Ferje 2008: Nedgang i totalmarked - Larvik økte med 60 prosent

Totalmarkedet for gods med ferjer til/fra Norge og utlandet gikk ned med 11 prosent i 2008. Alikevel ble det en vekst på over 60 prosent for Larviks del i samme periode.

Totalt 2,15 millioner tonn gods ble fraktet med lastebiler, godstilhengere og semitraller mellom norske havner og utlandet i 2008. Dette utgjorde en nedgang på 11 prosent sammenlignet med året før. Til sammenligning ble det fraktet over dobbelt så mye gods i containere i samme periode (4,76 mill. tonn i 2008).

Oslo Havn hadde som største havn 37,8 prosent av samlet cargotrafikk med utenlandsferjer og Kristiansand 24,2 prosent. Larvik ble nummer 3 med en markedsandel på 16,4 prosent, noe som var opp fra tidligere 9,1 prosent i 2007.

Av ferjehavnene rundt Oslofjorden og ned til Kristiansand, var det kun Larvik og Kristiansand som hadde økning mot fjorår; henholdsvis hele 61 og 27 prosent. I begge havner satte Color Line som kjent inn storsatsingen SuperSpeed på Hirtshals i løpet av første halvår 2008. Øvrige ferjehavner i samme region hadde alle nedgang i cargotrafikk med ferjer.

6,1 millioner reiste med ferjer mellom Norge og resten av Europa i fjor, en nedgang på 4 prosent fra året før. Med 32 prosent økning hadde Larvik størst vekst i denne persontrafikken, og ble med 608.000 passasjerer landets fjerde største ferjehavn etter Oslo (2,4 mill.), Kristiansand (1,3 mill.) og Sandefjord (1,2 mill.).

15.06.09 Knut Jørgen Heum (tekst og foto).

Kilde: Statistisk Sentralbyrå.

LARVIK HAVN KF

Havnegata 5, 3263 Larvik
Postboks 246, 3251 Larvik

Telefon: (+47) 33 16 57 50
e-post: post@larvik.havn.no


 

UN/LOCODE:
NOLAR

Posisjon (Revet):

59° 2'25''N  (59.04028 Lat)
10° 2'50''E  (10.04722 Long)