Fortsatt nedgang i containermarkedet

Nasjonale trafikktall fra Statistisk Sentralbyrå viser at aktivitetsnivået i det norske containermarkedet fortsatt ligger et stykke under 2008-nivå. Totalt 142 tusen containere ble fraktet over havnene i årets andre kvartal, en nedgang på 15 prosent fra året før.

Antall containere gikk ned med 1 prosent fra forrige kvartal til ialt 141.800 TEUs (20 fots containere) i årets andre kvartal, viser nylig publiserte tall fra Statistisk Sentralbyrå. I forhold til fjorår var dette en nedgang på 15 prosent eller 24.500 TEUs. Tre største havner i landet var Oslo (44.700), Larvik (14.900) og Moss (11.300). 

Havnene rundt Oslofjorden (Grenland til Østfold) sto til sammen for 62 prosent av totalmarkedet. Blant disse havnene hadde kun Drammen vekst mot fjorår (+24%), mens Larvik (-4%) og Borg (-9%) hadde minst nedgang. Sett opp mot første kvartal, hadde Drammen en økning på 30 prosent og Larvik 15 prosent.

Godsmengde i containere utgjorde 1,06 millioner tonn i andre kvartal 2009, en nedgang på 17 prosent mot fjorår, men 5 prosent mer enn kvartalet før. Oslo (304.000) og Larvik (166.000) sto alene for 45 prosent av samlet containergodsfrakt, mens havnene rundt Oslofjorden til sammen kontrollerte 64 prosent av det norske markedet.

23.11.09 Knut Jørgen Heum (tekst og foto).

Link: Nasjonale statistikktabeller

Kilde: Statistisk Sentralbyrå     

LARVIK HAVN KF

Havnegata 5, 3263 Larvik
Postboks 246, 3251 Larvik

Telefon: (+47) 33 16 57 50
e-post: post@larvik.havn.no


 

UN/LOCODE:
NOLAR

Posisjon (Revet):

59° 2'25''N  (59.04028 Lat)
10° 2'50''E  (10.04722 Long)