HIT2010 - Full fart forover!

Prosjektet med testing av svensk havnedataløsning (prosjekt HIT2010), som vi skrev om på våre nettsider tidligere i år, pågår for fullt. Siste nytt er at de eksterne integrasjonene er i ferd med å falle på plass.

Tromsø, Ålesund og Larvik havner har som kjent i felles samarbeid valgt å inngå avtale om å utføre et pilotprosjekt sammen med InPort AB om testing av det svenske havnedataverktøyet PORTit som erstatter for dagens IT-løsning. Avtalen ble inngått i januar 2010 og Larvik er pilothavn.

En stor og viktig del av pilotprosjektet er elektronisk integrasjon med "omverden" for å automatisere registreringsarbeid og effektivisere informasjonsflyten i logistikkjeden. På denne måten etableres kommunikasjonslinjer og samarbeid på tvers av offentlige aktører på den ene siden (havner, Kystverket) og private virksomheter (terminaler, rederier) på den andre siden. Altså direktekommunikasjon en-til-en mellom de parter som finner dette hensiktsmessig.

Status i HIT2010 per mai er følgende:

  • Havnene har vært samlet to ganger i Karlstad for opplæring i PORTit og møter vedrørende prosjektet.
  • InPort har gjennomført tilpasninger i anløpsfunksjonaliteten av PORTit etter ønske fra testhavnene.
  • AIS-integrasjon mellom Shiplog (Oddstøl Elektronikk) og PORTit er ferdig utviklet og tatt i bruk.
  • Avtale om automatisering av rapportering mellom containeroperatør (Larvik Containerterminal AS) og havn (Larvik Havn KF) er underskrevet.
  • Testing av innlesing av containere fra Greenwaves containersystem T3 til PORTit pågår.
  • Testing av kommunikasjon mellom Kystverket og PORTit pågår.
  • Eventuell integrasjon mellom PORTit og rederiet Nor Lines utredes.

AIS-funksjonen sikrer 100% automatisering av skipsbevegelsene i havna, fra status "Forventet" til "Ankommet i havn" og "Avgått". Havnesystemet blir altså automatisk oppdatert av anløpets status til enhver tid og anløpet er, om ønskelig, klart for fakturering uten manuelle registreringer. 

Erfaringer så langt i prosjektet er positive samarbeidspartnere og korte beslutningsveier. Partene har fått til mye på kort tid og man er tilpasningsdyktig i forhold til endringer. Men for havnene som har ordinære oppgaver i tillegg kan det være utfordrende å få nok tid til prosjektet.

Videre fremover:

  • Testprogrammet gjennomføres i henhold til definerte krav i testdokumentet.
  • Det jobbes videre med Kystverket og Nor Lines.
  • Havnene avgir en første poengvurdering av IT-løsningen 18. juni.

Som tidligere orientert så vil eventuelt godkjent pilotprosjekt føre til implementering av PORTit og overgang til "skarp" drift i Larvik oktober 2010 og Tromsø og Ålesund fra januar 2011.

Følg denne linken for åpningssiden til prosjekt HIT2010.

10.05.10 Knut Jørgen Heum (tekst). Foto: InPort AB. 

LARVIK HAVN KF

Havnegata 5, 3263 Larvik
Postboks 246, 3251 Larvik

Telefon: (+47) 33 16 57 50
e-post: post@larvik.havn.no


 

UN/LOCODE:
NOLAR

Posisjon (Revet):

59° 2'25''N  (59.04028 Lat)
10° 2'50''E  (10.04722 Long)