Havnene planlegger ny IT-løsning

Over 40 norske havner er deltakere i et felles datasamarbeid gjennom utvikling og drift av IT-systemet "PortWin", implementert i 1999. Med prosjektet "HD 2008" er imidlertid arbeidet med planlegging av neste generasjons dataløsning for havnene i gang.

Dagens havnedatasamarbeid ble etablert i 1997 i forbindelse med behov for å utvikle et nytt datasystem på windows plattform, som dessuten også ville takle årstusenskiftet. Systemet "PortWin" ble utviklet fra bunnen av - skreddersydd havnenes behov for registrering, fakturering og rapportering/statistikk, og implementert i havnene i 1999. Oslo Havn er juridisk kontraktshavn i forholdet mellom de deltakende havnene og IT-leverandør i dette samarbeidet, og en styringsgruppe følger opp vedtak og forvalter systemet på vegne av Årsmøtet (generalforsamlingen). På bildet til høyre er noen av de havneansatte i Norge som jobber med IT-løsninger for havnebransjen representert (PortWin styringsgruppen).

Etter 10 års drift med PortWin, er tiden nå moden for å starte planleggingen av neste generasjon IT-verktøy. Havnenes stilling i den større logistikkjeden er i ferd med å endres, noe som stiller krav til et moderne datasystem med mulighet for utveksling av informasjon med omverden. På bakgrunn av dette har Norsk Havneforening, som er medlemsorganisasjon for 57 norske havner, tatt initiativ til prosjektet "HD 2008", som har pågått over de siste par årene. 

HD 2008-prosjektet har utarbeidet to rapporter, derav "Grunnlag for kravspesifikasjon", som trekker opp retningslinjene for det videre arbeidet. Sentralt i HD 2008 er inndelingen av to faser, hvor første fase gjelder selve det havnefaglige systemet med mulighet for automatisk informasjonsutveksling med naturlige aktører, mens man i andre fase ser for seg felles utvikling av systemer og løsninger i ett større og mer overordnet logistikkperspektiv. I sistnevnte fase vil havnene bli en del av et større informasjonssenter, som ikke bare omhandler havneproduksjon. Larvik Havn KF er, gjennom undertegnede som gruppeleder, sentral aktør i arbeidet med HD 2008. Øvrige havnemedlemmer i prosjektgruppen er pr. senhøsten 2008 Aashild Forseth (Tromsø), Tor Knutsen (Ålesund) og Ivar Østby (Oslo). 

I dag finnes det ikke så mange rene havnefaglige systemer i Skandinavia, men gjennom modulløsninger er det også mulig å utvikle havnefunksjonalitet som fungerer i samspill med andre standardiserte IT-løsninger på markedet.

I løpet av høsten 2008 skal hver havn ta stiling til eventuell deltakelse i et nytt samarbeid, og innen 31. desember må forpliktende avtaler være på plass for å være med videre. Deretter går prosjektet over i en realiseringsfase, hvor anskaffelse av endelig IT-løsning gjennomføres via anbudsprosesser.

Link oppfølgingsartikkel februar 2009: Prosjekt HD2008 over i ny fase
 
26.09.08 Knut Jørgen Heum
      

   

LARVIK HAVN KF

Havnegata 5, 3263 Larvik
Postboks 246, 3251 Larvik

Telefon: (+47) 33 16 57 50
e-post: post@larvik.havn.no


 

UN/LOCODE:
NOLAR

Posisjon (Revet):

59° 2'25''N  (59.04028 Lat)
10° 2'50''E  (10.04722 Long)