• 2017 – et godt år for Larvik Havn

  Samlede godsmengder over Larvik Havn økte med 24 prosent i 2017. 64 millioner i driftsinntekter var ny omsetningsrekord for foretaket.

  Nesten 2,4 millioner tonn gods ble fraktet over Larvik Havn i fjor, en økning på 24 prosent fra 2016 og høyeste godsomsetning noensinne. Solid vekst innenfor segmenter som container, ferjegods og stein bidro til oppgangen.

  Det ble håndtert 73.100 containere TEU over containerhavna i Larvik, noe som var 21 prosent flere containere enn året før. Dermed ble den gamle rekorden på 69.000 TEUs fra 2011 passert med god margin.

  675.000 ferjepassasjerer reiste mellom Larvik og Hirtshals i 2017, det var en tilbakegang på 5 prosent. Antall godsenheter (12m ekvivalenter) var 81.900, mot 78.100 i 2016.

  I 2017 omsatte Larvik Havn KF for 64 millioner kroner, en vekst på 8 prosent eller fem millioner fra året før. Dermed satte foretaket ny omsetningsrekord for syvende året på rad.

  For mer informasjon om trafikk over Larvik Havn, vennligst ta kontakt med markedssjef Beate Palmgren, epost bp@larvik.havn.no. Spørsmål om regnskap/økonomi kan rettes til økonomi- og adm.sjef Knut Jørgen S. Heum, epost kjh@larvik.havn.no.

  12.01.2018 Knut Jørgen S. Heum (tekst). Foto: Allegro

 • NY INSTALLASJON AVDUKET PÅ REVSTIEN

  Fredag formiddag kunne Louis Jacoby og styreleder i Larvik Havn Tove Lisbeth Vasvik avduke en ny installasjon i regi av Poesiparken ute på Revstien.

  Diktet Ung son av Haldis Moren Vesaas preger den nye installasjonen som er plassert rett ovenfor Hvittensand. I alt syv installasjoner er nå å finne langs den en kilometer lange Revstien.

  Mer informasjon om Poesiparken finner du her.

  25.08.2017

 • Gode trafikktall for Larvik Havn

  Halvårstallene for trafikken over Larvik Havn viser betydelig vekst innenfor flere segmenter. Samlet godsomsetning økte med 11 prosent mot fjorår.

  Totalt 334 skipsanløp ble registrert i andre kvartal, en økning på 5 prosent fra samme kvartal i fjor. Akkumulert antall anløp utgjør 599 for første halvår, en nedgang på 4 prosent fra 2016.

  I andre kvartal ble det lastet og losset i alt 590.300 tonn gods over Larvik Havn, noe som var hele 32 prosent høyere enn i 2016. Veksten kommer i hovedsak fra utførsel av grus til prosjektet «Renere Sandefjordsfjord» som startet i april, samt økt eksport av containergods.

  Akkumulerte lastemengder for første halvår ble 1 million tonn, en økning på 11 prosent fra 2016. Samlet containertrafikk viser 36.600 TEUs per juni, dette er 20 prosent flere containere enn i fjor.

  Samlet eksport av stein i bulk og hellaster (eksklusiv granitt i container) har falt med 18 prosent mot fjorår. Steintrafikken svinger blant annet i forhold til aktuell prosjektsituasjon for kystsikringsstein og moloutbygginger på Kontinentet, og ellers ut fra markedsforholdene for granitt i utlandet.

  Totalt 39.400 fraktenheter (12m ekvivalenter) ble fraktet med Color Line i årets seks første måneder, en vekst på 4 prosent fra året før. 298.700 ferjepassasjerer reiste over Larvik Havn, en tilbakegang på 8 prosent i forhold til 2016.

  14.07.2017 Knut Jørgen Solheim Heum (tekst). Foto: Allegro

 • Høring: Midlertidig forskrift om bruk av og orden i havner og farvann for Larvik kommune.

  Midlertidig forskrift om bruk av og orden i havner og farvann for Larvik kommune er på høring.

  Larvik Havn KF sender med dette forslag til midlertidig ordensforskrift i Larvik kommune på høring.

  Følg linkene nedenfor for aktuelle dokumenter.

  Høringsfrist 10. juli 2017

  Link: Høringsbrev

  Link: Forslag til ordensforskrift

   

 • Drømmedag i havna

  Små og store gullbillettvinnere fra Larvik Havns julekalender fikk lørdag se og oppleve en side av Larvik Havn de færreste får muligheten til.

  I desember gjennomførte Larvik Havn Norges største julekalender. Utvalgte butikker i Larvik ble da forvandlet til kalenderluker som inneholdt et gavekort fra Larvik Havn. Felles for butikkene var at de hadde varer som kunne relateres tilbake til havnen. I fem av lukene lå det i tillegg til gavekortet en gullbillett med en invitasjon til drømmedag i Larvik Havn. Denne ble arrangert lørdag 20. mai.

  På programmet sto blant annet båttur ut til containerkaia, omvisning på containerskipet som lå til kai, truck-kjøring og en tur opp i den høyeste krana. I tillegg fikk de 20 gjestene muligheten til å bli med opp i en personellcontainer mens den ble lastet om bord på skipet. For mange var dette dagens høydepunktet.

  Det ble en veldig fin dag med mange flotte opplevelser for både store og små – en virkelig en drømmedag.

  Østlands-Posten sin reportasje kan leses her!

  Bilder fra dagen kan du se nedenfor:

  Foto: Larvik Havn KF

 • «Yara Birkeland» - verdens første helelektriske og selvkjørende containerskip

  Skipet, som er et samarbeidsprosjekt mellom Yara og Kongsberg Gruppen, skal frakte produkter fra Yaras fabrikk i Porsgrunn til havnene i Brevik og Larvik.

  Yara Birkeland er oppkalt etter Yaras grunnlegger, den kjente vitenskapsmannen og innovatøren Kristian Birkeland, og blir verdens første elektriske containerfartøy. Yaras nye fartøy vil redusere NOx- og CO2-utslipp og samtidig forbedre veisikkerheten ved å fjerne opp mot 40.000 lastebilfrakter i året fra veiene i befolkede og urbane strøk.Transporten er planlagt å starte opp i siste halvdel av 2018.

  – Ved å flytte transporten fra vei til sjø er Yara Birkeland starten på et betydelig bidrag for å oppfylle viktige nasjonale og internasjonale bærekraftsmål. Det nye konseptet er også et stort steg fremover for generell økning av transport til havs, sier Geir Håøy, konsernsjef i Kongsberg Gruppen.

  Under oppstarten vil YARA Birkeland være bemannet, for så å endre til fjerndrift i 2019 og deretter selvstendig drift fra 2020. 

  Mer informasjon om prosjektet kan leses på Skipsrevyen sine nettsider.

  Se også omtale på Shortseashipping

 • Endelig blir det godsspor ned til Larvik Havn!

  Larvik Havn har i lang tid hatt et ønske om å oppgradere jernbanesporet og legge til rette for en godsterminal i tilknytning til havnen, nærmere bestemt på den 20 mål store SIKA-tomta. Nå er ventetiden over, den nye terminalen skal stå ferdig tidlig 2018.

  Larvik havnestyre har besluttet å starte renovering og bygging av ny jernbaneterminal i havnen, etter at både Bane NOR og Vestfold Fylkeskommune har bevilget midler til prosjektet. Prosjektet er budsjettert til 47,7 millioner kroner. Bane NOR har bevilget 10,1 MNOK og Vestfold Fylkeskommune 8,5 MNOK, de resterende midlene finansieres av havnen.  

  Havnen har et strategisk og miljømessig ønske om å være et intermodalt logistikknutepunkt, hvor fremføring av gods på bane er et viktig element i en slik satsning. Høsten 2015 ble det gjennomført en utvidet markedskartlegging som avdekket en svært positiv interesse ute i markedet for transport av gods på bane til og fra Larvik Havn.

  - For oss er det viktig å tilby våre kunder og brukere effektive og enhetlige løsninger, en jernbaneterminal vil være med på å bygge opp under dette, sier havnedirektør Jan Fredrik Jonas.

  Når terminalen står ferdig vil den bestå av lastegate på 13 mål og to parallelle spor med en sporlengde på henholdsvis 430m og 460 meter. Det er også avsatt områder til korttidslagring av varer. Det vil bli anlagt støyskjerming mot Undersbo kirkegård og avskjerming mot Elveveien.

  - Dette er et stort løft for Larvik Havn, og ikke minst støtter det opp under det politiske ønsket om å flytte mer gods fra vei til sjø og bane. Vi er veldig glade for at både Bane NOR og fylkeskommunen er med på, og ser viktigheten av å ha et jernbanetilbud i tilknytning til havnen, sier Jan Fredrik Jonas.

  23. januar 2017

 • Kystverket støtter havnesamabrbeid Larvik-Grenland

  Havneselskapene i Larvik og Grenland har startet samarbeid om å tilrettelegge og samordne terminaler og rutenett for å flytte gods fra vei til bane.

  Godsprosjektet Vestfold/Telemark gjøres i tett samarbeid mellom de to havneselskapene og Herøya Industripark. Kystverket og de to fylkeskommunene støtter prosjektet økonomisk og bidrar med det til et viktig arbeid som allerede har satt spor inn i arbeidet med Nasjonal Transportplan.

  Bane Nor og Jernbanedirektoratet deltar direkte i arbeidet og operatører og ledende vareeiere bidrar med kunnskap og markedsdata. Vekst i Grenland er prosjektansvarlige mens Larvik Havn har prosjektansvaret for arbeidet som ventes å kunne konkludere i løpet av våren.

  20.01.2017

 • Havna fortsetter veksten

  Samlede godsmengder over Larvik Havn utgjorde 1,9 millioner tonn i 2016. 59 millioner i driftsinntekter var ny omsetningsrekord for foretaket.

  Totalt 1,92 millioner tonn gods ble fraktet over Larvik Havn i fjor, en nedgang på 9 prosent fra 2015. Veksten innenfor blant annet ferjegods, korn, stål og prosjektlaster kunne likevel ikke kompensere for fallet i steineksporten.

  Det ble håndtert 60.200 containere TEU over containerhavna i Larvik, noe som var 4 prosent færre TEUs enn året før. Med 0,65 millioner tonn utgjorde containergods, på lik linje med fjoråret, en tredjedel av samlet godsomsetning.

  714.000 ferjepassasjerer reiste mellom Larvik og Hirtshals i 2016, det var en tilbakegang på 3 prosent. Antall godsenheter (12m ekvivalenter) var 78.100, mot 71.800 i 2015.

  I 2016 omsatte Larvik Havn KF for 59 millioner kroner, en vekst på 3 prosent eller nesten to millioner fra året før. Dermed satte foretaket ny omsetningsrekord for sjette året på rad.

  For mer informasjon om trafikk over Larvik Havn, vennligst ta kontakt med markedssjef Beate Palmgren, epost bp@larvik.havn.no. Spørsmål om regnskap/økonomi kan rettes til økonomi- og adm.sjef Knut Jørgen S. Heum, epost kjh@larvik.havn.no.

  18.01.2017 Knut Jørgen S. Heum (tekst). Foto: Allegro

 • Stabil containersituasjon – økt fergefrakt

  Containertrafikken over Larvik Havn utgjorde 15.300 TEUs i tredje kvartal. Dette var uendret fra samme periode i fjor. Frakt med ferge viser økende tendens.

  I tredje kvartal 2016 ble det lastet og losset i alt 15.300 containere TEU over Larvik Havn. Både totaltallet, og fordelingen import/eksport containere, tilsvarte omtrent samme nivå som i fjor. Etter årets ni første måneder, står containertrafikken for 45.700 TEUs, mot 47.200 TEUs i 2015.

  Så langt i år har 618.000 fergepassasjerer benyttet Larvik Havn, en nedgang på 3 prosent fra 2015. Antall fraktenheter med ferge har økt med 9 prosent og utgjør i alt 57.400 TEUs per september.

  Samlet godstrafikk over Larvik Havn var 0,52 millioner tonn i tredje kvartal, en nedgang på 13 prosent sammenlignet med året før. Dette er i hovedsak relatert til lavere steineksport (storstein/grus). Akkumulerte lastemengder utgjør 1,44 millioner tonn ved utgangen av september, noe som er 8 prosent under fjorår.

  19.10.2016 Knut Jørgen Solheim Heum (tekst). Foto: Allegro

Viser fra 21 til 30 av totalt 166 artikler

LARVIK HAVN KF

Havnegata 5, 3263 Larvik
Postboks 246, 3251 Larvik

Telefon: (+47) 33 16 57 50
e-post: post@larvik.havn.no


 

UN/LOCODE:
NOLAR

Posisjon (Revet):

59° 2'25''N  (59.04028 Lat)
10° 2'50''E  (10.04722 Long)