Endring av ISPS-gebyr

Fra og med 1. juli endres prisene for ISPS-gebyr for alle varer over Larvik Havn. Prisøkningen skyldes økte kostnader til havnesikkerhet.

I løpet av våren 2008 er det påløpt betydelige ekstra kostnader til ISPS-tiltak i Larvik Havn på grunn av behov for ekstra vakthold og bemanning av gate til containerhavna.

Fra og med 1. juli gjelder følgende ISPS-gebyr (tidligere pris i parantes): 

  • Containere med varer: Kr. 30,- pr. container (10,-)
  • Tomme containere: Kr. 10,- pr. container (10,-). NB! Endret 11.11.08 fra 30,- til 10,-
  • Grus/skrotstein: Kr. 0,20 pr. tonn (0,10)
  • Andre varer: Kr. 0,75 pr. tonn (0,35).  

Larvik Havn KF beklager de eventuelle ulemper prisøkningene medfører havnas kunder og brukere.

31.07.08 Knut Jørgen Heum. Oppdatert 19.11.08

LARVIK HAVN KF

Havnegata 5, 3263 Larvik
Postboks 246, 3251 Larvik

Telefon: (+47) 33 16 57 50
e-post: post@larvik.havn.no


 

UN/LOCODE:
NOLAR

Posisjon (Revet):

59° 2'25''N  (59.04028 Lat)
10° 2'50''E  (10.04722 Long)