Aktuelt

Følg med hva som skjer i Larvik Havn! På denne siden legges det ut informasjon om større begivenheter og aktuelle nyhetssaker. Du finner også et nyhetsarkiv med eldre nyheter.

Ved å følge våre nyhetssider kan du holde deg oppdatert om havnen. Les mer i nyhetsarkivet.

Les mer om Larvik Havn i vår informasjonsbrosjyre (pdf).

Larvik Havn KF har banebrytende IT-løsninger innenfor havnedrift. Her kan du lese mer om dette.


Nyhetsartikler og meldinger:
 

LINK - NYHETSARKIV 2013

LINK - INVESTERINGER PÅ REVET

LINK - DRIFTSMELDINGER


Havnestyremøter:
 

LINK - SAKSKART HAVNESTYREMØTER 2013


Bestemmelser og retningslinjer:

LINK - SAMLET OVERSIKT OVER GJELDENDE BESTEMMELSER FOR BRUK AV LARVIK HAVN
 

Investeringer for 280 millioner på seks år!

I perioden 2006-2011 har Larvik Havn KF investert for hele 280 millioner kroner.

Oversikt over investeringer:

 • Kaier: 128 millioner
  • Forlengelse av Revkaia med 140 meter (til totalt 270 meter)
  • Ny 90-meters stykkgodskai
  • Rehabilitering av Kanalkaia m.m. 
 • Eiendom og areal: 127 millioner
  • Tomt og grunnerverv med 50 mål
  • Utfylt sjøareal med 40 mål
  • Nytt grøntområde (friareal) ytterst på Revet
  • Oppgradering av areal og infrastruktur m.m. 
 • Bygg: 9 millioner
  • Nytt 1.500 m2 lager/terminalbygg for stykkgods
 • Kraner: 8 millioner
  • Overtakelse av 104-tonns mobilkran (etter leasing)
  • Oppgradering av gantrykrana m.m.
 • Båthavner: 6,5 millioner
  • Diverse tiltak i Stavern båthavn (4,5 M)
  • Diverse tiltak i øvrige båthavner (2,0 M)  
 • Øvrige tiltak: 1,5 millioner
  • Ny arbeidsbåt
  • IT m.m.  

Følg denne linken for å lese nærmere om gjennomførte prosjekter på Revet og videre planer for utvikling av Larvik Havn.
 

 

 • Ny containerkai: Bilder fra åpningsdagen

  Nedenfor følger en rekke bilder fra åpningen av ny container-/flerbrukskai tirsdag 26. oktober 2010.

  Alle foto nedenfor: Knut Jørgen Heum, Larvik Havn KF. Klikk på bildene for større utgaver!

   

  Revet, kaiåpning: Innledning v/ havnedirektør Jan Fredrik Jonas Revet, kaiåpning: Tale ved ordfører Øyvind Riise Jenssen
  Revet, kaiåpning: F.v.: Ordfører Øyvind Riise Jenssen, fylkesmann Erling Lae og varaordfører-/styreleder i Larvik Havn KF, Knut Anvik Revet, kaiåpning: F.v.: Ordfører Øyvind Riise Jenssen, fylkesmann Erling Lae og varaordfører-/styreleder i Larvik Havn KF, Knut Anvik
  Revet, kaiåpning: F.v.: Ordfører Øyvind Riise Jenssen, fylkesmann Erling Lae, varaordfører-/styreleder i Larvik Havn KF, Knut Anvik og havnedirektør Jan Fredrik Jonas Revet, kaiåpning: 150 gjester var invitert til åpning av ny kai og etterfølgende lunch og fagseminar i kulturhuset Bølgen denne solrike høstdagen
  Revet, kaiåpning: Containerskipet "Elation" blir betjent av containerkran Revet, kaiåpning: God kapasitet på ny 140-meters container-/flerbrukskai
  Bølgen, seminar: Larvik Havn KFs stand på fagseminaret Bølgen, lunch: Thomas Arbo Høeg og Mette Bøhler holder felles tale.
  Bølgen, seminar: Åpning v/ varaordfører og styreleder i Larvik Havn KF, Knut Anvik Bølgen, seminar: Åpning v/ varaordfører og styreleder i Larvik Havn KF, Knut Anvik
  Bølgen, seminar: Foredrag v/ Einar Røsås, NHO Vestfold Bølgen, seminar: Foredrag v/ Jan Fredrik Jonas, Larvik Havn KF
  Bølgen, seminar: Foredrag v/ Jan Fredrik Jonas, Larvik Havn KF Bølgen, seminar: Foredrag v/ Paul L. Olafsen, MSC
  Bølgen, seminar: Foredrag v/ Erik Marheim, Jotun AS  Bølgen, seminar: Foredrag v/ Geir Berg, Sitma  Link: Nyhetsartikkel fra kaiåpningen

  Link: Fagseminaret i Bølgen

 • Fylkesmann Erling Lae åpnet ny kai på Revet

  Den offisielle åpningen av ny container-/flerbrukskai på Revet tirsdag 26. oktober ble et svært vellykket arrangement. Fylkesmann Erling Lae sto for snorklippingen av ny kai i det flotte høstværet i Larvik denne dagen.


  Arrangementet startet på Revet klokken 10 om formiddagen med åpningsseremoni på den nye 140-meter lange kaia. Havnedirektør Jan Fredrik Jonas sto for innledningen og redegjorde blant annet for byggeperioden og videre planer for utvikling. Han kunne med dette presentere de framtidige rammene for Larvik Havns virksomhet på Revet - gjennomført utfylling, nytt grøntanlegg, ny kai og molo representerer den endelige grensen for havnevirksomheten i Larvik nå og i framtiden.

  Ordfører i Larvik Øyvind Riise Jenssen  fulgte opp med svært positive ord om Larvik Havn og havnas utvikling de siste årene, og fortalte om den politiske viljen for Larvik Havns betydning som viktig knutepunkt for logistikk og næringsliv i regionen.

  Fylkesmann Erling Lae sto for selve snorklippingen, med ordføreren og vareordfører (og styreleder for Larvik Havn KF) Knut Anvik på hver sin ende av snora. Det var perfekte rammer rundt det høytidlige arrangementet på Revet denne dagen, med strålende solskinn og havneaktivitet i bakgrunnen.

  Seremonien ble etterfulgt av lunch og fagseminar for 150 gjester i byens nye storstue, kulturhuset Bølgen. I lunchen mottok Larvik Havn KF en felles gavesjekk på 50.000 kroner til miljøtiltak i Larvik Havn fra samarbeidsaktørene Ths. Arbo Høeg & Co AS, Bugge & Olsen AS, Container Transport Larvik AS, Larvik Container Terminal AS og Larvik Stuerkontor AS, samt gaver fra utbygger AF-Gruppen, nabohavn Sandefjord og Kystverket.

  Lokalt næringsliv, offentlige aktører og myndigheter, agenter, rederier og vareavskipere var blant deltakerne på seminaret, som ble åpnet av Knut Anvik, leder for havnestyret. Tema i seminaret var blant annet Larvik Havns betydning for lokalt og regionalt næringsliv og foredragsholderne kom fra NHO Vesfold, Link Larvik AS, MSC, Jotun, Lundhs og Sitma. Havnedirektøren presentere dessuten kapasitetene i Larvik Havn og planene for utvikling av Revet fase 2. Også den positive utviklingen Larvik nå er inne, både by- og næringsmessig, ble viet stor oppmerksomhet. Sistnevnte blant annet gjennom de nye næringsområdene langs den nye firefelts E18 motorveien; Amundrød, Danebo og Ringdalskogen - alle i nærheten til Larvik Havn og Torp lufthavn.

  Det skjer ikke så ofte at havner åpner nye kaier - og samtidig fordobler kaikapasiteten for sine viktigste virksomheter. En storstilt markering av denne begivenheten var derfor på sin plass og gjorde det samtidig mulig for at samarbeidspartnere og andre aktører kunne møtes på en interessant og hyggelig måte.  

  27.10.10 Knut Jørgen Heum (tekst og foto).

  Linker:

  Bilder fra kaiåpningen

  Fagseminaret i Bølgen

  Ny kai på Revet åpnes (forhåndsartikkel)

  Prosjekter på Revet

  Containervirksomhet i Larvik Havn

       

 • Partene i Prosjekt HIT2010 inngår tilleggsavtale

  Partene i prosjekt ”HavneIntegrasjonsTeknologi 2010”, et felles samarbeid mellom Tromsø, Ålesund og Larvik havner, og IT-leverandøren InPort AB, har i dag inngått en tilleggsavtale til tidligere hovedavtale. Ny avtale skal bidra til at målsetningen i prosjektet styrkes og dermed øker mulighetene for implementering av havnedatasystemet PORTit i de tre norske havnene.

  Bakgrunn
  Tromsø, Ålesund og Larvik havner har i felles samarbeid valgt å inngå avtale om å utføre et pilotprosjekt sammen med InPort AB om testing av det svenske havnedatasystemet "PORTit" som erstatter for dagens IT-verktøy "Portwin". Avtalen ble inngått i januar 2010. Formålet med pilotprosjektet er å vurdere PORTit havnedatasystem som et strategisk system for Tromsø, Ålesund og Larvik for å posisjonere havnene IT-messig i logistikkjeden – ikke minst i form av ekstern kommunikasjon. En viktig del av pilotprosjektet er dessuten å kartlegge om det svenske systemet rent bruksmessig er egnet for norske havneforhold.

  Ny avtale
  Etter omfattende testing gjennom året, har partene valgt å inngå en tilleggsavtale til eksisterende hovedavtale for ytterligere å øke mulighetene for implementering av PORTit i de tre samarbeidshavnene.

  Leverandør InPort AB har oppgradert IT-systemet til DotNet-applikasjon. Dette vil medføre at en kan ta i bruk det aller siste innenfor moderne brukergrensesnitt og fleksible oversiktsvinduer, slik at den enkelte IT-bruker på en enkel måte kan tilpasse sitt eget informasjonsbehov.Havnene vil være en aktiv part i denne videreutviklingen og gjennom inngåelse av tilleggsavtalen forplikter havnene seg sterkere økonomisk i prosjektet.

  Prosjekt HIT2010 har nå kommet inn i en avsluttende fase der et antall funksjoner skal kvalitetssikres. Dette gjelder blant annet integrasjonene til T3 containerterminalsystem, Kystverkets SafeSeaNet , AIS-systemet (for automatisk innlesning av skipsanløp) og Visma Business og Global økonomisystemer. Også regulativsfunksjoner etter norske havnebestemmelser blir en viktig del av denne kvalitetssikringen.

  Dersom alle leveranser er i henhold til intensjonene i hovedavtalen og tilleggsavtalen, skal leveransegodkjennelse senest være sluttført innen 1. juni 2011. Implementering av PORTit i Tromsø, Ålesund og Larvik havner vil da kunne skje umiddelbart.

  25. oktober 2010. Knut Jørgen Heum, Larvik Havn KF

  Kontaktpersoner:
  Havnene: Tor Knutsen (tor.thunem.knutsen@alesund.havn.no), Aashild Forseth (aashild.forseth@tromso.havn.no) og Knut Jørgen Heum (kjh@larvik.havn.no)
  Inport AB: Kent-Ove Moberg, daglig leder (kentove.moberg@inport.com)

  Link: Prosjekt HIT2010 - Hovedside

   

 • Ny kai på Revet åpnes!

  Tirsdag 26. oktober 2010 er det offisiell åpning av den nye container-/flerbrukskaia på Revet. Etter selve åpningsseremonien på kaia fortsetter arrangementet i form av et fagseminar i kulturhuset Bølgen.

  Dagen starter med offisiell åpning av den nye 140-meters kaia på Revet på formiddagen. Etter omvisning på Revet, fortsetter markeringen i form av et fagseminar i kulturhuset Bølgen for nærmere inviterte. 

  Representanter fra NHO Vestfold, Link Larvik AS, MSC (Mediterranean Shipping Company), Jotun, Lundhs og Sitma vil være blant foredragsholderne - og Larvik Havn KF selv ved havnedirektøren. Fokus i seminaret vil både være Larvik Havns betydning for regionen og ellers utviklingen i nasjonalt og internasjonalt containermarked og annen logistikkbransje, som kan ha betydning for næringslivet i Larvik og tilhørende region.

  Ny kai fordobler kaikapasiteten på Revet til nærmere 300 meter kailinje (eksklusiv ferjekai) og vil ha stor betydning for videre utvikling av Larvik Havn - og næringslivet i regionen. Inkludert fjerning av gammel kai og ro/ro-rampe, utdyping og annen tilrettelegging, representerer den nye kaia på Revet investeringer i størrelsesorden 70 millioner kroner.

  22.10.10 Knut Jørgen Heum (tekst). Foto: Gunnar Berven.

 • Deltar på viktig logisikkonferanse

  Larvik Havn deltar på den store konferansen "Transport og Logistikk 2010" på Gardermoen 18. til 19. oktober.

  Konferansen arrangeres i et samarbeid mellom Norsk Industri, Logistikk- og Transportindustriens Landsforening, Logistikkforeningen.no, Norsk Havneforening og Norsk Logistikkbarometer og er den viktigste konferansen for næringen. "Transport og Logistikk 2010" strekker seg over dagene 18. og 19. oktober. Over 600 er påmeldt på konferansen så langt, som arrangeres på Clarion Hotel Oslo Airport på Gardermoen.

  Sentrale temaer er blant annet trender og utfordringer i logistikkbransjen, lønnsomhet og effektiv prosjektlogistikk, nasjonal transport og samferdselsansvaret med mer. Konferansen avsluttes med en stor samferdselspolitisk paneldebatt.

  Mange havner deltar på konferansen, og Larvik Havn KF har egen stand i utstillerområdet.

  Link til konferansen: www.konferanse.info

  15.10.10 Knut Jørgen Heum (tekst).

 • Stor aktivitetsøkning over Larvik Havn

  Statistikktallene for årets tredje kvartal viser solid utvikling i trafikken over Larvik Havn. De viktige virksomhetene container, ferje og stein kan alle vise til vekst sammenlignet med fjorår.

  Samlet godsomsetning over Larvik Havn siste tre måneder økte med 8 prosent (38.300 tonn) fra andre kvartal, og var 33 prosent høyere enn fjoråret.
  Totalt 1,4 millioner tonn gods er skipet over havna ved utgangen av tredje kvartal, en økning på 16 prosent fra 2009.

  Trafikkutvikling eksklusiv skrotsteineksport, som har både store – og tidsmessig varierende volumer, tilsier imidlertid uendret situasjon mot fjorår for resterende trafikk. Dersom også ferjevolumene trekkes ut av statistikken, står vi igjen med en mindre svikt på 4 prosent for gjenværende varetrafikk over Larvik Havn.

  I tredje kvartal i år ble 16.600 TEUs (20 fots containerenheter) lastet og losset over containerterminalen, 21 prosent flere enn i andre kvartal, og en økning på 26 prosent (3.400 containere) fra samme kvartal i fjor. Streikene i transport- og offentlig sektor i våres utgjør en medvirkende faktor her.
  Statistikken viser totalt 44.000 TEUs per 30.09.2010, en vekst på 9 prosent sammenlignet med 2009.
  Tomtrafikken inn/ut over havna har isolert sett økt med 16 prosent, mens antall importcontainere med varer kan vise til en økning på 6 prosent. Også eksporten er styrket; antall eksportcontainere er 5 prosent bedre enn fjorår.

  For steineksporten ligger skrotstein (storstein/armour rock), med 409.500 tonn per september, nesten dobbelt så høyt som det noe svake 2009-året, og er tilbake på et trafikkmessig normalnivå.
  Blokkstein i hellaster over Kanalkaia har falt med 24 prosent ned til i alt 34.300 tonn, mens andel blokkstein eksportert i container fortsetter å øke og kan vise til en vekst på 28 prosent sammenlignet med fjorår. Samlet sett har granitteksporten over Larvik Havn økt med 17 prosent fra 2009.

  Antall ferjepassasjerer utgjorde 633.900 (+4 % fra 2009) og antall bilenheter 250.800 (+6 %) ved utgangen av årets ni første måneder. Cargovirksomheten – i form av antall fraktenheter – økte med 7 prosent mot fjorår.

  Link: Statistikkoversikter
   
  15.10.10 Knut Jørgen Heum (tekst og foto).
   

 • Fortsatt vekst over ferjeanlegget på Revet

  Color Lines ferjeterminalanlegg på Revet, som ble åpnet sommeren 2008, kan fortsatt vise til trafikkvekst. Per utgangen av august var økningen i passasjertrafikk på 3,7 prosent, mens antall fraktenheter lå 3,1 prosent over fjorår.

  I juni 2008 åpnet som kjent det nye og hypermoderne ferjeterminalanlegget til Color Line på Revet. Samtidig satte rederiet inn det transporteffektive skipet "SuperSpeed 2" på ruten Larvik-Hirtshals og reduserte overfartstiden til 3 timer og 45 minutter.

  I 2008, hvor ferjevirksomheten delvis foregikk med "Peter Wessel" fra det gamle anlegget i Indre Havn og resterende halvdel av året med nytt skip fra Revet, økte passasjertrafikken med 29 prosent til i alt 592.000 passasjerer og frakt/cargo med hele 65 prosent (til 47.400 enheter) sammenlignet med året før.

  Året etter, 2009, reiste 712.000 passasjerer over Revet (+20 prosent fra 2008) og 77.600 godsenheter (lastebiler, semihengere) ble fraktet til/fra Danmark, en økning på hele 64 prosent fra 2008.

  2010, som blir det første hele året man kan sammenligne med tilsvarende konsept året før, flater naturligvis de spesielt store prosentutslagene ut, men den viktige sommertrafikken (juni-august) økte med 13.000 passasjerer eller 4,3 prosent fra 2009. Totalt 323.000 passasjerer reiste over Larvik Havn i disse tre sommermånedene.

  Ved utgangen av august viser statistikken 596.000 reisende (+3,7 prosent) med Color Line, mens 53.000 godsenheter (+3,1 prosent) er fraktet til/fra Hirtshals i årets første 8 måneder. På cargo målt i fraktenheter er Larvik med dette den største Color Line havnen i Norge. 

  24.09.10 Knut Jørgen Heum (tekst og foto).

   

 • "God havneskikk" - Ny mal for havnene

  Norsk Havneforenings faggruppe økonomi og data, som ledes fra Larvik Havn KF, har arbeidet frem en ny havnemal til hjelp for utarbeidelse av forretningsbetingelser, og med forslag til ny terminologi, for havnebransjen.

  Bakgrunnen for faggruppas arbeid er ny havnelov og overgang til fri prissetting av havnedrift fra og med 2010, med overgangsregler (som de fleste havnene har benyttet seg av) ut dette året. Fra og med 2011 vil altså de gamle havneavgiftsbegrepene utgå, og havnene i Norge må prissette sine tjenester på vanlig markedstilpasset måte.

  Både av hensyn til kunder, og egne bransjeinteresser, kan det være fordelaktig om havnene enes om "havnestandarder" for blant annet felles terminologi.

  Formålet med havnemalen er blant annet:
   

  • Å arbeide for mest mulig ensartet struktur på havnenes bestemmelser, slik at det blir enklere for kunder å sette seg inn i gjeldende vilkår – og sammenligne havnene
  • Å hjelpe den enkelte havn i arbeidet med egne forretningsbetingelser
  • Å oppfordre havnene til å benytte felles terminologi til erstatning for de tidligere avgiftsbegrepene
   

  Malen er utformet som en overordnet sjekkliste – det er opp til den enkelte havn å utarbeide tekstmessig innhold som passer til egen forretningsstrategi og andre lokale forhold under de enkelte temapunktene.

  En rekke utenlandske havnebestemmelser er benyttet for innspill til arbeidet med havnemalen, blant annet Rotterdam, Antwerpen, Århus, Göteborg, Copenhagen Malmö med flere. Dessuten har man gjennomgått flere norske avgiftsregulativ.

  Foreløpig utgave av malen ble sendt medlemshavnene i Norsk Havneforening 15. september. Én av de gamle avgiftene blir med videre, Anløpsavgiften. Her er statlige forskrifter over hjemmel for kostnadsdekning i ferd med å komme på plass. Endelige utgave av malen (offisiell utgave 1), med oppdaterte bestemmelser for anløpsavgift, vil derfor bli sendt til havnene så snart forskriftene er vedtatt.

  Hver havn vil stå fritt i hvilken grad man ønsker å benytte seg av malen.

  Norsk Havneforenings faggruppe økonomi og data består av følgende medlemmer:
   

  • Knut Jørgen Heum, Larvik Havn KF (leder)
  • Sigurd Kleiven, Trondheimsfjorden Interkommunale Havn IKS (nestleder)
  • Kai B. Olsen, Bergen og Omland Havnevesen
  • Gordon Fuglestad, Arendal Havnevesen KF
  • Aashild Forseth, Tromsø Havn KF
  • Tor Knutsen, Ålesundsregionens Havnevesen
   

  16.09.10 Knut Jørgen Heum

   

 • HIT2010 - Halvveis i testperioden

  Prosjekt "HavneIntegrasjonsTeknologi 2010", et samarbeid mellom Ålesund, Tromsø og Larvik havner, er nå halvveis i testperioden for ny og felles IT-løsning.

  Prosjekt HIT2010 (HavneIntegrasjonsTeknologi 2010) er som kjent et testprosjekt mellom de tre havnene Tromsø, Ålesund og Larvik og leverandør InPort AB i Sverige om PORTit havneadministrasjonssystem med integrasjon til T3 containerterminalsystem fra Greenwave AS.

  (Du kan lese mer om prosjektet her)

  Status så langt i prosjektet er følgende:
   

  • Havnene har deltatt på to opplæringssamlinger i Karlstad
  • Evaluering av første halvdel av prosjektet er gjennomført med oppsummering av erfaringer og krav til rettelser og tilpasninger
  • Videre testing vil gjennomføres på ny plattform
  • I september vil endelig evaluering av prosjektet gjennomføres


  Få aktører, korte beslutningsveier og godt samarbeidsklima har gitt god ”drive” i prosjektet. I tillegg til denne effektive prosjektorganisasjonen, har man hatt fordeler av høyt engasjement og fleksibilitet fra de impliserte partene. For havnene er erfaringen at det har vært en utfordring å få tilstrekkelig tid til testing, og siste halvdel av testen må gjennomføres på en mer strukturert måte.

  Fra havnenes side er inntrykket av PORTit at systemet inneholder meget god ”business”-funksjonalitet i form av en sterk avtalemodul og stor fleksibilitet rundt dimensjonsbruk og andre økonomiske parametere. Det er også mulig å legge inn faste ordre (varelinjer og tjenesteleveranser) på skip, slik at de enkelt kan kun oppdateres med aktuell mengde for hvert anløp.

  I Sverige har det vært mest fokus på automatisering av dataregistreringsprosesser og integrasjoner. Brukergrensesnittet på testet versjon av PORTit ligger derfor, etter havnenes syn, noe tilbake sammenlignet med de mest moderne IT-systemene på markedet, men dette er ventet å bli forbedret ved overgang til DOT.NET versjon og implementering av controllers for dynamiske søkevinduer og annen utvidet fleksibilitet.

  Dersom testprosjektet er vellykket og PORTit oppnår tilstrekkelig score i henhold til krav i testdokumentet, blir det implementering av systemet i de tre havnene 1. januar 2011.

  Tekst: Knut Jørgen Heum, Larvik Havn KF. Foto: InPort AB.
   

 • Stadig "grønnere" på Revet!

  Det nye grøntanlegget på Revet utvikles videre. Nå er gress og busker på plass.

  Før sommeren ble arbeidet med den nye betongstien på Revet startet opp. Nå er busker, gress og planter på plass - bildet viser situasjon per midten av september. Det nye 14 dekars friområdet blir dermed mer og mer parkaktig.

  Havnestyret vedtok i møte 06.09.2010 å ferdigstille turstien fram til det planlagte Thor Heyerdahl-monumentet ytterst på den nye moloen på Revet. Dette arbeidet er forventet gjennomført i løpet av høsten.

  Link: Prosjekter på Revet

  14.09.10 Knut Jørgen Heum (tekst og foto). 

Viser fra 101 til 110 av totalt 160 artikler

LARVIK HAVN KF

Havnegata 5, 3263 Larvik
Postboks 246, 3251 Larvik

Telefon: (+47) 33 16 57 50
e-post: post@larvik.havn.no


 

UN/LOCODE:
NOLAR

Posisjon (Revet):

59° 2'25''N  (59.04028 Lat)
10° 2'50''E  (10.04722 Long)