Faste anløp Larvik Havn

 

Aktuelt

Følg med hva som skjer i Larvik Havn! På denne siden legges det ut informasjon om større begivenheter og aktuelle nyhetssaker. Du finner også et nyhetsarkiv med eldre nyheter.

Ved å følge våre nyhetssider kan du holde deg oppdatert om havnen. Les mer i nyhetsarkivet.

Les mer om Larvik Havn i vår informasjonsbrosjyre (pdf).

Larvik Havn KF har banebrytende IT-løsninger innenfor havnedrift. .


Nyhetsartikler og meldinger:
 

LINK - NYHETSARKIV 2013

LINK - INVESTERINGER PÅ REVET

LINK - DRIFTSMELDINGER


Havnestyremøter:
 

LINK - SAKSKART HAVNESTYREMØTER 2013


Bestemmelser og retningslinjer:

LINK - SAMLET OVERSIKT OVER GJELDENDE BESTEMMELSER FOR BRUK AV LARVIK HAVN
 

Investeringer for 280 millioner på seks år!

I perioden 2006-2011 har Larvik Havn KF investert for hele 280 millioner kroner.

Oversikt over investeringer:

 • Kaier: 128 millioner
  • Forlengelse av Revkaia med 140 meter (til totalt 270 meter)
  • Ny 90-meters stykkgodskai
  • Rehabilitering av Kanalkaia m.m. 
 • Eiendom og areal: 127 millioner
  • Tomt og grunnerverv med 50 mål
  • Utfylt sjøareal med 40 mål
  • Nytt grøntområde (friareal) ytterst på Revet
  • Oppgradering av areal og infrastruktur m.m. 
 • Bygg: 9 millioner
  • Nytt 1.500 m2 lager/terminalbygg for stykkgods
 • Kraner: 8 millioner
  • Overtakelse av 104-tonns mobilkran (etter leasing)
  • Oppgradering av gantrykrana m.m.
 • Båthavner: 6,5 millioner
  • Diverse tiltak i Stavern båthavn (4,5 M)
  • Diverse tiltak i øvrige båthavner (2,0 M)  
 • Øvrige tiltak: 1,5 millioner
  • Ny arbeidsbåt
  • IT m.m.  

Følg denne linken for å lese nærmere om gjennomførte prosjekter på Revet og videre planer for utvikling av Larvik Havn.
 

 

 • Solid trafikkvekst i andre kvartal

  Trafikken over Larvik Havn i andre kvartal 2018 er preget av fortsatt vekst, spesielt innen containersegmentet.

  I andre kvartal 2018 ble det lastet og losset i alt 0,76 millioner tonn gods. Det tilsvarer en økning på 28,9 prosent eller 171.000 tonn sammenliknet med tilsvarende periode i fjor. I årets seks første måneder økte godsomsetningen med 25,4 prosent til 1,28 millioner tonn. Containervarer, ferjegods og steineksporten var sterke bidragsytere til godsøkningen.

  Containertrafikken økte i andre kvartal med 19,3 prosent til 20.700 TEUs. For første halvår viser statistikken 39.400 TEUs, en økning på 2.800 TEUs eller 7,7 prosent sammenlignet med rekordåret 2017.

  305.200 passasjerer reiste over Larvik Havn i første halvår 2018, mens det ble transportert 41.700 fraktenheter med ferje. Det er en oppgang på henholdsvis 2,2 prosent og 5,8 prosent fra 2017.

  Samlet bidro trafikkutviklingen over Larvik Havn til en omsetningsvekst på 7,4 prosent eller 2,3 millioner kroner. Totale driftsinntekter ble 32,9 millioner kroner i første halvår 2018.

  19.07.2018 Knut Jørgen S. Heum (tekst og foto).

 • Støymålinger - Larvik Havn

  Arbeid med støymålinger og utvikling av støysonekart for Larvik Havn.

  Resultatet etter vårens støymålinger for uke 12 til 21 utført av Multiconsult foreligger nå i to rapporter sammen med et utviklet støysonekart.

  Rapporter kan oversendes ved henvendelse til administrasjonen Larvik Havn.

  22.06.2018 Fred Arne Sørum

 • Vekst i godsvolumene over Larvik Havn

  I første kvartal 2018 ble det fraktet 0,5 mill. tonn gods over Larvik Havn, en vekst på 21 prosent mot fjorår.

  Totalt 294 skipsanløp ble registrert i første kvartal, en økning på 11 prosent fra samme kvartal i fjor. Økningen er relatert til grusutskipningen til Sandefjord ifm. prosjektet «Renere Sandefjordsfjord».

  I første kvartal ble det lastet og losset i alt 517.000 tonn gods, noe som var 21 prosent høyere enn i 2017. Rundt halve veksten er relatert til sluttfasen av miljøprosjektet i Sandefjord, mens økt steineksport sammenlignet med fjorår i hovedsak står for resterende godsøkning.

  Samlet containertrafikk viser 18.600 TEUs per mars, dette er 3 prosent færre containere enn i fjor. Endring i antall tomme containere utgjør nedgangen.

  Totalt 19.500 cargoenheter (12M ekvivalenter) ble fraktet med Color Line i årets tre første måneder, en vekst på 7 prosent fra året før. 154.100 ferjepassasjerer reiste over Larvik Havn, det var 13 prosent flere enn i 2017. Merk at påsken var i april i fjor.

  25.04.2018 Knut Jørgen Solheim Heum (tekst). Foto: Allegro

   

   

 • Larvik Containerterminal valgt som operatør

  Larvik Containerterminal AS er valgt som operatør på Revet containerterminal i Larvik.

  Følg linken nedenfor for pressemelding og mer informasjon:

  Pressemelding 25. april 2018 - Larvik Containerterminal AS valgt som operatør

   

  Fra kontraktssigneringen: F.v.: Thomas Arbo Høeg (daglig leder LCT), Mette Bøhler (styremedlem LCT) og Jan Fredrik Jonas (havnedirektør). (Styreleder i LHKF, Tove Lisbeth Vasvik, var ikke tilstede da bildet ble tatt).

  25.04.2018 Knut Jørgen S. Heum (tekst og foto).

 • Nye ordens og fartsforskrifter på høring

  Følg linkene nedenfor for de aktuelle dokumentene.

  Høringsfrist 16. april 2018

  Link: Høringsbrev fartsforskrift
  Link: Fartsforskrift
  Link: Kart
  Link: Høringsbrev ordensforskrift
  Link: Ordensforskrift

 • 2017 – et godt år for Larvik Havn

  Samlede godsmengder over Larvik Havn økte med 24 prosent i 2017. 64 millioner i driftsinntekter var ny omsetningsrekord for foretaket.

  Nesten 2,4 millioner tonn gods ble fraktet over Larvik Havn i fjor, en økning på 24 prosent fra 2016 og høyeste godsomsetning noensinne. Solid vekst innenfor segmenter som container, ferjegods og stein bidro til oppgangen.

  Det ble håndtert 73.100 containere TEU over containerhavna i Larvik, noe som var 21 prosent flere containere enn året før. Dermed ble den gamle rekorden på 69.000 TEUs fra 2011 passert med god margin.

  675.000 ferjepassasjerer reiste mellom Larvik og Hirtshals i 2017, det var en tilbakegang på 5 prosent. Antall godsenheter (12m ekvivalenter) var 81.900, mot 78.100 i 2016.

  I 2017 omsatte Larvik Havn KF for 64 millioner kroner, en vekst på 8 prosent eller fem millioner fra året før. Dermed satte foretaket ny omsetningsrekord for syvende året på rad.

  For mer informasjon om trafikk over Larvik Havn, vennligst ta kontakt med markedssjef Beate Palmgren, epost bp@larvik.havn.no. Spørsmål om regnskap/økonomi kan rettes til økonomi- og adm.sjef Knut Jørgen S. Heum, epost kjh@larvik.havn.no.

  12.01.2018 Knut Jørgen S. Heum (tekst). Foto: Allegro

 • NY INSTALLASJON AVDUKET PÅ REVSTIEN

  Fredag formiddag kunne Louis Jacoby og styreleder i Larvik Havn Tove Lisbeth Vasvik avduke en ny installasjon i regi av Poesiparken ute på Revstien.

  Diktet Ung son av Haldis Moren Vesaas preger den nye installasjonen som er plassert rett ovenfor Hvittensand. I alt syv installasjoner er nå å finne langs den en kilometer lange Revstien.

  Mer informasjon om Poesiparken finner du her.

  25.08.2017

 • Gode trafikktall for Larvik Havn

  Halvårstallene for trafikken over Larvik Havn viser betydelig vekst innenfor flere segmenter. Samlet godsomsetning økte med 11 prosent mot fjorår.

  Totalt 334 skipsanløp ble registrert i andre kvartal, en økning på 5 prosent fra samme kvartal i fjor. Akkumulert antall anløp utgjør 599 for første halvår, en nedgang på 4 prosent fra 2016.

  I andre kvartal ble det lastet og losset i alt 590.300 tonn gods over Larvik Havn, noe som var hele 32 prosent høyere enn i 2016. Veksten kommer i hovedsak fra utførsel av grus til prosjektet «Renere Sandefjordsfjord» som startet i april, samt økt eksport av containergods.

  Akkumulerte lastemengder for første halvår ble 1 million tonn, en økning på 11 prosent fra 2016. Samlet containertrafikk viser 36.600 TEUs per juni, dette er 20 prosent flere containere enn i fjor.

  Samlet eksport av stein i bulk og hellaster (eksklusiv granitt i container) har falt med 18 prosent mot fjorår. Steintrafikken svinger blant annet i forhold til aktuell prosjektsituasjon for kystsikringsstein og moloutbygginger på Kontinentet, og ellers ut fra markedsforholdene for granitt i utlandet.

  Totalt 39.400 fraktenheter (12m ekvivalenter) ble fraktet med Color Line i årets seks første måneder, en vekst på 4 prosent fra året før. 298.700 ferjepassasjerer reiste over Larvik Havn, en tilbakegang på 8 prosent i forhold til 2016.

  14.07.2017 Knut Jørgen Solheim Heum (tekst). Foto: Allegro

 • Høring: Midlertidig forskrift om bruk av og orden i havner og farvann for Larvik kommune.

  Midlertidig forskrift om bruk av og orden i havner og farvann for Larvik kommune er på høring.

  Larvik Havn KF sender med dette forslag til midlertidig ordensforskrift i Larvik kommune på høring.

  Følg linkene nedenfor for aktuelle dokumenter.

  Høringsfrist 10. juli 2017

  Link: Høringsbrev

  Link: Forslag til ordensforskrift

   

 • Drømmedag i havna

  Små og store gullbillettvinnere fra Larvik Havns julekalender fikk lørdag se og oppleve en side av Larvik Havn de færreste får muligheten til.

  I desember gjennomførte Larvik Havn Norges største julekalender. Utvalgte butikker i Larvik ble da forvandlet til kalenderluker som inneholdt et gavekort fra Larvik Havn. Felles for butikkene var at de hadde varer som kunne relateres tilbake til havnen. I fem av lukene lå det i tillegg til gavekortet en gullbillett med en invitasjon til drømmedag i Larvik Havn. Denne ble arrangert lørdag 20. mai.

  På programmet sto blant annet båttur ut til containerkaia, omvisning på containerskipet som lå til kai, truck-kjøring og en tur opp i den høyeste krana. I tillegg fikk de 20 gjestene muligheten til å bli med opp i en personellcontainer mens den ble lastet om bord på skipet. For mange var dette dagens høydepunktet.

  Det ble en veldig fin dag med mange flotte opplevelser for både store og små – en virkelig en drømmedag.

  Østlands-Posten sin reportasje kan leses her!

  Bilder fra dagen kan du se nedenfor:

  Foto: Larvik Havn KF

Viser fra 1 til 10 av totalt 151 artikler

LARVIK HAVN KF

Havnegata 5, 3263 Larvik
Postboks 246, 3251 Larvik

Telefon: (+47) 33 16 57 50
e-post: post@larvik.havn.no


 
 

UN/LOCODE:
NOLAR

Posisjon (Revet):

59° 2'25''N  (59.04028 Lat)
10° 2'50''E  (10.04722 Long)