Fortsatt trafikksvikt, men stabilisert containertrafikk

Statistikktallene for årets første kvartal viser dessverre fortsatt nedgang i trafikken over Larvik Havn på grunn av finanskrisen. Men containertrafikken har imidlertid tatt seg noe opp igjen sammenlignet med situasjonen ved årsskiftet.

Totalt 300 skipsanløp ble registrert i 1. kvartal, i utgangspunktet en økning på 6 prosent (18 anløp) sammenlignet med fjorårets første kvartal. Trekkes ferjetrafikken ut, har vi imidlertid en nedgang på 28 prosent (51 anløp) for øvrig trafikk over Larvik Havn.

Samlet godsomsetning over havna har gått ned med 32 prosent (142.700 tonn) fra 2008 til i alt 300.600 tonn. Størst nedgang viser bulktrafikken (derav skrotstein) med 82 prosent, mens containergods er redusert med henholdsvis 23 prosent (blokkstein i container) og 9 prosent (øvrige containervarer). Ferjegods kan vise til en økning på hele 120 prosent (ny og større ferje), mens øvrig stykkgodstrafikk har sunket med 70 prosent.

I 1. kvartal ble 12.800 TEUs lastet/losset over havna, dette er 2 prosent (270 containere) svakere enn i fjor. Tomtrafikken bidrar isolert positivt (+320 containere), mens antall importcontainere med varer har falt med 13 prosent og eksport med 3 prosent (til sammen -590 containere).

Containergods har samlet sett blitt redusert med 13 prosent (19.500 tonn) sammenlignet med fjoråret; endring for blokkstein eksportert i container utgjør isolert -23 prosent og øvrig containergods -9 prosent. Retningsbalansen for containergods var 20 prosent innførsel og 80 prosent utførsel (uforandret fra 2008).

For steineksporten ligger skrotstein, med 22.700 tonn pr. mars, 86 prosent under 2008-nivå for perioden, mens blokkstein i hellaster over Kanalen har falt med 75 prosent til i alt 11.200 tonn.

Antall ferjepassasjerer utgjorde 164.600 (+34 %) og antall bilenheter 62.200 (+80 %) ved utgang av kvartalet. Liten tvil om at Color Lines' storsatsing med SuperSpeed fra det nye ferjeterminalanlegget på Revet har slått an i markedet, med andre ord. Spesielt godstrafikken kan vise til betydelig økning og er nå i størrelsesorden 15 prosent over 2006-volumer (fra tiden med to ferjer i trafikk på Larvik Havn på det gamle ferjeanlegget i Indre Havn).

Ved trafikksammenligning mot fjorår er et viktig forhold at 2008 var et toppår, med samlet godsomsetning på over 2 millioner tonn og med rekordomsetning for containertrafikk og skrotsteineksport.

Følg denne linken for statistikksidene.

04.05.09 Knut Jørgen Heum (tekst og foto).
 

 

LARVIK HAVN KF

Havnegata 5, 3263 Larvik
Postboks 246, 3251 Larvik

Telefon: (+47) 33 16 57 50
e-post: post@larvik.havn.no


 

UN/LOCODE:
NOLAR

Posisjon (Revet):

59° 2'25''N  (59.04028 Lat)
10° 2'50''E  (10.04722 Long)