Aktuelt

Følg med hva som skjer i Larvik Havn! På denne siden legges det ut informasjon om større begivenheter og aktuelle nyhetssaker. Du finner også et nyhetsarkiv med eldre nyheter.

Ved å følge våre nyhetssider kan du holde deg oppdatert om havnen. Les mer i nyhetsarkivet.

Les mer om Larvik Havn i vår informasjonsbrosjyre (pdf).

Larvik Havn KF har banebrytende IT-løsninger innenfor havnedrift. Her kan du lese mer om dette.


Nyhetsartikler og meldinger:
 

LINK - NYHETSARKIV 2013

LINK - INVESTERINGER PÅ REVET

LINK - DRIFTSMELDINGER


Havnestyremøter:
 

LINK - SAKSKART HAVNESTYREMØTER 2013


Bestemmelser og retningslinjer:

LINK - SAMLET OVERSIKT OVER GJELDENDE BESTEMMELSER FOR BRUK AV LARVIK HAVN
 

Investeringer for 280 millioner på seks år!

I perioden 2006-2011 har Larvik Havn KF investert for hele 280 millioner kroner.

Oversikt over investeringer:

 • Kaier: 128 millioner
  • Forlengelse av Revkaia med 140 meter (til totalt 270 meter)
  • Ny 90-meters stykkgodskai
  • Rehabilitering av Kanalkaia m.m. 
 • Eiendom og areal: 127 millioner
  • Tomt og grunnerverv med 50 mål
  • Utfylt sjøareal med 40 mål
  • Nytt grøntområde (friareal) ytterst på Revet
  • Oppgradering av areal og infrastruktur m.m. 
 • Bygg: 9 millioner
  • Nytt 1.500 m2 lager/terminalbygg for stykkgods
 • Kraner: 8 millioner
  • Overtakelse av 104-tonns mobilkran (etter leasing)
  • Oppgradering av gantrykrana m.m.
 • Båthavner: 6,5 millioner
  • Diverse tiltak i Stavern båthavn (4,5 M)
  • Diverse tiltak i øvrige båthavner (2,0 M)  
 • Øvrige tiltak: 1,5 millioner
  • Ny arbeidsbåt
  • IT m.m.  

Følg denne linken for å lese nærmere om gjennomførte prosjekter på Revet og videre planer for utvikling av Larvik Havn.
 

 

 • Larvik igjen nummer 2

  Tall fra Statistisk Sentralbyrå over landets containertrafikk for andre kvartal i år, viser at Larvik Havn igjen er landets nest største containerhavn. Totalt 173.400 TEUs ble transportert over norske havner, en økning på 2 prosent fra 2011.

  Med 16.960 TEUs (20 fots containerenheter) i andre kvartal 2012, ble Larvik Havn nummer to i Norge etter Oslos 51.494 TEUs. Samlet vekst i det norske markedet utgjorde 2 prosent - eller 3.100 TEUs - mot fjorår. Larvik oppnådde tilnærmingsvis samme volum som året før.

  Oslofjorden, det vil her si fra Grenland havn i vest til Borg havn i øst, sto for 109.300 TEUs (63 %) av all containertrafikk i Norge. Grenland og Drammen hadde størst volumvekst mot fjorår, mens det var relativt mindre endringer for de øvrige havnene rundt fjorden.

  Godsmengden i containere økte med 3 prosent til ialt 1,27 millioner tonn gods. Av dette utgjorde Oslos andel 25,3 prosent, Larvik 13,8 prosent og Kristiansand 8,5 prosent. Nesten halvparten av landets samlede godsvolum i container i andre kvartal 2012 ble altså fraktet over disse tre havnene. 

  21.11.2012 Knut Jørgen Solheim Heum (tekst).

    

 • Vekst i godsvolumer over Larvik Havn

  Ved utgangen av tredje kvartal er det lastet og losset i alt 1,7 millioner tonn gods over Larvik Havn, en økning på 27 prosent fra 2011. Containertrafikken utgjorde 47.800 TEUs i samme periode.

  Totalt 321 skipsanløp ble registrert i tredje kvartal, en økning på 4 prosent fra i fjor, og 9 prosent flere anløp sammenlignet med kvartalet før. Ved utgangen av tredje kvartal utgjør antall akkumulerte anløp 906, en nedgang på 2 prosent eller 14 anløp sammenlignet med 2011. Trekkes ferjetrafikken ut, er nedgangen på 4 prosent og er relatert til innenrikstrafikk. (Utenriks viser isolert sett en vekst på 11 prosent eksklusiv ferje).

  Godsomsetningen over havna i tredje kvartal økte med 23 prosent fra 2011 til i alt 571.700 tonn. Dette er 2 prosent lavere enn godstrafikken i andre kvartal. Totalt 1,66 million tonn gods er fraktet over Larvik Havn i årets første ni måneder, noe som er en økning på 27 prosent (0,36 mill. tonn) fra i fjor. Steineksporten står i hovedsak for denne veksten, samt noe økt import.

  Totalt 47.800 TEUs (20 fots containerenheter) er lastet/losset over Larvik Havn per september, dette er 6 prosent færre containere enn i fjor. Importcontainere sto for 11.100 TEUs (+ 17 % fra 2011) og eksport 19.700 TEUs (- 14 %). Containerne fraktet i alt 512.000 tonn gods (- 3 %). 17.000 TEUs – 36 prosent av samlet containertrafikk – var tomme containere (deponireguleringer).

  Eksport av skrotstein og grus har økt med hele 139 prosent og blokkstein i bulk over Kanalkaia med 16 prosent etter ni måneders virksomhet. Denne trafikken sto for i alt 641.600 tonn (eksklusiv granitt i container ), mot 287.400 tonn i samme periode i fjor. Steintrafikken svinger som kjent en god del blant annet i forhold til antall pågående kystsikringsprosjekter i England og på Kontinentet, markedssituasjonen for granitt i utlandet med videre.

  Vekst for gods på lastebiler og semitrailere med Color Line mot fjorår utgjør 2 prosent ved utgangen av september. Cargotrafikken sto for 418.700 tonn, fordelt på 64.400 fraktenheter. 667.400 ferjepassasjerer reiste over Larvik Havn i løpet av årets ni første måneder, en vekst på 7 prosent fra 2011.

  17.10.2012 Knut Jørgen Solheim Heum (tekst og foto). 

 • Stor deltakelse på "Velg Sjøveien" i Larvik!

  Hele 140 deltakere møtte opp på konferansen "Velg Sjøveien", som ble arrangert på Farris Bad i Larvik 25. september.

  Det var en stor og bredt sammensatt forsamling som kom til Farris Bad tirsdag 25. september for å høre nærmere om sjøtransportens fortrinn som miljøvennlig og konkurransedyktig transportform.

  Konferansen startet med omvisning på Revet, hvor man kunne komme om bord i et containerskip, gå opp i havnekranene eller besøke "Velg Sjøveien"-containeren. Deretter var det åpning av konferansen ved havnedirektør Jan Fredrik Jonas og ordfører i Larvik, Rune Høiseth. Programmet besto videre av interessante foredrag fra rederier, skipsmeglere og vareeiere og det hele ble avsluttet med en paneldebatt.2

  26.09.12 Knut Jørgen Solheim Heum (tekst og foto).

  Noen bilder fra konferansen:
   

   
  Over: "Velg Sjøveien"-containeren har ankommet Larvik Havn.   Over: Innsiden på "Velg Sjøveien"-containeren.
       
   
  Over: Mange konferansedeltakere ble med på omvisningen på Revet.   Over: Åpning ved havnedirektør Jan Fredrik Jonas.
       
   
  Over: Åpning ved ordfører i Larvik, Rune Høiseth.   Over: Christian Amundrød, Unifeeder Norway AS.
       
   
  Over: Stor interesse for konferansen "Velg Sjøveien" i Larvik.   Over: Paul Lorck-Olafsen, MSC Norway AS.
       
   
  Over: Thomas Arbo Høeg, Ths Arbo Høeg AS.   Over: Paneldebatt ledet av Kenneth Lindquist, LTL.

   

 • Vellykket årsmøte for havneforeningen

  Norsk Havneforening avholdt sitt årsmøte i Drammen i begynnelsen av september. Dag Sem fra Oslo Havn KF ble gjenvalgt som styreleder. Knut Anvik fra havnestyret i Larvik ble valgt som varamedlem til styret.

  Norsk Havneforening avholdt sitt årsmøte i Drammen 5. til 7. september 2012. Drammen Havn ønsket sine havnekollegaer velkommen til årsmøtet med en Get together-samling i deres nye storstue Skur 1.

  Selve årsmøtet fant sted første halvdel av torsdagen. På årsmøtet ble foreningens vedteker endret, som blant annet åpner opp for at private havner kan bli observatørmedlemmer.

  Etter årsmøtet var det en faglig sesjon om ISPS, PIANC og status for svoveldirektivet. Videre presenterte statssekretær Kristine Gramstad regjeringens og departementets arbeid med nærskipsfartsstrategien, mens avdelingsleder Thor Vartdal fra Kystverket redegjorde for arbeidet med NTP.

  Siste dag av årsmøtet var viet spørsmålet om havnestruktur/havneorganisering. Direktør i Norsk Havneforening, Arnt-Einar Litsheim, åpnet sesjonen ved å vise til at det diskuteres havnestruktur i både markedet og politikken. Olav Eidhammer fra Transportøkonomisk Institutt (TØI) redegjorde for hvordan debatten har artet seg i Norge og Europa, mens Christian Amundrød fra Unifeeder fulgte opp med markedets synspunkter. Temaet ble avsluttet med en paneldebatt.

  Dag Sem, direktør for terminalavdelingen i Oslo Havn KF, ble gjenvalgt som leder av Norsk Havneforening for nye to år. Larvik Havn KF ble representert i styret gjennom varamedlem Knut Anvik (Larvik Havnestyre).

  20.09.2012 Knut Jørgen Solheim Heum (tekst). Foto: Arnt-Einar Litsheim, Norsk Havneforening. Kilde: Norsk Havneforening.

  Link: Aktuelle nyhetsartikler hos Norsk Havneforening

  Bilder fra årsmøtet i Drammen (foto ved Norsk Havneforening):

   
  Over: Statssekretær Kristine Gramstad.   Over: Forsker Olav Eidhammer, Transportøkonomisk Institutt.
       
   
  Over: Bilde fra salen.   Over: Prosjektleder Rolf Aarland i Sjøtransportprosjektet.
       
   
  Over: Styreleder i Norsk Havneforening, Dag Sem.   Over: Paneldebatt. Fra venstre:
  - Christian Amundrød (Unifeeder),
  - Erling Sæther (NHO Logistikk og Transport),
  - Olav Eidhammer (Transportøkonomisk Institutt),
  - Thor Thingbø (Sandnes Havn KF),
  - Arnt-Einar Litsheim (Norsk Havneforening).

   

   

 • Nyhetsarkiv 2013

  Oversikt over årets nyhetsartikler fra Larvik Havn KF.

  Her finner du de siste publiserte nyhetsartiklene (sortert med nyeste artikkel øverst):

  15.02.13  FØRSTE MØTE I PROSJEKT "HELHETSPLAN LARVIK ØST"
  Tirsdag 12. februar ble det første referansegruppemøtet i det nye prosjektet med å utvikle en helhetsplan for Larvik Havn arrangert.
  Les mer


  14.02.13  HELHETSPLAN LARVIK HAVN 2020
  Larvik Havn KF har startet opp et planleggingsarbeid med tittelen "Larvik Havn 2020".
  Les mer  20.01.13  NY REKORD I GODSOMSETNING!
  Totalt 2,14 millioner tonn gods ble fraktet over Larvik Havn i 2012. Dermed ble den gamle rekorden fra 2008 passert med 80.000 tonn.
  Les mer  LINK - NYHETSARKIV 2012

  LINK - NYHETSARKIV 2011

  LINK - NYHETSARKIV 2010

  LINK - NYHETSARKIV 2009

  LINK - NYHETSARKIV 2008
   

 • Veksten i godstrafikken fortsetter

  1,1 millioner tonn gods ble lastet og losset over Larvik Havn i første halvår 2012, en økning på 29 prosent fra fjorår. Steineksporten sto for størsteparten av godsveksten.

  Totalt 295 skipsanløp ble registrert i andre kvartal, en nedgang på 5 prosent fra i fjor, men en økning på 2 prosent fra kvartalet før. For første halvår utgjør antall anløp 585, en nedgang på 4 prosent eller 26 anløp sammenlignet med 2011.

  Trekkes ferjetrafikken ut, er imidlertid nedgangen på 8 prosent og er relatert til innenrikstrafikk. (Utenriks viser isolert sett en vekst på 15 prosent eksklusiv ferje).

  Godsomsetningen over havna i andre kvartal økte med 35 prosent fra 2011 til i alt 574.300 tonn. Dette er 13 prosent høyere enn i årets første kvartal. Totalt 1,1 million tonn gods er fraktet over Larvik Havn i første halvår 2012, noe som er en økning på 29 prosent (0,25 mill. tonn) fra i fjor. Steineksporten står for størsteparten av denne veksten.

  I første halvår ble 32.700 TEUs (20 fots containerenheter) lastet/losset over Larvik Havn, dette er 3 prosent færre containere enn i fjor. Importcontainere sto for 7.700 TEUs (+ 22 % fra 2011) og eksport 13.500 TEUs (- 11 %). Containerne fraktet i alt 342.300 tonn gods (+ 1 %). 11.500 TEUs – 35 prosent av samlet containertrafikk – var tomme containere (deponireguleringer).

  Eksport av skrotstein og grus økte med hele 154 prosent og blokkstein i bulkskip over Kanalkaia med 34 prosent i første halvår. Denne trafikken sto for i alt 401.800 tonn (eksklusiv granitt i container), mot 169.300 tonn i samme periode i fjor. Steintrafikken svinger som kjent en god del blant annet i forhold til antall pågående kystsikringsprosjekter på Kontinentet, markedssituasjonen for granitt i utlandet med videre.

  Vekst for gods på lastebiler og semitrailere med Color Line utgjør 3 prosent i første halvår til i alt 276.300 tonn, fordelt på 42.300 fraktenheter. 352.800 ferjepassasjerer reiste over Larvik Havn i løpet av årets seks første måneder, en vekst på 6 prosent fra 2011.

  13.07.12 Knut Jørgen Solheim Heum (tekst og foto). 

 • Nr. 2 i Norge

  Larvik Havn befestet sin posisjon som landets nest største containerhavn i 2011, viser statistikk publisert av Statistisk Sentralbyrå 29. mai i år. Totalt 691.200 TEUs ble fraktet over norske havner, en vekst på 5 prosent fra 2010.

  Med 68.821 registrerte containere hos Statistisk Sentralbyrå, ble Larvik Havn nummer 2 i Norge etter Oslos 208.808 TEUs (20 fots containerenheter). Det norske markedet økte med 5 prosent til i alt 691.170 TEUs, mens Larvik hadde en vekst på 18 prosent - eller 10.700 TEUs - fra 2010.

  Etter Oslo og Larvik, fulgte Moss (61.768), Ålesund (61.221) og Kristiansand (39.767) på de neste plassene.

  Containerne fraktet i underkant av 5,1 millioner tonn gods over norske havner i 2011, mot 4,9 millioner året før. 

  Oslofjorden, det vil her si havnene fra Grenland havn i vest til Borg havn i øst, sto for 422.000 TEUs av all containertrafikk i Norge. Samlet markedsandel økte fra 58,5 prosent til 61,0 prosent for Oslofjordhavnene, mens volumvekst fra 2010 utgjorde 10 prosent.

  05.06.12 Knut Jørgen Solheim Heum (tekst). Foto: Fred Arne Sørum.

 • VELG SJØVEIEN

  Aktørene innen sjøtransport har samlet seg for å gjøre det mer attraktivt for deg å transportere varene dine til sjøs. Tirsdag 25. september arrangeres konferansen her i Larvik!

  Kampanjen Velg sjøveien starter i Narvik i dag 10. mai.

  Når du sender varene dine sjøveien, er det et velfungerende samarbeid mellom havner, rederier og speditører som gjør at du får varene levert til avtalt tid og sted. Nå har alle disse aktørene gått sammen om en felles markedsføringskampanje.

  Du kan følge kampanjen på www.velgsjøveien.no, på Facebook og på
  Twitter @sjovei.


  Hva dreier det seg om?

  Unike behov
  Vi som jobber med sjøtransport vet at du har unike logistikkutfordringer og at vårt tilbud må tilpasses dine behov. Derfor har vi som jobber med sjøtransport gått sammen om kampanjen ”Velg sjøveien”. Vi vil bokstavelig talt reise kysten rundt for å høre hvordan vi kan gjøre det mer attraktivt for deg å frakte dine varer til sjøs.

  Fagkonferanser
  Vi skal arrangere logistikkonferanser i 15 ulike havner fra mai til oktober. Her vil du høre erfaringer fra bedrifter i din region som benytter sjøtransport allerede. Du vil også få møte rederier og speditører som kan bidra til å løse akkurat ditt logistikkbehov. I tillegg vil du møte kolleger som er opptatt av akkurat det samme som deg – god logistikk.

  Ønsker innspill
  Vi som jobber med sjøtransport til daglig, vet at sjøveien har mange fordeler. Det er rimelig, pålitelig og miljøvennlig transport av varer. Vi ønsker imidlertid å gi deg et enda bedre tilbud enn vi gjør i dag. Derfor håper vi du kommer på en av konferansene våre og hjelper oss å forstå hva som skal til for at akkurat du skal velge sjøveien for dine varer.

  Felles interesser
  Både i Europa og her hjemme i Norge har myndighetene en målsetting om at mer gods skal fraktes på sjøen fordi det er mer miljøvennlig enn landeveien. Vi er overbeviste om at bedriftene og samfunnet har felles interesser på dette området: Mer gods bør gå sjøveien. Det blir billigere for vareeier og bedre for miljøet.  Oppdatert 25.09.12:
  Tirsdag 25. september 2012 ble konferansen arrangert i Larvik! Se link her

   

 • Vekst på 23 prosent i første kvartal

  Godsomsetningen i Larvik Havn økte med 23 prosent i første kvartal 2012. I alt 0,5 millioner tonn gods ble fraktet over havna, mens containertrafikken utgjorde 15.700 TEUs.

  Totalt 289 skipsanløp ble registrert i første kvartal, en nedgang på 4 prosent (12 anløp) fra i fjor. Trekkes ferjetrafikken ut, er imidlertid nedgangen på 15 prosent og er relatert til innenrikstrafikk. (Utenriks viser isolert sett en vekst på 15 prosent eksklusiv ferje).

  Godsomsetningen over havna økte med 23 prosent (95.000 tonn) fra 2011 til i alt 507.600 tonn i årets første kvartal. Denne veksten i lastemengder ligger i steineksport og ferjetrafikk.

  Container
  I første kvartal ble 15.700 TEUs (20 fots containerenheter) lastet/losset over Larvik Havn, dette er 6 prosent (1.100 TEUs) færre containere enn i fjor. Importcontainere sto for 2.900 TEUs (- 6 % fra 2011) og eksport 7.100 TEUs (- 9 %). Resterende trafikk på 5.700 TEUs var tomdeponiregulering (- 3 %).
  Containerne fraktet i alt 167.000 tonn gods (+ 1 %).

  Stein
  Eksport av skrotstein og grus økte med 66 prosent og blokkstein over Kanalkaia med 54 prosent. Denne trafikken sto for i alt 174.800 tonn (eksklusiv stein i container ), mot 106.000 tonn i samme kvartal i fjor.
  Steintrafikken varierer som kjent en god del blant annet i forhold til antall kystsikringsprosjekter på Kontinentet og markedssituasjonen for granitt i utlandet.

  Ferje
  Gods på lastebiler og semitraller med Color Line økte med 18 prosent i årets første kvartal til i alt 136.000 tonn fordelt på 20.500 fraktenheter.
  I alt 166.800 ferjepassasjerer reiste over Larvik Havn i løpet av årets tre første måneder, en vekst på 8 prosent fra 2011.

  25.04.12 Knut Jørgen Solheim Heum (tekst og foto).
   

 • Stabil containertrafikk i tredje kvartal

  Det ble lastet og losset totalt 173.500 TEUs over norske havner i tredje kvartal 2011, en nedgang på 1,8 prosent sammenlignet med året før. Containerne fraktet i alt 1,25 millioner tonn gods.

  Totalt 173.500 TEUs (20 fots containerenheter) ble ifølge Statistisk Sentralbyrå i melding av 28.02.2012 fraktet over norske havner i fjorårets tredje kvartal, mot 176.700 året før. Med 53.700 TEUs var Oslo landets største containerhavn, etterfulgt av Ålesund (17.600) og Larvik (17.000).

  Havnene i Oslofjorden (Grenland i vest til Borg i øst) sto for 61 prosent av totalmarkedet. Oslofjordmarkedet økte med 5 prosent fra samme kvartal i 2010. Drammen hadde størst vekst (+35 %), mens Borg på den andre siden falt med 8 prosent.

  Containertrafikken over Larvik Havn økte med 3 prosent, noe som ga en markedsandel på 9,8 prosent målt av det norske markedet (9,4 % i 2010) - og 16,1 prosent andel av trafikken i Oslofjorden (16,4 % i 2010).

  13.03.12 Knut Jørgen Solheim Heum (tekst og foto).

Viser fra 71 til 80 av totalt 160 artikler

LARVIK HAVN KF

Havnegata 5, 3263 Larvik
Postboks 246, 3251 Larvik

Telefon: (+47) 33 16 57 50
e-post: post@larvik.havn.no


 

UN/LOCODE:
NOLAR

Posisjon (Revet):

59° 2'25''N  (59.04028 Lat)
10° 2'50''E  (10.04722 Long)