Fortsatt vekst over ferjeanlegget på Revet

Color Lines ferjeterminalanlegg på Revet, som ble åpnet sommeren 2008, kan fortsatt vise til trafikkvekst. Per utgangen av august var økningen i passasjertrafikk på 3,7 prosent, mens antall fraktenheter lå 3,1 prosent over fjorår.

I juni 2008 åpnet som kjent det nye og hypermoderne ferjeterminalanlegget til Color Line på Revet. Samtidig satte rederiet inn det transporteffektive skipet "SuperSpeed 2" på ruten Larvik-Hirtshals og reduserte overfartstiden til 3 timer og 45 minutter.

I 2008, hvor ferjevirksomheten delvis foregikk med "Peter Wessel" fra det gamle anlegget i Indre Havn og resterende halvdel av året med nytt skip fra Revet, økte passasjertrafikken med 29 prosent til i alt 592.000 passasjerer og frakt/cargo med hele 65 prosent (til 47.400 enheter) sammenlignet med året før.

Året etter, 2009, reiste 712.000 passasjerer over Revet (+20 prosent fra 2008) og 77.600 godsenheter (lastebiler, semihengere) ble fraktet til/fra Danmark, en økning på hele 64 prosent fra 2008.

2010, som blir det første hele året man kan sammenligne med tilsvarende konsept året før, flater naturligvis de spesielt store prosentutslagene ut, men den viktige sommertrafikken (juni-august) økte med 13.000 passasjerer eller 4,3 prosent fra 2009. Totalt 323.000 passasjerer reiste over Larvik Havn i disse tre sommermånedene.

Ved utgangen av august viser statistikken 596.000 reisende (+3,7 prosent) med Color Line, mens 53.000 godsenheter (+3,1 prosent) er fraktet til/fra Hirtshals i årets første 8 måneder. På cargo målt i fraktenheter er Larvik med dette den største Color Line havnen i Norge. 

24.09.10 Knut Jørgen Heum (tekst og foto).

 

LARVIK HAVN KF

Havnegata 5, 3263 Larvik
Postboks 246, 3251 Larvik

Telefon: (+47) 33 16 57 50
e-post: post@larvik.havn.no


 

UN/LOCODE:
NOLAR

Posisjon (Revet):

59° 2'25''N  (59.04028 Lat)
10° 2'50''E  (10.04722 Long)