Godsvekst på 6 prosent i første kvartal

Utviklingen i ferjefrakt og økt stykkgodsaktivitet bidro til god vekst i lastevolumer over Larvik Havn i årets første kvartal.

Totalt 0,47 millioner tonn gods ble fraktet over Larvik Havn i første kvartal 2016, en økning på 6 prosent fra året før. Utenrikstrafikken sto for 93 prosent av godsvolumene, fordelt på import med 29 prosent og eksport 71 prosent.

Samlet containertrafikk med 15.800 TEUs var 2 prosent færre containere enn i fjor. Frakt med ferje økte med 11 prosent til 16.000 TEUs. Steineksporten (bulklaster) falt med 6 prosent til 93.000 tonn. Annet stykkgods økte med 21 prosent.

I alt 170.800 passasjerer reiste over Larvik Havn i løpet av årets tre første måneder, en vekst på 6 prosent fra samme periode i fjor.

08.04.2016 Knut Jørgen Solheim Heum (tekst og foto).

LARVIK HAVN KF

Havnegata 5, 3263 Larvik
Postboks 246, 3251 Larvik

Telefon: (+47) 33 16 57 50
e-post: post@larvik.havn.no


 

UN/LOCODE:
NOLAR

Posisjon (Revet):

59° 2'25''N  (59.04028 Lat)
10° 2'50''E  (10.04722 Long)