Helheltsplan Larvik Havn 2020

Larvik Havn KF har startet opp et planleggingsarbeid med tittelen "Larvik Havn 2020". Planen skal kartlegge nå-situasjon, avklare muligheter og begrensninger og munne ut i en konkret masterplan.

Den nye helhetsplanen skal være visjonær og langsiktig og anbefale arealbruk som muliggjør at havna kan videreutvikles som en naturlig del av bybildet.

Les mer om "Helhetsplan Larvik Havn 2020" i vår pressemelding av 14. februar 2013:

Link: Presemelding fra Larvik Havn 14. februar 2013

Nærmere presentasjon av helhetsplanen:

Link: Presentasjon fra pressekonferansen 13. februar

14.02.2013 Beate Palmgren Johannesen.
 

LARVIK HAVN KF

Havnegata 5, 3263 Larvik
Postboks 246, 3251 Larvik

Telefon: (+47) 33 16 57 50
e-post: post@larvik.havn.no


 

UN/LOCODE:
NOLAR

Posisjon (Revet):

59° 2'25''N  (59.04028 Lat)
10° 2'50''E  (10.04722 Long)