HIT2010 - Halvveis i testperioden

Prosjekt "HavneIntegrasjonsTeknologi 2010", et samarbeid mellom Ålesund, Tromsø og Larvik havner, er nå halvveis i testperioden for ny og felles IT-løsning.

Prosjekt HIT2010 (HavneIntegrasjonsTeknologi 2010) er som kjent et testprosjekt mellom de tre havnene Tromsø, Ålesund og Larvik og leverandør InPort AB i Sverige om PORTit havneadministrasjonssystem med integrasjon til T3 containerterminalsystem fra Greenwave AS.

(Du kan lese mer om prosjektet her)

Status så langt i prosjektet er følgende:
 

• Havnene har deltatt på to opplæringssamlinger i Karlstad
• Evaluering av første halvdel av prosjektet er gjennomført med oppsummering av erfaringer og krav til rettelser og tilpasninger
• Videre testing vil gjennomføres på ny plattform
• I september vil endelig evaluering av prosjektet gjennomføres


Få aktører, korte beslutningsveier og godt samarbeidsklima har gitt god ”drive” i prosjektet. I tillegg til denne effektive prosjektorganisasjonen, har man hatt fordeler av høyt engasjement og fleksibilitet fra de impliserte partene. For havnene er erfaringen at det har vært en utfordring å få tilstrekkelig tid til testing, og siste halvdel av testen må gjennomføres på en mer strukturert måte.

Fra havnenes side er inntrykket av PORTit at systemet inneholder meget god ”business”-funksjonalitet i form av en sterk avtalemodul og stor fleksibilitet rundt dimensjonsbruk og andre økonomiske parametere. Det er også mulig å legge inn faste ordre (varelinjer og tjenesteleveranser) på skip, slik at de enkelt kan kun oppdateres med aktuell mengde for hvert anløp.

I Sverige har det vært mest fokus på automatisering av dataregistreringsprosesser og integrasjoner. Brukergrensesnittet på testet versjon av PORTit ligger derfor, etter havnenes syn, noe tilbake sammenlignet med de mest moderne IT-systemene på markedet, men dette er ventet å bli forbedret ved overgang til DOT.NET versjon og implementering av controllers for dynamiske søkevinduer og annen utvidet fleksibilitet.

Dersom testprosjektet er vellykket og PORTit oppnår tilstrekkelig score i henhold til krav i testdokumentet, blir det implementering av systemet i de tre havnene 1. januar 2011.

Tekst: Knut Jørgen Heum, Larvik Havn KF. Foto: InPort AB.
 

LARVIK HAVN KF

Havnegata 5, 3263 Larvik
Postboks 246, 3251 Larvik

Telefon: (+47) 33 16 57 50
e-post: post@larvik.havn.no


 

UN/LOCODE:
NOLAR

Posisjon (Revet):

59° 2'25''N  (59.04028 Lat)
10° 2'50''E  (10.04722 Long)