"God havneskikk" - Ny mal for havnene

Norsk Havneforenings faggruppe økonomi og data, som ledes fra Larvik Havn KF, har arbeidet frem en ny havnemal til hjelp for utarbeidelse av forretningsbetingelser, og med forslag til ny terminologi, for havnebransjen.

Bakgrunnen for faggruppas arbeid er ny havnelov og overgang til fri prissetting av havnedrift fra og med 2010, med overgangsregler (som de fleste havnene har benyttet seg av) ut dette året. Fra og med 2011 vil altså de gamle havneavgiftsbegrepene utgå, og havnene i Norge må prissette sine tjenester på vanlig markedstilpasset måte.

Både av hensyn til kunder, og egne bransjeinteresser, kan det være fordelaktig om havnene enes om "havnestandarder" for blant annet felles terminologi.

Formålet med havnemalen er blant annet:
 

• Å arbeide for mest mulig ensartet struktur på havnenes bestemmelser, slik at det blir enklere for kunder å sette seg inn i gjeldende vilkår – og sammenligne havnene
• Å hjelpe den enkelte havn i arbeidet med egne forretningsbetingelser
• Å oppfordre havnene til å benytte felles terminologi til erstatning for de tidligere avgiftsbegrepene
 

Malen er utformet som en overordnet sjekkliste – det er opp til den enkelte havn å utarbeide tekstmessig innhold som passer til egen forretningsstrategi og andre lokale forhold under de enkelte temapunktene.

En rekke utenlandske havnebestemmelser er benyttet for innspill til arbeidet med havnemalen, blant annet Rotterdam, Antwerpen, Århus, Göteborg, Copenhagen Malmö med flere. Dessuten har man gjennomgått flere norske avgiftsregulativ.

Foreløpig utgave av malen ble sendt medlemshavnene i Norsk Havneforening 15. september. Én av de gamle avgiftene blir med videre, Anløpsavgiften. Her er statlige forskrifter over hjemmel for kostnadsdekning i ferd med å komme på plass. Endelige utgave av malen (offisiell utgave 1), med oppdaterte bestemmelser for anløpsavgift, vil derfor bli sendt til havnene så snart forskriftene er vedtatt.

Hver havn vil stå fritt i hvilken grad man ønsker å benytte seg av malen.

Norsk Havneforenings faggruppe økonomi og data består av følgende medlemmer:
 

• Knut Jørgen Heum, Larvik Havn KF (leder)
• Sigurd Kleiven, Trondheimsfjorden Interkommunale Havn IKS (nestleder)
• Kai B. Olsen, Bergen og Omland Havnevesen
• Gordon Fuglestad, Arendal Havnevesen KF
• Aashild Forseth, Tromsø Havn KF
• Tor Knutsen, Ålesundsregionens Havnevesen
 

16.09.10 Knut Jørgen Heum

 

LARVIK HAVN KF

Havnegata 5, 3263 Larvik
Postboks 246, 3251 Larvik

Telefon: (+47) 33 16 57 50
e-post: post@larvik.havn.no


 

UN/LOCODE:
NOLAR

Posisjon (Revet):

59° 2'25''N  (59.04028 Lat)
10° 2'50''E  (10.04722 Long)