Deltar på viktig logisikkonferanse

Larvik Havn deltar på den store konferansen "Transport og Logistikk 2010" på Gardermoen 18. til 19. oktober.

Konferansen arrangeres i et samarbeid mellom Norsk Industri, Logistikk- og Transportindustriens Landsforening, Logistikkforeningen.no, Norsk Havneforening og Norsk Logistikkbarometer og er den viktigste konferansen for næringen. "Transport og Logistikk 2010" strekker seg over dagene 18. og 19. oktober. Over 600 er påmeldt på konferansen så langt, som arrangeres på Clarion Hotel Oslo Airport på Gardermoen.

Sentrale temaer er blant annet trender og utfordringer i logistikkbransjen, lønnsomhet og effektiv prosjektlogistikk, nasjonal transport og samferdselsansvaret med mer. Konferansen avsluttes med en stor samferdselspolitisk paneldebatt.

Mange havner deltar på konferansen, og Larvik Havn KF har egen stand i utstillerområdet.

Link til konferansen: www.konferanse.info

15.10.10 Knut Jørgen Heum (tekst).

LARVIK HAVN KF

Havnegata 5, 3263 Larvik
Postboks 246, 3251 Larvik

Telefon: (+47) 33 16 57 50
e-post: post@larvik.havn.no


 

UN/LOCODE:
NOLAR

Posisjon (Revet):

59° 2'25''N  (59.04028 Lat)
10° 2'50''E  (10.04722 Long)