Januar 2009 - Også tilbakegang i Larvik

Årets første måned ble ikke uventet dårligere enn samme måned i 2008 - også for Larvik Havn - på grunn av de urolige økonomiske tidene vi er inne i. Den viktige containertrafikken har imidlertid minst nedgang.

Omtrent 100 tusen tonn gods ble lastet/losset over Larvik Havn i januar, noe som var 35 prosent mindre enn i fjor. Det er imidlertid store forskjeller for ulike trafikktyper over havna. Mens steineksporten har en nedgang på mellom 47 og 75 prosent, er gods med ferjer fordoblet sammenlignet med januar 2008. På ferjesiden er det viktig å merke seg at man sammenligner to forskjellige konsept - SuperSpeed fra det nye anlegget på Revet i 2009, mot gamle Peter Wessel i Indre Havn i tilsvarende måned året før.

For den viktige containertrafikken, er nedgangen mot 2008 på 6 prosent for containerisert gods (eksklusiv stein i container). Målt i TEUs (20-fots enheter), ble 4.200 containere fraktet over Larvik Havn i januar 2009, mot 4.600 i 2008.

Øvrig godstrafikk over Larvik Havn er redusert med 45 prosent fra samme måned i fjor.

12.02.09 Knut Jørgen Heum (tekst). Foto: Terje Løchen.

LARVIK HAVN KF

Havnegata 5, 3263 Larvik
Postboks 246, 3251 Larvik

Telefon: (+47) 33 16 57 50
e-post: post@larvik.havn.no


 

UN/LOCODE:
NOLAR

Posisjon (Revet):

59° 2'25''N  (59.04028 Lat)
10° 2'50''E  (10.04722 Long)