Ferje fortsetter økningen - container stabil

Fra oppadgående kurver i årets andre kvartal, faller trafikktallene i tredje kvartal noe tilbake igjen. Ferjetrafikken kan imidlertid fortsatt vise til betydelig vekst - og på containersiden er volumsvigningene mindre merkbare.

Antall ferjepassasjerer utgjorde 608.000 (+23 % fra 2008) og antall bilenheter 237.000 (+46 %) ved utgang av tredje kvartal og henger sammen med Color Lines storsatsing på Revet og SuperSpeed-konseptet. Spesielt godstrafikken kan vise til kjempeøkning – nesten dobbelt så mange lastebiler, godstilhengere og semitraller er fraktet til/fra Danmark sammenlignet med fjoråret.

I tredje kvartal ble 13.200 TEUs (20 fots containere) lastet/losset over havna, dette er 9 prosent (1.400 containere) færre enn i andre kvartal, og en nedgang på 4 prosent fra tredje kvartal i fjor.
Statistikken viser totalt 40.600 TEUs per 30.09.09, noe som er 3 prosent lavere enn 2008. Tomtrafikken bidrar isolert positivt (+548 containere); antall importcontainere med varer har falt med 20 prosent mens eksporten er 1 prosent høyere enn fjorår.

Samlet godsomsetning over havna gikk ned med 19 prosent (96.000 tonn) fra andre kvartal, og er 29 prosent lavere enn samme kvartal i fjor. Nedgangen skyldes hovedsakelig svakere skrotsteineksport.
Totalt 1,2 millioner tonn gods er skipet over havna ved utgangen av september, en nedgang på 24 prosent fra 2008. Trafikkutvikling eksklusiv skrotsteintrafikk utgjør imidlertid en vekst på 6 prosent mot fjorår, men dersom også ferjevolumene trekkes ut, står vi igjen med svikt på 14 prosent for resterende varetrafikk.

Containergods har ved utgangen av årets ni første måneder samlet sett sunket med 7 prosent (36.000 tonn) sammenlignet med fjoråret; endring for blokkstein eksportert i container utgjør isolert +1 prosent og øvrig containergods -12 prosent. Retningsbalansen for containergods var 19 prosent innførsel og 81 prosent utførsel (2008: 24 % og 76 %).

For steineksporten ligger skrotstein, med 214.000 tonn per september, 68 prosent under 2008-nivå for perioden, mens blokkstein i hellaster over Kanalkaia har falt med 38 prosent til i alt 45.000 tonn.

Totalt 328 skipsanløp ble registrert i tredje kvartal, en nedgang på 4 prosent (12 anløp) fra andre kvartal og en nedgang på 12 prosent sammenlignet med fjorårets tredje kvartal.
Akkumulert per tredje kvartal utgjør antall skipsanløp 969, en økning på 2 prosent i forhold til i fjor. Trekkes ferjetrafikken ut, har vi imidlertid en nedgang på 19 prosent for øvrig skipstrafikk. 

21.10.09 Knut Jørgen Heum (tekst og foto).

Link: Statistikkoversikter

 

 

LARVIK HAVN KF

Havnegata 5, 3263 Larvik
Postboks 246, 3251 Larvik

Telefon: (+47) 33 16 57 50
e-post: post@larvik.havn.no


 

UN/LOCODE:
NOLAR

Posisjon (Revet):

59° 2'25''N  (59.04028 Lat)
10° 2'50''E  (10.04722 Long)