Aktivitet i Larvik Havn

Fortsatt vekst i godsvolumene i tredje kvartal

Ferske tall over trafikksituasjonen per tredje kvartal viser en solid vekst fra fjoråret. Innenfor container kan Larvik Havn gå mot et nytt rekordår.

Trafikken over Larvik Havn har gjennom 2018 vist en svært positiv trend. Ved utgangen av tredje kvartal er det lastet og losset i alt 1,86 millioner tonn, en oppgang på 4 prosent fra 2017. Veksten er relatert til økt containergods, bark/tømmer og steineksporten. 

Samlet containertrafikk står for 59.300 TEUs per september, dette er 8 prosent flere containere enn i 2017, som var et rekordår for Larvik HavnLarvik Havn tilbyr ukentlige anløp av containerlinjer til Hamburg, Bremerhaven, Rotterdam og Antwerpen.

Totalt 63.000 fraktenheter ble transportert med Color Line i årets ni første måneder, en vekst på 5 prosent fra året før. 586.000 ferjepassasjerer reiste over Larvik Havn, det var 1 prosent flere enn i samme periode i fjor. Dette gjør terminalen i Larvik til en av de største ferjehavnene i Norge på gods. Som følge av den gode trafikkutviklingen, økte Larvik Havn KFs omsetning med 3 prosent til i alt 50,9 millioner kroner per tredje kvartal.

LARVIK HAVN KF

Havnegata 5, 3263 Larvik
Postboks 246, 3251 Larvik

Telefon: (+47) 33 16 57 50
e-post: post@larvik.havn.no


 

UN/LOCODE:
NOLAR

Posisjon (Revet):

59° 2'25''N  (59.04028 Lat)
10° 2'50''E  (10.04722 Long)