Fakta om Larvik Havn

Larvik Havn hadde 1262 skipsanløp i 2017. Larvik Havn KF er heleid av Larvik kommune. Foretaket omsatte i 2017 for 64,7 millioner. 73 105 containerenheter ble lastet og losset over Larvik Havn i 2017. Color line fraktet i 2017  674.619 passasjerer og 82.000 TEUs (containerenheter). Total lastemengde gods i 2017 var 2 384 975 tonn.

 • Larvik Havn fikk i fjor et årsresultat på 11 millioner kr. Bedriftsmodellen gjør at overskudd tilbakeføres som egenkapital i bedriften, og ikke til eieren, Larvik kommune. Rundt 70% av alle fulle containerne som blir lastet og losset over havnen er eksportvarer. Havnen gir viktige ringvirkninger for lokalt næringsliv og lokal sysselsetting.
 • Det er et realistisk grunnlag for betydelig vekst i trafikken og aktiviteten, hvilket betyr at havnen vil bli mer og mer essensiell som et bankende hjerte for lokalt næringsliv i Vestfold, Telemark - og for næringsliv på hele Østlandet.
 • Vestfold fylkeskommune definerer Larvik Havn som hovedhavnen i fylket. Å være et foretrukket logistisk knutepunkt på Oslofjordens vestside er en sentral del av Larvik Havns visjon.
 • Larvik Havn tilstreber å være en moderne og attraktiv havn, en havn som er viktig for Larvik og som tar flere typer miljøhensyn.

 • Arbeidet med å være en så miljøvennlig og støysvak havn som mulig er til daglig et fokus for alle som jobber i havneområdet. Larvik Havn tar alle henvendelser fra folk som føler seg rammet av støy alvorlig. Havnen foretar hyppige støymålinger og jobber, kontinuerlig, med å begrense støynivået til et absolutt minimum.
 • Det ble totalt eksportert rundt 700 000 tonn stein over Larvik Havn i 2017.
 • Rederiene MSC, Unifeeder og Seago Line opererer ukentlige containerlinjer mellom Larvik og europeiske havner.
 • Larvik havns områder: 50 dekar terminal- og kaiareal, 60 dekar terminalareal for Color Line (inkl. 5 700m2 terminalbygg,) 29 dekar: Kanalkaia, 6 dekar: Svartebukt.
 • Larvik havn har også småbåthavner ved Skottebrygga, Vadskjæret, Helgeroa, Nevlunghavn, Stavern, Nedre og Øvre Lågen, Vestre Hølen, Ula og Kjerringvik. Gjestehavner: Helgeroa, Nevlunghavn og Stavern.

ÅRSVERK KNYTTET TIL LARVIK HAVN

- Antall årsverk direkte knyttet til Larvik Havn

 • Greencarrier Shipping & Logistics AS - 80 (Lagerhåndtering for bl.a. Megaflis.)
 • Color Line AS - 60 (terminal Larvik)
 • Color Line AS, Superspeed - 170 (ansatte om bord.)
 • Larvik Havn KF - 16
 • Larvik Stuerkontor AS - 12 (Bryggesjauere/laste- og lossearbeid.)
 • Larvik Containerterminal AS - 10 (Håndterer containere med truck. Eies 80% av Greencarrier og 20% av SeaFront.)
 • Containertransport Larvik AS - 15 (frakter containere til kunden)
 • Seafront Logistics AS - 15 
 • Thoresen transport AS - 15
 • Larvik Havnesenter AS - 1
 • Felleskjøpet AS - 7
 • Christoffersen Transport AS - 5
 • Bekkelund & Knutsen AS - 5
 • Larvik grensekontrollstasjon - 4
 • Sum - 412

LARVIK HAVN KF

Havnegata 5, 3263 Larvik
Postboks 246, 3251 Larvik

Telefon: (+47) 33 16 57 50
e-post: post@larvik.havn.no


 

UN/LOCODE:
NOLAR

Posisjon (Revet):

59° 2'25''N  (59.04028 Lat)
10° 2'50''E  (10.04722 Long)