Havna fortsetter veksten

Samlede godsmengder over Larvik Havn utgjorde 1,9 millioner tonn i 2016. 59 millioner i driftsinntekter var ny omsetningsrekord for foretaket.

Totalt 1,92 millioner tonn gods ble fraktet over Larvik Havn i fjor, en nedgang på 9 prosent fra 2015. Veksten innenfor blant annet ferjegods, korn, stål og prosjektlaster kunne likevel ikke kompensere for fallet i steineksporten.

Det ble håndtert 60.200 containere TEU over containerhavna i Larvik, noe som var 4 prosent færre TEUs enn året før. Med 0,65 millioner tonn utgjorde containergods, på lik linje med fjoråret, en tredjedel av samlet godsomsetning.

714.000 ferjepassasjerer reiste mellom Larvik og Hirtshals i 2016, det var en tilbakegang på 3 prosent. Antall godsenheter (12m ekvivalenter) var 78.100, mot 71.800 i 2015.

I 2016 omsatte Larvik Havn KF for 59 millioner kroner, en vekst på 3 prosent eller nesten to millioner fra året før. Dermed satte foretaket ny omsetningsrekord for sjette året på rad.

For mer informasjon om trafikk over Larvik Havn, vennligst ta kontakt med markedssjef Beate Palmgren, epost bp@larvik.havn.no. Spørsmål om regnskap/økonomi kan rettes til økonomi- og adm.sjef Knut Jørgen S. Heum, epost kjh@larvik.havn.no.

18.01.2017 Knut Jørgen S. Heum (tekst). Foto: Allegro

LARVIK HAVN KF

Havnegata 5, 3263 Larvik
Postboks 246, 3251 Larvik

Telefon: (+47) 33 16 57 50
e-post: post@larvik.havn.no


 

UN/LOCODE:
NOLAR

Posisjon (Revet):

59° 2'25''N  (59.04028 Lat)
10° 2'50''E  (10.04722 Long)