Jubilanter i havna

Før påske var det festivitas hos Larvik Havn KF. Tømmermann John Kristiansen fikk medalje for 30 års tjeneste i foretaket. Samtidig ble båthavnsjef Olaf Klunderud feiret med det kommende 60 års-jubileumet.

I utgangspunktet var det kommende 60-årsdag for Olaf Klunderud, mangeårig båthavnsjef og kjent person for mange småbåteiere, som skulle markeres i et internarrangement for oss ansatte. Stor var derfor overraskelsen (spesielt for hovedpersonen) da administrasjonen i tillegg hadde planlagt overrekkelse av fortjenestemedalje til tømmermann John Kristiansen for lang og tro innsats i havna over 30 år.

Både Olaf og John jobber til daglig innenfor samme virksomhetsområde (småbåthavner) og det var derfor ekstra hyggelig at disse to store begivenhetene kunne markeres samtidig. Med 10 småbåthavner som arbeidsfelt, er begge to i kontakt med et stort publikum og representerer slik sett den delen av foretaket som har størst kontaktflate mot nærområdet.

Havnedirektør Jan Fredrik Jonas sto for overrekelse av fortjenestemedalje og blomster.

03.04.09 Knut Jørgen Heum (tekst). Foto: Fred Arne Sørum.

(Klikk på bildene for større utgaver) 

LARVIK HAVN KF

Havnegata 5, 3263 Larvik
Postboks 246, 3251 Larvik

Telefon: (+47) 33 16 57 50
e-post: post@larvik.havn.no


 

UN/LOCODE:
NOLAR

Posisjon (Revet):

59° 2'25''N  (59.04028 Lat)
10° 2'50''E  (10.04722 Long)