Gode halvårstall for Larvik Havn

Godstrafikken over Larvik Havn økte med 15 prosent i første halvår 2015. Containertrafikken utgjorde 31.800 TEUs.

I andre kvartal ble det lastet og losset i alt 514.100 tonn gods, noe som var 13 prosent høyere enn på samme tidsrom i 2014. Godstrafikken utgjør 0,96 millioner tonn per første halvår, opp 15 prosent fra fjorår. Veksten er blant annet relatert til økt skrotsteineksport, eksport av tømmer og frakt med ferje.

Samlet containertrafikk viser 31.800 TEUs per første halvår, dette er 9 prosent færre containere enn i fjor. Importen har isolert økt med 3 prosent, mens eksporten har falt med 9 prosent.

Eksport av skrotstein og grus har økt med hele 82 prosent og blokkstein i bulk/hellaster over Kanalkaia (eksklusiv granitt i container) med 23 prosent mot fjorår. Første halvår i fjor var imidlertid en noe svak periode – årets oppgang innebærer at volumene nå er mer i samsvar med historisk/normalt nivå. Steintrafikken svinger som kjent i forhold til aktuell prosjektsituasjon for kystsikringsstein, omfang av moloutbygginger o.l på Kontinentet og ellers ut fra markedsforholdene i utlandet.

Totalt 43.800 cargoenheter ble fraktet med Color Line i årets seks første måneder, en vekst på 10 prosent fra året før. 333.000 ferjepassasjerer benyttet Larvik Havn i samme periode; omtrent likt som året før.

Totalt 317 skipsanløp ble registrert i andre kvartal, en økning på 10 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor. Halvårstallene viser 597 anløp, som er økning på 7 prosent fra 2015. Når ferjetrafikken trekkes ut av totaltallene, er veksten på 17 prosent for øvrig skipstrafikk.

05.08.2015 Knut Jørgen Solheim Heum (tekst og foto)

LARVIK HAVN KF

Havnegata 5, 3263 Larvik
Postboks 246, 3251 Larvik

Telefon: (+47) 33 16 57 50
e-post: post@larvik.havn.no


 

UN/LOCODE:
NOLAR

Posisjon (Revet):

59° 2'25''N  (59.04028 Lat)
10° 2'50''E  (10.04722 Long)