Første møte i prosjekt "Helhetsplan Larvik Øst"

Tirsdag 12. februar ble det første referansegruppemøtet i det nye prosjektet med å utvikle en helhetsplan for Larvik Havn arrangert. Cirka 20 personer fra næringslivet i det aktuelle planområdet deltok på idemyldringen.

Larvik Havn KF har startet opp et prosjekt for å utvikle en helhetsplan for Larvik Havn, "Helhetsplan Larvik Øst". Arbeidet utføres i samarbeid med konsulentfirmaet Rambøll AS. Planen dekker i utgangspunktet Øyakrysset og Sika-tomta i nord, industriområdet mot Lågen i øst, Revet i syd og fra Karistranda småbåthavn (med bebyggelse) langs Torstrands strandlinje i vest.

Grunnprinsippet i planprosessen er Menneskene, Havnen og Byen. Det hele skal munne ut i en konkret masterplan, som skal være et innspill til rullering av Larvik kommunes arealplan. Du kan lese mer om prosjektet her.

Som en del av å involvere interessentene i planområdet, ble det første referansegruppemøtet arrangert 12. februar. Agenda for møtet var innledningsvis generell informasjon om prosjektet og historiske betrakninger rundt havnas utvikling. Deretter ble forsamlingen inndelt i grupper, hvor man arbeidet nærmere med visjon for Larvik Øst og idemyldringer rundt hvordan Larvik øst kan se ut i fremtiden; hva er utfordringene og hvilke muligheter finnes (risiko og mulighetsanalyse).

Innspillene fra møtet blir et viktig bidrag i det videre prosjektarbeidet, som skal involvere interessenter, gjenboere og naboer gjennom vellag, samt fagpersoner innenfor vei, bane og sjø.

Link: Nyhetsartikkel i lokalavisa Østlands-Posten 12.02.2013

15.02.2013 Knut Jørgen Solheim Heum (tekst og foto).

 

LARVIK HAVN KF

Havnegata 5, 3263 Larvik
Postboks 246, 3251 Larvik

Telefon: (+47) 33 16 57 50
e-post: post@larvik.havn.no


 

UN/LOCODE:
NOLAR

Posisjon (Revet):

59° 2'25''N  (59.04028 Lat)
10° 2'50''E  (10.04722 Long)