Fortsatt nest størst

Nylig publiserte nasjonale statistikktall fra Statistisk Sentralbyrå viser at Larvik Havn fremdeles er landets nest største containerhavn. Det ble transportert 1 million tonn containergods over norske havner i årets første kvartal, en nedgang på 14 prosent fra året før.

Med 12.900 TEUs (20 fots containere) beholdt Larvik andreplassen (fra 2008) blant containerhavnene i Norge også i første kvartal 2009; bak Oslo (43.800), men foran Ålesund (12.700), Moss (12.000) og Borg (9.800). Tallene er hentet fra statistikk publisert av Statistisk Sentralbyrå 28. august i år. Totalt 143.100 TEUs ble fraktet over norske havner, en nedgang på 7 prosent eller 11.500 containere fra samme periode ifjor.

Blant havnene rundt Oslofjorden var Drammen og Borg eneste havner med vekst (henholdsvis 21 og 3 prosent), mens Larvik gikk tilbake med 6 prosent, Oslo 7 prosent, Moss 11 prosent og Grenland 61 prosent.

Målt i godsmengder sto Oslo med 273.000 tonn for 27 prosent av samlet fraktet containergods i Norge i første kvartal 2009. De fire neste havnene var Larvik (127.000), Ålesund og Borg (begge 81.000) og Kristiansand (69.000). Sammenlignet med 2008 var det en nedgang på 14 prosent for transportert containergods - altså dobbel så stor nedgang som i antall containere.

01.09.09 Knut Jørgen Heum (tekst og foto).

Link: Nasjonale statistikktabeller

Link: Artikkelen om Larvik Havn containerhavn

LARVIK HAVN KF

Havnegata 5, 3263 Larvik
Postboks 246, 3251 Larvik

Telefon: (+47) 33 16 57 50
e-post: post@larvik.havn.no


 

UN/LOCODE:
NOLAR

Posisjon (Revet):

59° 2'25''N  (59.04028 Lat)
10° 2'50''E  (10.04722 Long)