Kaidekket på den nye kaia på Revet ferdig støpt

Byggingen av den nye container-/flerbrukskaia på Revet, som startet opp i fjor høst, skrider frem. Status per juni er at kaidekket er i ferd med å ferdigstilles.

Høsten 2009 startet som kjent bygging av ny 140 meters container-/flerbrukskai på Revet (i tillegg til dagens containerkai Revkai Syd). Kaia innebærer at Larvik Havn KF kan tilby plass til to containerskip samtidig, med betjening av containerkran og mobilkran. Men den nye kaia vil også bli benyttet til eksport av steinprodukter, off-shore skipninger med mer.

Entreprenør for ny kai er AF-gruppen og status i skrivende stund (juni 2010) er at kaidekket er i ferd med å ferdigstilles. Betongdekket ble støpt 23. juni, og får full styrke etter en måneds tid. 

Bredden på den nye kaia er 28 meter fra kaikant. På innsiden (mot containerterminalen) inngår et laste/losse-område (trafikkareal) med bredde 35 meter. Dette arealet skal dekke kortsiktig plassering av varer som kommer inn/skal skipes ut, skipsoperasjoner med mer. Mot syd strekkes dette kaiområdet seg til også å omfatte arealet innenfor resterende sjøfront mellom kaia og moloen. 

Når kaia står helt ferdig i oktober, oppnår havna en samlet kailengde på 270 meter på Revet (i tillegg til Color Line-kaia).

Link: Tidligere nyhetsartikkel om ny kai (nov. 2009)

24.06.10 Knut Jørgen Heum (tekst og foto).

LARVIK HAVN KF

Havnegata 5, 3263 Larvik
Postboks 246, 3251 Larvik

Telefon: (+47) 33 16 57 50
e-post: post@larvik.havn.no


 

UN/LOCODE:
NOLAR

Posisjon (Revet):

59° 2'25''N  (59.04028 Lat)
10° 2'50''E  (10.04722 Long)