Forskrift om anløpsavgift - Høring

Larvik Havn KF sender med dette på høring revidert forslag til ny lokal forskrift om anløpsavgift for budsjettåret 2014.

Lokal forskrift vil fastsettes med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann (Havne- og farvannsloven) § 25 og forskrift 20.12.2010 nr. 1762: Forskrift om kommunenes beregning og innkreving av anløpsavgift.

Høringsfristen er satt til 6. November 2013.

Se høringsbrev og forslag til revidert forskrift nedenfor:

Høringsbrev - Forskrift om anløpsavgift 2014

Høringsdokument - Forskrift om anløpsavgift 2014

16.10.13 Knut Jørgen Solheim Heum (tekst).
 

LARVIK HAVN KF

Havnegata 5, 3263 Larvik
Postboks 246, 3251 Larvik

Telefon: (+47) 33 16 57 50
e-post: post@larvik.havn.no


 

UN/LOCODE:
NOLAR

Posisjon (Revet):

59° 2'25''N  (59.04028 Lat)
10° 2'50''E  (10.04722 Long)