1

Har inngått kontrakt om utvidelse av containerkaia på Revet

Larvik Havn KF har inngått kontrakt med NRC Anlegg AS om utvidelse av containerkaia på Revet.

Dagens kailengde er 270 meter, og med utvidelsen på 35 meter vil containerkaia få en total lengde på 305 meter når den ferdigstilles.

Utvidelsen vil blant annet bidra til å bedre muligheten til å operere to skip til kai samtidig. Den er også et skritt i forberedelsene til å kunne håndtere det første autonome og helelektriske containerskipet "Yara Birkeland", som fra våren 2020 starter å anløpe Larvik havn.

Anleggsarbeidet igangsettes i februar, og kaia er planlagt ferdigstilt innen 1. september 2019.

LARVIK HAVN KF

Havnegata 5, 3263 Larvik
Postboks 246, 3251 Larvik

Telefon: (+47) 33 16 57 50
e-post: post@larvik.havn.no


 

UN/LOCODE:
NOLAR

Posisjon (Revet):

59° 2'25''N  (59.04028 Lat)
10° 2'50''E  (10.04722 Long)