermed ble den gamle containerrekorden fra 2017 passert med god margin – og nytt toppnivå satt.

  - Dette er svært hyggelige tall. Vi er stolte over nok en gang å være Norges nest største containerhavn med solid økonomi og god handlefrihet. Vi befester vår posisjon som en attraktiv havn med unik beliggenhet og kort innseiling. Gjennom lønnsom drift har vi hatt mulighet til å kontinuerlig investere i moderne fasiliteter for å bli det naturlig knutepunkt mellom sjø- og landtransport, sier havnedirektør Jan Fredrik Jonas.

   


  Stor økning
  Eksport av stein (bulklaster) økte med hele 42 prosent. Containergods, ferjegods og bark/tømmer hadde alle vekst mot året før. Til tross for dette endte totale godsmengder over Larvik Havn på 2,35 millioner tonn, tilnærmet likt som i 2017. Dette fordi særskilte prosjektlaster trakk opp godsomsetningen i 2017.

  Totalt 85 000 fraktenheter ble transportert med Color Line i 2018, en vekst på 5 prosent fra året før. 683.000 ferjepassasjerer reiste mellom Larvik og Hirtshals, det var 1 prosent flere enn i 2017. Dette gjør terminalen i Larvik til en av de største ferjehavnene i Norge på gods. 
   

  Omsetningsrekord 
  Som følge av den gode trafikkutviklingen 2017 økte Larvik Havn sine salgsinntekter med 1 million og passerte 65 millioner kroner i 2018. Dermed satte Larvik Havn KF ny omsetningsrekord for åttende året på rad.

  - Ringvirkningene av en lønnsom, effektiv og moderne havn i Larvik er store for Vestfold. Arbeidsplassene og ringvirkningene havna skaper for regionen bidrar til en positiv utvikling av lokalt næringsliv. Larvik Havn har en estimert sysselsettingseffekt på i overkant av 1000 årsverk, 412 av arbeidsplassene er direkte tilknyttet virksomheten på Revet, sier havnedirektør Jan Fredrik Jonas.

 • '

  En renere havn med automatisk søppelsamler

  Torsdag ble en automatisk søppelsamler, PortBin, sjøsatt i Larvik havn. PortBin fungerer som en flytende søppelbøtte og er et bidrag til en renere havn og et bedre miljø.

  Ordfører Rune Høiseth klippet snoren, og erklærte det nye anlegget for åpnet sammen med havnedirektør Jan Fredrik Jonas og representanter fra Greencarrier Shipping & Logistics AS.

  - Opp mot 15 tonn plast ender opp i havet hvert eneste minutt. Dette har blitt et av våre største miljøproblem. Vi er svært glade for å ta del i dette miljøprosjektet. I kampen for et renere og mer miljøvennlig hav er det viktig at vi sammen bidrar og tar vårt samfunnsansvar, sier havnedirektøren. 

  PortBin er robust og enkel, og fungerer som en søppeloppsamler i havoverflaten. Utstyret er bygget på en tilpasset oljevernteknologi og utviklet av Sandefjordsfirmaet Spilltech AS. Systemets prinsipp er en pumpe med dyse som skaper strømninger i overflaten, slik at avfallet trekkes mot oppsamleren og samles i en beholder. Beholderen tømmes manuelt. 

  Oppsamleren er flyttbar og kan benyttes i både trafikkhavnen og ute i småbåthavnene avhengig av årstid. 

  Miljøprosjektet er igangsatt av Greencarrier Shipping & Logistics AS og vil i løpet av 2019 videreføres til flere norske havner.  

                                    

  14.12.2018                                                       

 • Bilde fra filming i Larvik havn

  Larvik havn med i ny dokumentarserie

  Larvik havn deltar i en ny dokumentarserie som lar seerne få et unikt innblikk i den daglige driften i noen av Norges aller travleste havner.

  Serien har fått navnet Havna, og skal vises kanalen MAX våren 2019. 

  MAX ønsker å sette fokus på havnenes betydning for samfunnet vårt. Norge er en sjøfartsnasjon. Med mer enn 100 000 kilometer lang kystlinje har vi den nest lengste kysten i verden.

  -Siden vikingtiden har havnene vært det viktigste bindeleddet mellom oss og resten av verden, og vi er fortsatt avhengige av dem. Maten vi spiser, klærne vi har på, bilene vi kjører og materialene vi bruker til å bygge husene våre – det aller meste går via havna. Men hvilke mennesker er det som holder disse hjulene i sving? Stemmer myten om den barske havnearbeideren med virkeligheten i 2019? Dette ønsker vi å sette fokus på i dokumentarserien, sier Executive Producer i MAX Evelina Mori.

  -Dokumentarserien skal følge de mange personene som jobber døgnet rundt for å holde samfunnet i gang. Fra havnekapteinene på toppen til arbeiderne på kaia. Fra losbåtene som i allslags vær trekker og fører de store skipene inn i havna, til gutta og jentene som manøvrerer de massive kranene med millimeterpresisjon, fortsetter Mori.

  Produksjonsselskapet ITV Studios Norway og MAX har startet innspillingen i flere havner, og har fått unik tilgang til en rekke områder i Larvik Havn.

  -Vi er stolte av å få muligheten til å vise frem det viktige arbeidet som utføres i Larvik havn. Seerne får gjennom TV-dokumentaren en ærlig og nær fremstilling av den daglige jobben som gjøres, og ikke minst muligheten til å bli kjent med mange av de flotte menneskene som jobber her. Ønsker å rette en stor takk til alle våre ansatte og deltakerne i serien for en sporty og positiv innstilling til produksjonen. Vi gleder oss veldig til å følge serien til våren, sier havnedirektør Jan Fredrik Jonas.

  Foto: ITV Studios

 • Aktivitet i Larvik Havn

  Fortsatt vekst i godsvolumene i tredje kvartal

  Ferske tall over trafikksituasjonen per tredje kvartal viser en solid vekst fra fjoråret. Innenfor container kan Larvik Havn gå mot et nytt rekordår.

  Trafikken over Larvik Havn har gjennom 2018 vist en svært positiv trend. Ved utgangen av tredje kvartal er det lastet og losset i alt 1,86 millioner tonn, en oppgang på 4 prosent fra 2017. Veksten er relatert til økt containergods, bark/tømmer og steineksporten. 

  Samlet containertrafikk står for 59.300 TEUs per september, dette er 8 prosent flere containere enn i 2017, som var et rekordår for Larvik HavnLarvik Havn tilbyr ukentlige anløp av containerlinjer til Hamburg, Bremerhaven, Rotterdam og Antwerpen.

  Totalt 63.000 fraktenheter ble transportert med Color Line i årets ni første måneder, en vekst på 5 prosent fra året før. 586.000 ferjepassasjerer reiste over Larvik Havn, det var 1 prosent flere enn i samme periode i fjor. Dette gjør terminalen i Larvik til en av de største ferjehavnene i Norge på gods. Som følge av den gode trafikkutviklingen, økte Larvik Havn KFs omsetning med 3 prosent til i alt 50,9 millioner kroner per tredje kvartal.

 • Livet i Larvik Havn

  Havnelivet fra innsiden!

  Larvik Havn er på Facebook! Her viser vi nye sider ved livet i havnen og belyser viktige havneoppgaver.

  Lik og del gjerne siden vår - som du finner ved å klikke her.

  På vår nye Facebook-side kan du følge hverdagslivet til de havneansatte og i livet i havnen. Du får info om rederiene og agentene tilknyttet Larvik Havn, særegne skip som legger til kai, havneinfo, uhøytidelige konkurranser og nyheter.

 • Larvik Havn by night

  Larvik Havn gir ringvirkninger som skaper arbeidsplasser

  Container- og fergetrafikk gjør Larvik Havn til en av de største havnene i Norge. 412 arbeidsplasser er i dag direkte knyttet til virksomheten. Arbeidsplassene og ringvirkningene havnen skaper for regionen - ved å bidra til en positiv utvikling av lokalt næringsliv - er Larvik havns viktigste rolle, nå og i framtiden.

  Larvik Havn har 16% markedsandel av containertrafikken i Oslofjorden, men har kapasitet og mål om ytterligere vekst. Samlet bidro trafikkutviklingen over Larvik Havn til en omsetningsvekst på 7,4 prosent eller 2,3 millioner kroner i første halvår 2018. Totale driftsinntekter ble på 32,9 millioner kroner og et driftsresultat på 11,4 millioner kroner som tillegges egenkapitalen og er med på å legge grunnlag for fremtidige investeringer.

  Havnen er viktig for videre utvikling av Larviks næringsliv i form av nye jobber og nye bedrifter, og for kommunen i form av økte skatteinntekter. Samlet skatteeffekt fra aktiviteter i Larvik Havn utgjør anslagsvis 9% av den totale skatteinntekten i Larvik kommune. Havnen har p.t. en estimert sysselsettingseffekt på omlag 1005 årsverk i distriktet.

  "Det foreligger et realistisk grunnlag for betydelig vekst for Larvik Havn, fremover. Det ser per tid ikke ut til at økt trafikk i havnen vil kreve utbygging utover dagens havneområde i overskuelig fremtid, selv om den type beslutninger tas av politikerne. Det er god plass til ekspansjon innenfor dagens område," sier direktør i Larvik Havn, Jan Fredrik Jonas.

  Store steinmengder over Larvik Havn

  Containerterminalen i Larvik Havn håndterer årlig i overkant av 70 000 containere. Så mye som hver tredje eksportcontainer som går gjennom havna inneholder stein. Larvik Havn betyr mye for steinindustrien. Eksporten av Larvikitt til store markeder i Østen, og på vårt eget kontinent, gjør havnen til et bankende hjerte for hele Larvikitt-industrien. Larvik Havn trygger en rekke lokale arbeidsplasser og bidrar til å gjøre steinindustrien internasjonalt konkurransedyktig.

  "Store steinblokker skipes til stadighet ut for videre foredling, utenlands, gjennom virksomheten på Revet. Skrotstein fra bruddene - en annen, stor eksportartikkel fra Larvik - har siden 2003 blitt skipet ut via Svartebukt i Brunlanes," forklarer direktør Jan Fredrik Jonas.

  Nøyaktig og god trafikkflyt

  Det er ofte høy trafikk i havnen. Lasting og lossing, ombord- og avstigning, pågår i en døgnkontinuerlig prosess, tilpasset internasjonal skipstrafikk. Havnearbeiderne opererer og kommuniserer, til en hver tid, med høy grad av nøyaktighet og bruk av avansert teknologi i.h.t. anløpende skip og mannskap. At logistikken og kommunikasjonen på havneområdet fungerer optimalt er avgjørende og essensielt for å sikre god trafikkflyt og driftsikre operasjoner. Dette er essensielt for å sikre at havnen forblir en attraktiv partner for store, globale rederier og agenter også i fremtiden.

  Profesjonell ekspedisjon med lavt støynivå står sentralt i det daglige arbeidet

  Larvik Havn har en grunnleggende interesse av å ekspedere de ulike anløpene hurtig, nøyaktig og profesjonelt. Dette er nødvendig for å løse gods-køer, holde tidsskjema og overholde lovpålagte krav til arbeidspauser o.l., samtidig som alle sikkerhetskrav ivaretas. Profesjonelt arbeid med lasting og lossing utføres med lavest mulige støynivå, så hurtig og effektivt som mulig er med tung last. Havnens to største kraner har en lastekapasitet på 50 og 75 tonn. Disse er hyppig i bruk, bl.a. når massive steinblokker skal på plass og tunge løft utføres på kortest mulig tid.

  Stor digitaliseringsprosess pågår

  "Digitale styringssystemer, som leveres og implementeres om kort tid, gjør at effektiviteten i havnen trolig bedres ytterligere. Om to år kommer verdens første, autonome, elektriske og ubemannede skip i rute til havnen – Yara Birkeland. Dette er en spennende prosess som vi virkelig ser frem til!" sier direktør Jan Fredrik Jonas i Larvik Havn.

  Les mer i artikkelen Fakta om Larvik Havn

Viser fra 1 til 10 av totalt 163 artikler

LARVIK HAVN KF

Havnegata 5, 3263 Larvik
Postboks 246, 3251 Larvik

Telefon: (+47) 33 16 57 50
e-post: post@larvik.havn.no


 

UN/LOCODE:
NOLAR

Posisjon (Revet):

59° 2'25''N  (59.04028 Lat)
10° 2'50''E  (10.04722 Long)