Gode trafikktall for Larvik Havn

Halvårstallene for trafikken over Larvik Havn viser betydelig vekst innenfor flere segmenter. Samlet godsomsetning økte med 11 prosent mot fjorår.

Totalt 334 skipsanløp ble registrert i andre kvartal, en økning på 5 prosent fra samme kvartal i fjor. Akkumulert antall anløp utgjør 599 for første halvår, en nedgang på 4 prosent fra 2016.

I andre kvartal ble det lastet og losset i alt 590.300 tonn gods over Larvik Havn, noe som var hele 32 prosent høyere enn i 2016. Veksten kommer i hovedsak fra utførsel av grus til prosjektet «Renere Sandefjordsfjord» som startet i april, samt økt eksport av containergods.

Akkumulerte lastemengder for første halvår ble 1 million tonn, en økning på 11 prosent fra 2016. Samlet containertrafikk viser 36.600 TEUs per juni, dette er 20 prosent flere containere enn i fjor.

Samlet eksport av stein i bulk og hellaster (eksklusiv granitt i container) har falt med 18 prosent mot fjorår. Steintrafikken svinger blant annet i forhold til aktuell prosjektsituasjon for kystsikringsstein og moloutbygginger på Kontinentet, og ellers ut fra markedsforholdene for granitt i utlandet.

Totalt 39.400 fraktenheter (12m ekvivalenter) ble fraktet med Color Line i årets seks første måneder, en vekst på 4 prosent fra året før. 298.700 ferjepassasjerer reiste over Larvik Havn, en tilbakegang på 8 prosent i forhold til 2016.

14.07.2017 Knut Jørgen Solheim Heum (tekst). Foto: Allegro

LARVIK HAVN KF

Havnegata 5, 3263 Larvik
Postboks 246, 3251 Larvik

Telefon: (+47) 33 16 57 50
e-post: post@larvik.havn.no


 

UN/LOCODE:
NOLAR

Posisjon (Revet):

59° 2'25''N  (59.04028 Lat)
10° 2'50''E  (10.04722 Long)