Godsvekst ga omsetningsrekord

En samlet håndtering på over to millioner tonn gods, bidro til at Larvik Havn satte ny omsetningsrekord i 2015.

Totalt 2,1 millioner tonn gods ble fraktet over Larvik Havn i fjor, en økning på 14 prosent fra 2014. Dermed passerte godsomsetningen to millioner tonn for tredje gang i havnas historie. Økningen skyldes flere forhold, blant annet vekst i stein- og tømmertrafikk, samt flere prosjektlaster over havna enn tidligere.

Det ble håndtert 62.700 containere (TEU) over havna i Larvik, en nedgang på 3 prosent fra året før. Med 0,68 millioner tonn utgjorde containergods 32 prosent av samlet godsomsetning. 738.000 passasjerer reiste over Larvik Havn i fjor, det var 2 prosent flere enn i 2014. Gods med ferje utgjorde 0,59 millioner tonn (+ 6 %).

Den samlede trafikk- og aktivitetsveksten førte også til ny omsetningsrekord for Larvik Havn KF. I 2015 omsatte havna for 57 millioner kroner, en vekst på 1 million fra året før. Siden 2010 har foretakets omsetning økt med over 30 prosent.

For mer informasjon om trafikk over Larvik Havn, vennligst ta kontakt med markedssjef Beate Palmgren, epost bp@larvik.havn.no. Spørsmål om regnskap/økonomi kan rettes til økonomi- og adm.sjef Knut Jørgen S. Heum, epost kjh@larvik.havn.no.

29.01.2016 Knut Jørgen Solheim Heum (tekst og foto).

LARVIK HAVN KF

Havnegata 5, 3263 Larvik
Postboks 246, 3251 Larvik

Telefon: (+47) 33 16 57 50
e-post: post@larvik.havn.no


 

UN/LOCODE:
NOLAR

Posisjon (Revet):

59° 2'25''N  (59.04028 Lat)
10° 2'50''E  (10.04722 Long)