Faste anløp Larvik Havn

 

Gode trafikktall for Larvik Havn

Halvårstallene for trafikken over Larvik Havn viser betydelig vekst innenfor flere segmenter. Samlet godsomsetning økte med 11 prosent mot fjorår.

Totalt 334 skipsanløp ble registrert i andre kvartal, en økning på 5 prosent fra samme kvartal i fjor. Akkumulert antall anløp utgjør 599 for første halvår, en nedgang på 4 prosent fra 2016.

I andre kvartal ble det lastet og losset i alt 590.300 tonn gods over Larvik Havn, noe som var hele 32 prosent høyere enn i 2016. Veksten kommer i hovedsak fra utførsel av grus til prosjektet «Renere Sandefjordsfjord» som startet i april, samt økt eksport av containergods.

Akkumulerte lastemengder for første halvår ble 1 million tonn, en økning på 11 prosent fra 2016. Samlet containertrafikk viser 36.600 TEUs per juni, dette er 20 prosent flere containere enn i fjor.

Samlet eksport av stein i bulk og hellaster (eksklusiv granitt i container) har falt med 18 prosent mot fjorår. Steintrafikken svinger blant annet i forhold til aktuell prosjektsituasjon for kystsikringsstein og moloutbygginger på Kontinentet, og ellers ut fra markedsforholdene for granitt i utlandet.

Totalt 39.400 fraktenheter (12m ekvivalenter) ble fraktet med Color Line i årets seks første måneder, en vekst på 4 prosent fra året før. 298.700 ferjepassasjerer reiste over Larvik Havn, en tilbakegang på 8 prosent i forhold til 2016.

14.07.2017 Knut Jørgen Solheim Heum (tekst). Foto: Allegro

LARVIK HAVN KF

Havnegata 5, 3263 Larvik
Postboks 246, 3251 Larvik

Telefon: (+47) 33 16 57 50
e-post: post@larvik.havn.no


 
 

UN/LOCODE:
NOLAR

Posisjon (Revet):

59° 2'25''N  (59.04028 Lat)
10° 2'50''E  (10.04722 Long)