Et godt halvår for Larvik Havn

Samlet godsomsetning økte med 8 prosent over Larvik Havn første halvår 2010. Med 27.500 TEUs endte antall containere litt over 2009-nivå til tross for lengre perioder med streik i våres.

Totalt 306 skipsanløp ble registrert i andre kvartal, en økning på 4 prosent (13 anløp) fra første kvartal, men en nedgang på 10 prosent (33 anløp) sammenlignet med fjorårets andre kvartal.
Akkumulert for første halvår utgjør antall skipsanløp 599, en nedgang på 6 prosent i forhold til i fjor. Trekkes ferjetrafikken ut, er nedgangen på 14 prosent for øvrig trafikk.

Samlet godsomsetning over havna økte med 38 prosent (138.800 tonn) fra første kvartal, og er på samme nivå som fjoråret.
Totalt 0,87 millioner tonn gods er skipet over havna ved utgangen av første halvår, en økning på 8 prosent fra 2009. Trafikkutvikling eksklusiv skrotsteineksport, som har både store – og tidsmessig varierende volumer – tilsier imidlertid uendret situasjon mot fjorår. Dersom også ferjevolumene trekkes ut av statistikken, står vi igjen med en mindre svikt på 4 prosent for øvrig varetrafikk.

I andre kvartal ble 13.700 TEUs (20 fots containerenheter) lastet/losset over havna, dette er like mange som i første kvartal, men en nedgang på 6 prosent (900 containere) fra andre kvartal i fjor. Streikene i transport- og offentlig sektor i våres utgjør en viktig faktor her.
Statistikken viser totalt 27.500 TEUs per 30.06.2010, noe som noen få containere flere enn i 2009 hvor året startet svakt. Tomtrafikken inn/ut over havna viser en vekst på 2 prosent, mens antall importcontainere med varer har økt med 7 prosent. Eksportcontainere har imidlertid falt med 3 prosent sammenlignet med fjorår.

For steineksporten ligger skrotstein (storstein/armour rock), med 231.800 tonn per juni, 39 prosent over 2009-nivå, og er tilbake på et trafikkmessig normalnivå. Blokkstein i hellaster over Kanalkaia har falt med 5 prosent ned til i alt 22.400 tonn, mens blokkstein eksportert i container fortsetter å øke og kan vise til en vekst på 23 prosent sammenlignet med fjorår til i alt 118.000 tonn i perioden.

Antall ferjepassasjerer utgjorde 344.900 (+2 %) og antall bilenheter 140.300 (+3 %) ved utgang av halvåret 2010. Color Lines vellykkede SuperSpeed-konsept fra det nye ferjeterminalanlegget på Revet fortsetter dermed å øke over Larvik Havn.

Link: Statistikkoversikter

23.07.10 Knut Jørgen Heum (tekst og foto).
 

LARVIK HAVN KF

Havnegata 5, 3263 Larvik
Postboks 246, 3251 Larvik

Telefon: (+47) 33 16 57 50
e-post: post@larvik.havn.no


 

UN/LOCODE:
NOLAR

Posisjon (Revet):

59° 2'25''N  (59.04028 Lat)
10° 2'50''E  (10.04722 Long)