Gode trafikktall ved tredje kvartal

Ved utgangen av tredje kvartal var det en samlet vekst på 2 prosent i godstrafikken over Larvik Havn. Antall containere økte med 7 prosent mot fjorår.

Totalt 311 skipsanløp ble registrert i tredje kvartal isolert, mot 279 i samme kvartal året før. Ved utgangen av tredje kvartal utgjør antall samlede anløp 868, en økning på 5 prosent fra i fjor. Når ferjetrafikken trekkes ut av totaltallene, er det en nedgang på 1 prosent for øvrig skipstrafikk.

I tredje kvartal ble det lastet og losset i alt 515.300 tonn gods, mot 429.900 i samme kvartal året før. Ved utgangen av tredje kvartal har godsomsetningen over Larvik Havn økt med 2 prosent fra 2013 til i alt 1,35 mill. tonn. Av dette er bulktrafikken 9 prosent under fjorår, mens det er en vekst på 7 prosent for containergods. Gods med ferje er uendret sammenlignet mot 2013, mens det er en økning på 24 prosent for annet stykkgods.

Nærmere om hovedvirksomhetene
Samlet containertrafikk viser 50.500 TEUs per tredje kvartal, dette er 7 prosent flere containere enn i fjor. Eksporten har isolert økt med 10 prosent, og importen med 7 prosent.

Eksport av skrotstein og grus har falt med 6 prosent og blokkstein i bulk/hellaster over Kanalkaia (eksklusiv granitt i container) med 22 prosent mot fjorår. Steintrafikken svinger som kjent i forhold til aktuell prosjektsituasjon for kystsikringsstein, moloutbygginger o.l på Kontinentet og ellers ut fra markedsforholdene i utlandet. Stein, som vare (uansett type/lastebærer), står tidvis for inntil halve godsomsetningen over Larvik Havn.

Totalt 62.100 cargoenheter ble fraktet med Color Line i årets ni første måneder, en nedgang på 5 prosent fra året før. 621.000 ferjepassasjerer benyttet Larvik Havn i samme periode; 5 prosent færre enn i 2013.

24.10.2014 Knut Jørgen Solheim Heum

LARVIK HAVN KF

Havnegata 5, 3263 Larvik
Postboks 246, 3251 Larvik

Telefon: (+47) 33 16 57 50
e-post: post@larvik.havn.no


 

UN/LOCODE:
NOLAR

Posisjon (Revet):

59° 2'25''N  (59.04028 Lat)
10° 2'50''E  (10.04722 Long)