Gode trafikktall i første kvartal

I årets første kvartal ble i overkant av 0,4 millioner tonn gods lastet/losset over Larvik Havn, en økning på 14 prosent fra 2007. Viktige virksomhetsområder som container, ferje og stein kunne alle vise til vekst sammenlignet med samme periode som i fjor.

Totalt 280 skipsanløp ble registrert i 1. kvartal, en nedgang på 5,1 % (15 anløp) fra forrige kvartal (K4 2007), men en økning på 6,5 % sammenlignet med fjorårets første kvartal. Trekkes ferjetrafikken ut, utgjør endring for øvrig skipstrafikk en økning på 4,7 % (8 anløp) sammenlignet med fjoråret.
 
Samlet godsomsetning over havna gikk ned med 16,1 % (80.500 tonn) fra fjerde kvartal 2007, men er likevel 40,8 % høyere enn samme kvartal i fjor. Totalt 418.900 tonn gods er skipet over havna ved utgangen av første kvartal, fordelt på bulk 38 % (2007:19 %), containergods 35 % (42 %), ferjegods 13 % (17 %) og øvrig stykkgods 14 % (22 %).

I 1. kvartal ble 13.100 TEUs lastet/losset over havna, dette er 10,3 % (1.500 containere) lavere enn forrige kvartal, men en økning på 14,3 % fra første kvartal i fjor. Containergods har samlet sett økt med 16,4 % (20.600 tonn) i forhold til fjorårets første kvartal; endring for blokkstein eksportert i container utgjør +4 % og øvrig containergods +24 %. Retningsbalansen for containergods var 20 % innførsel og 80 % utførsel ved utgangen av mars (23/77 i fjor).

For steineksporten ligger skrotstein, med 135.700 tonn, tre ganger over 2007-nivå, mens blokkstein i hellaster over Kanalen er fordoblet til i alt 45.400 tonn. Første kvartal i fjor var imidlertid et svakt kvartal for skrotstein, mens blokkstein lå på årssnitt.
 
Antall passasjerer med ferje utgjorde 122.700 (+13,9 % fra 2007) og antall samlede bilenheter 34.500 (+14,2 %) ved utgangen av første kvartal 2008.

17.04.08 Knut Jørgen Heum (tekst og foto).
 

LARVIK HAVN KF

Havnegata 5, 3263 Larvik
Postboks 246, 3251 Larvik

Telefon: (+47) 33 16 57 50
e-post: post@larvik.havn.no


 

UN/LOCODE:
NOLAR

Posisjon (Revet):

59° 2'25''N  (59.04028 Lat)
10° 2'50''E  (10.04722 Long)