Fylkesmann Erling Lae åpnet ny kai på Revet

Den offisielle åpningen av ny container-/flerbrukskai på Revet tirsdag 26. oktober ble et svært vellykket arrangement. Fylkesmann Erling Lae sto for snorklippingen av ny kai i det flotte høstværet i Larvik denne dagen.


Arrangementet startet på Revet klokken 10 om formiddagen med åpningsseremoni på den nye 140-meter lange kaia. Havnedirektør Jan Fredrik Jonas sto for innledningen og redegjorde blant annet for byggeperioden og videre planer for utvikling. Han kunne med dette presentere de framtidige rammene for Larvik Havns virksomhet på Revet - gjennomført utfylling, nytt grøntanlegg, ny kai og molo representerer den endelige grensen for havnevirksomheten i Larvik nå og i framtiden.

Ordfører i Larvik Øyvind Riise Jenssen  fulgte opp med svært positive ord om Larvik Havn og havnas utvikling de siste årene, og fortalte om den politiske viljen for Larvik Havns betydning som viktig knutepunkt for logistikk og næringsliv i regionen.

Fylkesmann Erling Lae sto for selve snorklippingen, med ordføreren og vareordfører (og styreleder for Larvik Havn KF) Knut Anvik på hver sin ende av snora. Det var perfekte rammer rundt det høytidlige arrangementet på Revet denne dagen, med strålende solskinn og havneaktivitet i bakgrunnen.

Seremonien ble etterfulgt av lunch og fagseminar for 150 gjester i byens nye storstue, kulturhuset Bølgen. I lunchen mottok Larvik Havn KF en felles gavesjekk på 50.000 kroner til miljøtiltak i Larvik Havn fra samarbeidsaktørene Ths. Arbo Høeg & Co AS, Bugge & Olsen AS, Container Transport Larvik AS, Larvik Container Terminal AS og Larvik Stuerkontor AS, samt gaver fra utbygger AF-Gruppen, nabohavn Sandefjord og Kystverket.

Lokalt næringsliv, offentlige aktører og myndigheter, agenter, rederier og vareavskipere var blant deltakerne på seminaret, som ble åpnet av Knut Anvik, leder for havnestyret. Tema i seminaret var blant annet Larvik Havns betydning for lokalt og regionalt næringsliv og foredragsholderne kom fra NHO Vesfold, Link Larvik AS, MSC, Jotun, Lundhs og Sitma. Havnedirektøren presentere dessuten kapasitetene i Larvik Havn og planene for utvikling av Revet fase 2. Også den positive utviklingen Larvik nå er inne, både by- og næringsmessig, ble viet stor oppmerksomhet. Sistnevnte blant annet gjennom de nye næringsområdene langs den nye firefelts E18 motorveien; Amundrød, Danebo og Ringdalskogen - alle i nærheten til Larvik Havn og Torp lufthavn.

Det skjer ikke så ofte at havner åpner nye kaier - og samtidig fordobler kaikapasiteten for sine viktigste virksomheter. En storstilt markering av denne begivenheten var derfor på sin plass og gjorde det samtidig mulig for at samarbeidspartnere og andre aktører kunne møtes på en interessant og hyggelig måte.  

27.10.10 Knut Jørgen Heum (tekst og foto).

Linker:

Bilder fra kaiåpningen

Fagseminaret i Bølgen

Ny kai på Revet åpnes (forhåndsartikkel)

Prosjekter på Revet

Containervirksomhet i Larvik Havn

     

LARVIK HAVN KF

Havnegata 5, 3263 Larvik
Postboks 246, 3251 Larvik

Telefon: (+47) 33 16 57 50
e-post: post@larvik.havn.no


 

UN/LOCODE:
NOLAR

Posisjon (Revet):

59° 2'25''N  (59.04028 Lat)
10° 2'50''E  (10.04722 Long)